COMPARISONS OF ADJECTIVES (POREÐENJE PRIDEVA) 

 

Kod jednosložnih i nekih dvosložnih prideva komparativ se gradi dodavanjem sufiksa -er, a superlativ dodatkom sufiksa -est (ispred supelativa se koristi određeni član "the" što je objašnjeno u jedinici "Articles"). 

 • old  -  older  -  oldest (star, stariji, najstariji)
 • smart  -  smarter  -  smartest (pametan, pametniji, najpametniji)

Pridevi koji se završavaju na -y ispred kojeg se nalazi suglasnik, menjaju -y u -i.

 • friendly  -  friendlier  -  friendliest (ljubazan, ljubazniji, najljubazniji)

Jednosložni pridevi sa kratkim samoglasnikom udvajaju poslednji suglasnik u poređenju.

 • big  -  bigger  -  biggest (velik, veći, najveći)
 • thin  -  thinner  -  thinnest (mršav, mršaviji, najmršaviji)  

Višesložni pridevi se porede na sledeći način: komparativ se gradi dodatkom priloga more a superlativ dodatkom priloga most.

 • beautiful  -  more beautiful  -  most beautiful (lep, lepši, najlepši)
 • popular  -  more popular  -  most popular (popularan, popularniji, najpopularniji) 

 

Ovakvo poređenje se još naziva i složeno poređenje.

 • She is more intelligent than her sister. (Ona je inteligentnija od njene sestre.)

 

Poređenje po jednakosti znači da dva subjekta u istoj meri poseduju neku osobinu. U tu svrhu koristimo korelaciju as ... as.

 • Mary is as beautiful as her sister. (Meri je lepa kao njena sestra.)
 • He is as smart as I am. (On je pametan kao ja.)

Neki pridevi se porede nepravilno:

 • good  -  better  -  best (dobar, bolji, najbolji)
 • bad  -  worse  -  worst (loš, gori, najgori)
 • little  -  less  -  least (malo, manje, najmanje)
 • much  -  more  -  most (mnogo, više, najviše)
 • many  -  more  -  most (mnogo, više, najviše)
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Comparisons
 • Comparisons