Pod audio/video sinhronizacijom smatramo ozvučavanje video materijala. To se u praksi često događa: dobijete video materijal za neku reklamu i treba da je ozvučite, odnosno, da postavite muziku, spikera (glas) i zvučne efekte (po potrebi).

Ovo je naizgled jednostavna operacija, ali da bi bila uspešna treba prethodno da pripremimo sve semplove (elemente) koje želimo da koristimo. Trebalo bi da prvo izaberemo neku muzičku numeru koju ćemo koristiti kao muzičku podlogu u ovoj reklami. Napominjem da treba obratiti pažnju na autorska prava, odnosno, da ne možemo da koristimo numeru ukoliko nemamo saglasnost za korišćenje od autora te numere. Drugi način je da sami u Acid-u kreiramo muzičku podlogu koristeći prethodno naučeno gradivo.

Posle odabira muzičke podloge u trajanju od npr. 30 sekundi, potrebno je da pripremimo i sempl sa spikerom (glasom). To je najbolje da uradimo u nekom programu za obradu zvuka (npr. već ranije preporučeni Sony Sound Forge) gde ćemo da porčistimo sempl i da ga optimalno pojačamo. Tako obrađen sempl će mnogo lepše da se uklopi u celu reklamu.

I treću grupu semplova koje ćemo koristiti čine razni zvučni efekti. Njih možemo kupiti u vidu CD ROM kolekcija semplova, a ima ih dosta i u besplatnoj varijanti – kao Free Download.

Naravno, najbitnija stvar je i da dobijemo video materijal reklame koji je kodiran (Codec) u prihvatljivom Codec-u za Acid. Najbolje je da se koristi standardni WMV Codec (Windows Media Video) koji se može dekodirati (Decode) na svim sistemima bez potrebe da se instaliraju dodatni paketi video Codec-a (što je npr. slučaj sa DivX Codec-om).


Slika 1. Video Preview prozor

Sav materijal bi trebalo prvo importovati u Acid. Prvo video pa posle muzika i spiker. Efekte ćemo kasnije da dodajemo.

Ukoliko video materijal poseduje i neki zvuk, onda će se na Sample Track delu pojaviti traka za Video i traka za njegov zvuk. Ukoliko nam nije potreban taj zvučni deo možemo slobodno ili da ga isključimo (sa Mute) ili da ga skroz uklonimo sa Timeline-a tako što selektujemo tu traku i pritisnemo Delete na tastaturi.


Slika 2. Video clip sa audio trakom

Ispod ove video trake postavićemo muzički sempl i razvući ćemo ga taman toliko da pokrije dužinu video materijala (video Clip-a). Dužina videa nam je merodavna i treba odmah postaviti Loop okvir od početka do kraja video Clip-a. Možemo odmah da uključimo i Loop opciju (pritiskom natipku Q na tastaturi).

Slika 3. Taster za aktiviranje Loop okvira (Q)

Za ovakvu vrstu audio montaže u Acid-u poželjno je isključiti opciju Enable Snapping jer nam nije potrebno da postavljamo i seckamo semplove po taktovima.

Spiker sempl se može i iseckati na više delova (celina) tako  da možemo da ih razdvojimo i rasporedimo duž cele reklame na odgovarajuća mesta. Na taj način možemo precizno da glasom (spikera) pokrijemo vizuelni deo reklame. Npr, ako se na video Clip-u pojavi broj telefona (kontakt broj) tada treba naći deo gde spiker izgovara taj broj i postaviti ga na potrebnu poziciju.


Slika 4. Podeljeni spiker sempl


Kada sve to postavimo, možemo da preslušamo celu postavku, ali prvo treba izbalansirati jačinu sempla sa muzikom i spikerom. Muzički sempl se obično jače čuje tako da ga treba stišati sa Volume kontrolom na samom Sample Track-u.


Slika 5. Volume kontrola na Sample Track-u

Naravno, ovde ćemo da uočimo da ako stišamo muzički sempl, kad se prekolopi sa spikerom biće dobre jačine (u pozadini), ali kad spiker prestane da priča onda treba pojačati muzički sempl. To znači da ovde na muzičkom semplu treba intervenisati sa Volume envelopom jer će se taj sempl u nekom trenutku pojačati, a nekad stišati.


Slika 6. Volume envelopa na muzičkom semplu


Na vama je da izaberete da li ćete da oba ova sempla (muziku i spikera) ostavite iste jačine (originalna jačina po importovanju u Acid) pa da naknadno stišate muziku na mestu preklapanja sa spikerom ili ćete odmah da stišate muziku i da je pojačate u delovima na kojima nema spikera. U primeru u video dodatku ovog časa je primenjen prvi metod.

Sada na red dolazi postavljanje efekata. To su obično kratki semplovi uz pomoć kojih ilustrujemo neki vizuelni efekat na video materijalu. Moramo biti vrlo strpiljivi prilikom odabira ovih efekata. Često se dešava da importujemo efekat u Acid, ali kad ga postavimo na predviđeno mesto on baš i ne zvuči kako treba (ne „legne“). Tada treba da se zameni neki drugim - sve dok ne neđemo najbolje rešenje. To može da bude vrlo naporan deo, ali kada ozvučimo celu reklamu adekvatnim efektima i kad reprodukujemo reklamu od početka, videćemo da se sav trud isplatio.


Slika 7. Primer postavljenih efekata

Kada se semplovi sa efektima ubace u Acid, najčešće se postave kao Loop semplovi. Ponekad nam je potrebno da se ti semplovi postave u originalnom obliku pa ih zato treba pretvoriti u One Shot. To radimo  tako što selektujemo sempl na Timeline-u i kliknemo desnim tasterom, pa u meniju izaberemo opciju Clip Properties. Sada će se pojaviti novi prozor i tu, u kartici General, treba promeniti vrstu sempla: sa Loop u One Shot. Kliknemo na Close i ova pormena će se prihvatiti.


Slika 8. Clip Properties prozor

Dogodiće se situacija da vam efekat, ali da je mnogo kratak. Tada možemo da ptimenimo Pitch opciju na semplu odnosno da ga usporimo tako što ćemo da mu promenimo tonalitet (da snizimo). Tada treba selektovati taj sempl na Timeline-u i onda na numeričkom delu tastature sa + (plus) ili – (minus) povisimo ili snizimo tonalitet semplova (u polustepenima: jedna oktava ima 12 polustepena). Na ovaj način možemo da dobijemo jako zanimljive efekte.


Slika 9. Promenjen Pitch na efektu

Kada smo postavili sve efekte, preslušamo reklamu od početka i, ako je sve u redu,  možemo da je renderujemo. Acid nam dozvoljava da rendnerujemo u različitim audio i video formatima. Ukoliko nam je zatraženo da uradimo zvuk, onda treba uraditi render u WAV ili MP3 formatu. Koji format je potreban, obično se unapred specifikuje. Naravno, da bi uvid u naš rad bio kompletniji, možemo da renderujemo i u video formatu, zajedno sa zvukom tako da klijent može sve zajedno da pogleda.


Slika 10. Rendering u WMV video formatu

U ovoj opciji je najbolje da koristimo WMV format jer se reprodukuje na svim operativnim sistemima i lako se može poslati internetom do klijenta.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Audio i video sinhronizacija 1
  • Audio i video sinhronizacija 2