Blending Modes bi moglo da se prevede kao „način mešanja”, što ova opcija i jeste, jer nam daje različite načine na koje jedan sloj može da utiče na sloj ispod njega. Ako gledamo na taj način, mi možemo i Opacity i Fill da smatramo kao Blending Mode jer oni na određen način utiču, svojom providnošću, na to šta se vidi kada se ta dva sloja spoje, ali tu nema nikakvih efekata koje nam omogućavaju sve opcije iz padajućeg menija Blending Modes. Veoma je bitno da prilikom „mešanja” boja razlikujete 3 boje:

 • Izvorna boja (Blending Color) - Boja piksela u sloju na koji primenjujemo određeni način mešanja (Blending Mode).
 • Osnovna boja (Base Color) - Ovo je boja piksela koji se vide ispod sloja kojem dodajemo Blending Mode. To je boja sloja ili slojeva ispod, na koje nanošenjem izvorne boje dobijamo
 • rezultujuću boju (Result Color).


Ovi Mode-ovi vam povećavaju kreativnost posebno kada su u kombinaciji sa maskama (o kojim ćemo govoriti kasnije) jer onda kontrolišemo koji deo slike želimo da dobije efekte koje nam omogućavaju. Od 25 Mode-ova koje imate u ponudi, siguran sam da ćete samo 5 redovno koristiti i njih ćemo najviše obraditi. To su: Multyply, Screen, Overlay, Color i Luminosity. Sve Mode-ove možemo podeliti u 5 grupa, pored prve dve koje su Normal (kada nije primenjen nijedan Mode) i Dissolve (kada se određeni pikseli koje Photoshop izabere, sakriju) postoje:

 

 

 

 • Modovi za potamnjivanje – utiču na efekat zatamnjivanja slike
 • Modovi za posvetljivanje – utiču na efekat posvetljivanja slike
 • Kontrastni modovi – svaki potamnjuje i posvetljava određene delove slike kako bi se dobilo na kontrastu
 • Komparativni modovi – služe za komparaciju sličnosti i razlika između dva lejera
 • Kompozitni modovi –  imaju veze sa vrednostima boje ili osvetljenja


Spisak Blending modova

Normal - U ovom modu editujete ili bojite svaki piksel izvornom bojom da biste dobili Result Color. Ovo je predefinisani mod i sloj kojem je primenjen videće se bez efekata i mešanja sa bojama slojeva ispod tj. osnovnim bojama.

Na slikama koje se nalaze ispod svakog od navedenih režima koje ćemo objasniti u nastavku, videćete kakav je dobijeni efekat mešanja boja kada je pozadina prelaz (gradijent) od crne do bele boje na dole, a slojevi kojima menjamo Blending Mode iznad tog gradijenta su gradient od crne do bele na desno (u gornjem delu slike) i tri kvadrata u boji (u donjem delu).

 

 

 

Dissolve – u ovom modu editujete ili bojite svaki piksel (Blending Color-om) da biste dobili Result Color - nju čine slučajno raspoređeni (raspršeni) pikseli osnovne boje i boje blende, čija količina raspršenosti zavisi od podešavanja klizača Opacity tj. transparentnosti sloja. Tako da se primenom ovog moda dobija utisak kao da ste poprskali sliku pikselima ovih boja.

Darken - Ovaj mod pretražuje informacije vezane za boju u svakom kanalu, i bira Base Color ili Blending Color, tj. onu koja je tamnija od njih, pretvarajući je u Result Color. Pikseli koji su svetliji od boje kojom se vrši stapanje (Blending Color) bivaju zamenjeni, dok pikseli koji su tamniji od nje ostaju nepromenjeni.

 

 

 

Multiply - Ovaj mod pretražuje informacije vezane za boju u svakom kanalu, i množi osnovnu boju sa Blending bojom. Boja koja se dobija ovim postupkom je uvek tamnija boja, otuda i naziv moda. Množenje bilo koje boje crnom bojom proizvešće crnu boju. Množenje bilo koje boje belom bojom, ostaviće tu boju nepromenjenom. Kada radite sa nekom drugom bojom, a ne crnom ili belom, svaki novi potez kojim pređete preko iste oblasti rezultiraće malo tamnijom bojom. Najupotrebljiviji Mode iz grupe koji ćete koristiti za obradu fotografije ili specijalnih efekata. Photoshop uzima boje iz sloja kojem je dodat Multiply Mode i meša ih sa bojama sloja ispod dajući time tamniji ton slici. Probaćemo to da vam objasnimo malo slikovitije: Ukoliko na stare projektore, koji su uz pomoć svetla bacali određenu zadatu sliku na zid, stavite jednu sliku, videće se realan prikaz te sličice, ukoliko pak dodate ispred te sličice još jednu, pomešaće se boje sa te dve slike i svetlo će manje prolaziti kroz njih pa će i slika biti tamnija.

 

 

 

Color Burn - Ovaj mod pretražuje informacije vezane za boju u svakom kanalu i potamnjuje osnovnu boju da bi reflektovala Blending Color povećavajući kontrast. Ako kao Blending Color primenite belu, neće se dogoditi nikakva promena.

 

 

 

Linear Burn – Ovaj mod pretražuje informacije vezane za boju u svakom kanalu i potamnjuje osnovnu boju da bi reflektovala Blending Color smanjujući posvetljenost. Ako kao Blending Color primenite belu, neće se dogoditi nikakve promene.

 

 

 

Darker Color - poredeći vrednosti kanala boja između Blending boje i Base boje, prikazuje one sa manjim vrednostima.

 

 

 

Lighten - Pretražuje informacije vezane za boju u svakom kanalu, birajući svetliju boju između osnovne ili boje kojom se vrši Blending. Pikseli koji su tamniji od boje kojom se vrši Blending bivaju zamenjeni, dok pikseli koji su svetliji ostaju nepromenjeni.

 

 

 

Screen - Pretražuje informacije vezane za boju unutar svakog kanala, pri tome množeći boje koje su obrnute od Base Color i Blending Color. Rezultat je uvek svetlija boja. Ako koristite crnu, slika će ostati nepromenjena. Ako, pak, koristite belu, cela slika će postati bela.

Screen pripada grupi modova za posvetljivanje. Totalno je suprotna modu Multiply. Na primer, ukoliko umesto dve slike na jednom projektoru, stavite dve različite slike na dva projektora i bacate svetlost na isto mesto, boje će se pomešati, ali će zbog više svetla slika biti svetlija.

 

 

 

Color Dodge - Ovaj mod pretražuje informacije vezane za boju u svakom kanalu i posvetljuje osnovnu boju da bi reflektovala Blending Color smanjujući kontrast. Ako koristite crnu, neće biti nikakvih promena. Kada želite dodatno posvetljen efekat u odnosu na onaj koji daje Screen Blending Mod, preći ćete na Color Dodge. Ukoliko vam i to nije dovoljno, najsvetliji će definitivno biti Linear Dodge.

 

 

 

Linear Dodge (Add) - posvetljuje osnovnu boju da bi reflektovala Blending Color. Ako se koristi crna, ne postiže se nikakva promena.

 

 

 

Lighter Color – poredeći vrednosti kanala boja između Blending boje i Base boje, prikazuje one sa većim vrednostima.

 

 

 

Overlay – U zavisnosti od osnovne boje vrši Multiply ili Screen na bojama slike. Čuva svetle delove i senke osnovne boje. Osnovna boja nije zamenjena, već se meša sa Blending bojom, da bi reflektovala svetle ili tamne delove osnovne boje.

Overlay pripada grupi kontrastnih modova i namena mu je da što je bolje moguće istakne kontraste na slici. Ovaj mod je kombinacija Multiply i Screen modova, jer tamne delove slike obrađuje sa Multiply, a svetlije sa Screen i time dobija najbolji kontrast.

 

 

 

Soft Light – u zavisnosti od Blending boje potamnjuje ili posvetljuje boje. Ako je Blending Color svetlija od 50% sive, slika postaje posvetljena na način koji je sličan Dodge modu. Ako je boja tamnija od 50% sive, slika biva potamnjena i rezultat je sličan kao i kod Burn moda. Ovaj mod daje nešto blaže kontrastne rezultate u odnosu na Multiply.

 

 

 

Hard Light – potamnjuje ili posvetljuje boje u zavisnosti od boje kojom se Blending vrši. Ako je Blending boja svetlija od 50% sive, slika je posvetljena kao da je primenjen Screen mod. Ovo je korisno ako želite da posvetlite određene delove slike. Ako je Blending boja tamnija od 50% sive, slika biva potamnjena, kao da je primenjen Multiply Mode. Ovo je korisno ako želite da slici dodate senke. Bojenje sa crnom ili belom, kao rezultat ima dobijanje crne ili bele.

 

 

 

Vivid Light – povećavajući ili smanjujući kontrast, u zavisnosti od boje kojom se vrši blending dobija se efekat sličan primeni Dodge ili Burn Mode-a. Ako je Blending boja svetlija od 50% sive, smanjuje se kontrast i slika postaje svetlija. U slučaju da je Blending boja tamnija od 50% sive, povećava se kontrast i slika se potamnjuje.

 

 

 

Linear Light - u zavisnosti od boje kojom se vrši Blending, smanjuje se ili povećava osvetljenost slike. Ako je Blending boja svetlija od 50% sive, slika postaje svetlija. U slučaju da je Blending boja tamnija od 50% sive, slika se potamnjuje.

 

 

 

Pin Light - Ako je Blending boja svetlija od 50% sive, zamenjuju se pikseli koji su tamniji od nje, dok oni koji su svetliji ostaju nepromenjeni. U slučaju da je Blending boja tamnija od 50% sive, pikseli koji su tamniji od nje bivaju zamenjeni, dok tamniji pikseli ostaju nepromenjeni. Ovaj mod se koristi za postizanje različitih specijalnih efekata.

 

 

 

Hard Mix – dodaje vrednosti kanala (Red, Green, Blue) boje kojom se vrši Blending na RGB vrednosti osnovne boje. Ako je rezultat veći od 255, nova vrednost je 255, ako je manji, nova vrednost za kanal je 0. Tako da svi pikseli imaju vrednost ili 0 ili 255. Svi pikseli mogu da budu obojeni samo osnovnim bojama crvenom, zelenom, plavom, cijan, magentom, žutom, belom i crnom.

 

 

 

Difference - na osnovu informacija u Color Channel-ima, ili oduzima vrednost Blending boje od osnovne boje ili obrnuto, u zavisnosti od toga koja je svetlija. Ako se Blending radi belom, to će obrnuti osnovne vrednosti boje, ako se radi sa crnom, neće doći do nikakvih promena.

 

 

 

Exclusion – ovim modom se dobija efekat veoma sličan Difference Mode-u, ipak ovaj efekat ima manji kontrast.

 

 

 

Hue – ovim efektom dobija se boja (Result Color) koja ima vrednosti za Luminance (osvetljenost) i Saturation (zasićenost) osnovne boje, dok je vrednost za Hue (nijansu) ista kao kod Blending boje.

 

 

 

Saturation (zasićenost) - ovim efektom dobija se boja (Result Color) koja ima vrednosti za Luminance (osvetljenost) i Hue (nijansu) osnovne boje, dok je vrednost za Saturation (zasićenost) ista kao kod Blending boje.

 

 

Color - Ovim efektom dobija se boja koja ima vrednosti za Luminance (osvetljenost) kao osnovna boja, dok je vrednost za Saturation (zasićenost) i Hue (nijansu) ista kao kod Blending boje. Ovo je koristan mod za bojenje monohromatskih slika (jednobojnih).

Color pripada kompozitnoj grupi modova i za razliku od pređašnjih nema nikakve veze sa tamnjenjem, posvetljivanjem slike ili isticanjem kontrasta već samo sa bojom. Kada sloju date Color Mode, samo boja (sve vrednosti hue i Saturation tih boja) se meša sa slojem ispod, ignorišuci osvetljenost slike, teksture itd.

 

 

Luminosity - Ovim efektom dobija se boja koja ima vrednosti za Saturation (zasićenost) i Hue (nijansu) kao osnovna boja, dok je vrednost za Luminance (osvetljenost) ista kao kod Blending boje. Stvara efekat koji je invertovani Color Mode.

Luminocity takođe pripada kompozitnoj grupi i suprotan je modu Color. Ignorišući vrednosti boje, meša sa slojem ispod samo vrednosti osvetljenosti slike.

 

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Blending Modes 1
 • Blending Modes 2
 • Blending Modes 3
 • Blending Modes 4