Adobe Premijer je program za manipulaciju video, audio i grafičkim materijalima. Tako su osnovni elementi sa kojima se u ovom programu radi snimci koji nastaju u video kamerama. Video kamere novije generacije ono što snime beleže na karticama, ali starije kamere koriste trake za beleženje snimaka. Kod takvih kamera neophodno je uneti materijal u kompjuter. Proces unošenja (digitalizacije) snimaka sa kaseta naziva se kepčerovanje (Capture).

Najčešća veza između kamere ili video plejera je Firewire, koja je standardizovana ne samo za unos video-materijala, već i kao veza računara sa eksternim hard diskovima.

Proces je jednostavan i jedini nedostatak je to što ako smo snimili 40 minuta video-materijala moramo utrošiti još 40 minuta da taj materijal unesemo u računar. Pošto povežemo kameru i računar odgovarajućim kablom, u Adobe Premiere preuzimamo sve funkcije plejera kamere i unosimo video-materijal.

 

 
Komandom Capture... iz File menija ili sa tastature računara funkcijskim tasterom F5 otvaramo prozor kojim kepčerujemo video-materijal.

 

Capture window ima dve celine. Na levoj strani prozora su ekran i komande za manipulaciju video-uređajem (player/camera), a na desnoj strani su u dva taba smeštene funkcije za imenovanje i precizno određivanje dužine naših fajlova (klipova) i u Settings Tabu podešavanja, koja eventualno želimo da promenimo u odnosu na podešavanja prilikom pravljenja novog projekta.

 1. Trenutno vreme na video-kaseti
 2. Vreme početka kepčerovanja
 3. Vreme završetka kepčerovanja
 4. Ukupno trajanje kepčerovanog materijala
 5. Deo u kojem su komande za obeležavanje šta želimo da kepčerujemo
 6. Deo sa funkcijama za kontrolu plejera i start kepčerovanja

 

Deo za obeležavanje ima funkciju da izaberemo početak i kraj kadra na kaseti koji moramo kepčerovati da bismo kasnije mogli da ga koristimo u montaži. Da bismo u procesu montaže imali veće mogućnosti za odabir mesta reza, sada moramo kepčerovati video-materijal pre početka radnje i posle završetka radnje u slici. Na taj način unosimo više materijala, ali tako olakšavamo rad u samom procesu montaže.

 

 1. Mark In (obeležavanje početka materijala koji želimo da kepčerujemo)
 2. Mark Out (obeležavanje kraja materijala koji želimo da kepčerujemo)
 3. Go to In
 4. Go to Out
 5. Next Scene
 6. Previous Scene

Kada u radu sa kamerom snimamo više kadrova mi stalno uključujemo i isključujemo snimanje na kameri. Adobe Premiere Scene funkcija detektuje te promene, te ih možemo koristiti za lakše kretanje po traci ili razdvajanje prilikom kepčerovanja celih traka.

 

Komande za kontrolu kretanja trake i pregledavanja video-materijala su:

A – Brzo premotavanje unazad
B – Premotavanje unazad Frame by Frame*
C – Play
D – Premotavanje unapred Frame by Frame
*Frame je kod video-snimaka 25. deo sekunde i predstavlja statičnu sličicu
F – Pauza
G – Stop
H – Kepčerovanje kada je plejer u emitovanju (Play) do zaustavljanja komandom Stop
I – Brzo premotavanje napred i nazad
J – Usporeno gledanje unazad
L – Usporeno gledanje unapred
M – Detektor Scene

 

Iznad samog monitora nalazi se informacija o trenutnom statusu eksternog uređaja.

 

U prozoru Capture na desno strani imamo Logging Tab

 

U Setup delu podešavamo da li želimo da kepčerujemo i audio i video deo materijala ili samo jedan od njih. To je funkcija koju koristimo da izvršimo odvajanje materijala. Tako npr. možemo uneti samo audio deo materijala ako smo sigurni da video-materijal (sliku) nećemo koristiti. Na taj način štedimo memoriju pošto slika nosi najeću količinu podataka jednog video-materijala.

 

U linijama dela Clip Data upisujemo:

 • Tape Name – ime trake, u slučaju da imamo više traka
 • Clip Name – ime klipa, koje je i ime fajla koji se čuva na računaru
 • Description – po potrebi; opis zbog bržeg pronalaženja određenog klipa
 • Scene – iz koje je scene ako imamo knjigu snimanja
 • Shot/Take – ako smo ponavljali isti kadar koji je po redu
 • Log Note – bilo kakva zabeleška koja nam pomaže u kasnijem radu sa tim klipom

 

Time code je vreme koje je kamera zabeležila na traci. Ono je nepromenljivo i ne može se resetovati. To je određeno vreme za određen kadar. I ovde možemo definisati vreme početka i vreme kraja klipa i komandom Log Clip uneti te podatke u Project bez kepčerovanja tog klipa. Kepčerovanje mozemo odložiti za kasnije iz bilo kog razloga.

Kada smo obeležili vreme početka i vreme kraja klipa, dugmetom In/Out u delu Capture kepčerujemo taj klip.

Dugmetom Tape kepčerujemo celu traku, a selekcijom boxa Scene Detect odredjujemo da li će cela traka biti jedan file ili podeljena na delove koji su detektovani uključivanjem i isključivanjem kamere.
 
U prozoru Capture na desnoj strani imamo i Settings Tab koji je podeljen u tri segmenta.

 

 

Capture settings nam daje informacije o formatu, a dugmetom Edit... možemo da biramo između DV i HDV formata.

Capture Location je mesto na disku gde će biti sačuvani fajlovi koje kepčerujemo i već je definisana u delu kada smo pravili New Project Scratch Disks. Pre kepčerovanja možemo promeniti tu lokaciju i prilagoditi je nekim novonastalim uslovima rada.

Device Control je deo kojim podešavamo optimalni rad sa eksternim uređajem, bilo da je to Player ili Camera.

Uređaj možemo da isključimo izborom u liniji Device: None

A dugmetom Options... otvaramo prozor gde precizno definišemo video standard, marku i tip našeg uređaja.

 

 

Uređajima sa trakom je potrebno neko vreme od trenutka kada počnu Play do postizanja optimalnih uslova za prikaz slike i tona. To vreme se zove Preroll Time i kod savremenih uređaja je izrazito malo. Po default-u a iz nekih prethodnih verzija Adobe Premiere programa ono iznosi 2 sekunde.

Zbog prezauzetosti komponenata u računaru i velike količine podataka koju sam po sebi nosi video medij, tokom kepčerovanja se može desiti da se ne unese neki deo  materijala. To su dropped frames (ispušteni frejmovi). Aktiviranjem boxa Abort capture on dropped frames Premier će automatski zaustaviti kepčerovanje. Ovaj problem se najčešće dešava kada u toku kepčerovanja aktiviramo druge programe ili zadatke na tom računaru. Ono što u tom slučaju moramo uraditi je da u drugom pokušaju aktiviramo samo Adobe Premiere i ako smo u mogućnosti pre kepčerovanja materijala izvršimo defragmentaciju hard diska na koji kepčerujemo materijal.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Capture materijala 1
 • Capture materijala 2
 • Capture materijala 3