Indefinite article (neodređeni član)

Neodređeni član a/an se ispred imenica koje počinju suglasnikom čita / ə / dok se ispred imenica koje počinju samoglasnikom čita kao / ən /.

 • a boy / ə boi /
 • an egg / ən eg /


1. Neodređeni član se koristi da označi lice ili stvar koje ne poznajemo ili koje po prvi put pominjemo. Neodređeni član se upotrebljava isključivo sa imenicama u jednini.

 • There is a boy in the street. - Neki dečak se nalazi na ulici.
 • She put an apple on the table. - Stavila je jabuku na sto.


2. Neodređeni član se koristi ispred zajedničkih imenica da označi celu vrstu.

 • A rose is a flower. - Ruža je cvet.
 • A dog is a faithful animal. - Pas je verna životinja.


3. Neodređeni član se koristi ispred imenskog dela predikata.

 • I am a student. - Ja sam student.
 • The ugly duckling became a beautiful swan. - Ružno pače je postalo prelepi labud.


Definite article (određeni član)

Određeni član the se ispred imenica koje počinju suglasnikom izgovara kao / δə / dok se ispred imenica koje počinju samoglasnikom određeni član čita kao / δi: /.

 • the book / δə buk /
 • the eyes / δi: аіz /
   

Određeni član se koristi sa imenicama u jednini i množini.
 
1. Određeni član se koristi za opisivanje određenih, poznatih lica i stvari.

 • The man you met is my friend. - Čovek kog si upoznao je moj prijatelj.
 • The book on the table is mine. - Knjiga na stolu je moja.


2. Određeni član se koristi ispred superlativa i rednih brojeva.

 • She is the prettiest girl in the class. - Ona je najlepša devojka u razredu.
 • The first act of the play was the best. - Prvi čin drame je bio najbolji.


3. Određeni član se koristi da označi pojmove od kojih samo jedan postoji na svetu.

 • the Earth
 • the past
 • the Sun
 • the weather


4. Određeni član se koristi ispred imena reka, mora, okeana, planinskih venaca...

 • the Sava
 • the Adriatic sea
 • the Atlantic
 • the Alps


5. Određeni član se koristi ispred imena pripadnika narodnosti da označi celu naciju.

 • the French
 • the Swiss


6. Određeni član se koristi ispred imena javnih zgrada i institucija u gradu.

 • the Odeon cinema
 • the National Museum
 • the Modern Art Gallery


7. Određeni član se koristi ispred naziva instrumenata.

 • She plays the guitar. - Ona svira gitaru
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Articles 1
 • Articles 2