Prvi svetski rat i Ruska revolucija, doveli su do različitih društvenih reformi, pa samim tim i do novih pravaca u umetnosti i dizajnu. Društvom dominira tehnologija i futuristički pogled na svet. Veliča se dinamika, mehanika i tehnološki napredak. Koriste se sirovi materijali. Po prvi put se dizajnerska rešenja rade u studiju, nezavisno od procesa štampanja. Ilustracije se mašinski izrađuju. Ovaj pretežno tehnološki pogled na svet stvara uslove za kreiranje jednog antiistorijskog pokreta, kao što su dadaizam i formalistički konstruktivizam.


U ovo vreme, javljaju se i različite umetničke radionice, sastavljene od umetnika koji napuštaju do tada aktuelne pokrete. Bečku radionicu su osnovali disidenti secesionističkog pokreta, Hofman i Moser. Ovi umetnici prate tradicije Arts'n'Craftsa i objedinjavaju umetničke zanate. Rana faza ovog pokreta je pod velikim uticajem Mekintoša i njegovih jednostavnih pravilnih linija i šara. Dizajneri teže dobrom kvalitetu i minimalističkoj dekoraciji. Radionica je sve svoje proizvode obeležavala logoom zajedno sa logoom dizajnera koji je dizajnirao komad nameštaja.
     


Logo Bečke radionice, tapet i stolica


Nemačku radionicu je osnovao Mutesius, koji je u Engleskoj studirao u stilu pokreta Arts'n'crafts. Mutesius je bio opčinjen jednostavnošću, funkcionalizmom i ručnoj izradi. Ovaj dizajner je imao za cilj da dovede nemački dizajn na svetsko tržište. Radionica Werkbund postavlja nemački identitet nasuprot britanskog i bori se za uspostavljanje standarda na poljima dizajna.

  
Nemačka radionica nameštaja i rešenje ventilatora Lili Rajh 


Lili Rajh je radila dizajn tekstila za ovu radionicu. Ona je bila prva žena direktor ove radionice i dokazala je da žene imaju iste umetničke sposobnosti kao i muškarci. Lili je bila partnerka Van Der Roheu i sarađivala je u izradi tada veoma modernog nameštaja, iako se danas sva umetnost pripisuje Van Der Roheu.


Berns je još jedan član verkbunda koji je dizajnirao zgrade, proizvode i grafiku za AEG. On je postavio standarde verkbunda i primenjivao ih.


FUTURIZAM


Futurizam je umetnički stil pokrenut 1909. godine s izlaskom Marinetijevog manifesta koji proklamuje dinamizam, aktivizam, brzinu, kaoi harmoničnu fuziju čoveka i okoline. Oni žele da demokratizuju umetnost iznoseći je na ulice. Futuristi slave automobile i avione, streme visinama i velikim brzinama.


Fortunato Depero je uveo futurizam u grafički dizajn, a grafički dizajn u advertajzing. Depero je veliki sledbenik modernizma i zato je dobio mesto urednika Venity Fair-a. On dizajnira plakate za Kampari kao i boce sode.

     
  


 
Radovi Deperoa

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Avangarda i futurizam 1
  • Avangarda i futurizam 2
  • Avangarda i futurizam 3