ARTICLES (ČLANOVI)

 

 

NEODREÐENI ČLAN (INDEFINITE ARTICLE) A / AN

 

Neodređeni član (indefinite article) A se koristi ispred imenica koje počinju suglasnikom i čita se / ə /, dok se ispred imenica koje počinju samoglasnikom upotrebljava AN, koje se izgovara / ən /.

 

a boy / ə boi /

an egg / ən eg /

 

Neodređeni član se upotrebljava isključivo sa imenicama u jednini.

 

 

·          Neodređeni član se koristi da označi lice ili stvar koje ne poznajemo ili koje po prvi put pominjemo.

There is a boy in the street. (Neki dečak se nalazi na ulici.)

She put an apple on the table. (Stavila je jabuku na sto.)

 

·          Neodređeni član se koristi ispred profesija, odnosno zanimanja.

Her mother is a doctor. (Njena majka je lekar.)

She is a teacher. (Ona je nastavnica.)

Mike is an engineer. (Majk je inženjer.)

Ann is an actress. (En je glumica.)

 

·          Neodređeni član se koristi u nekim izrazima za količinu.

a day (na dan, dnevno)             a month (mesečno)

a week (nedeljno)                     a year (godišnje)

There are several trains a day. (Postoji nekoliko vozova dnevno.)

They have their lessons three times a week. (Oni imaju svoje časove tri puta nedeljno.)

 

 

ODREÐENI ČLAN (DEFINITE ARTICLE)

 

Određeni član (definite article) the se isped imenica koje počinju suglasnikom izgovara kao

/ δə / dok se ispred imenica koje počinju samoglasnikom određeni član čita kao / δi: /.

 

the book / δə buk /

the eyes / δi: аіz /

 

·          Određeni član se koristi za opisivanje određenih, poznatih lica i stvari.

 

The man you met is my friend. (Čovek kog si upoznao je moj prijatelj.)

The book on the table is mine. (Knjiga na stolu je moja.)

 

·          Određeni član se koristi ispred superlativa i rednih brojeva.

 

She is the prettiest girl in the class. (Ona je najlepša devojka u razredu.)

The first act of the play was the best. (Prvi čin drame je bio najbolji.)

 

·          Određeni član se koristi da označi pojmove od kojih samo jedan postoji na svetu.

 

the Earth

the past

the Sun

the weather

 

·          Određeni član se koristi ispred imena pripadnika narodnosti da označi celu naciju.

 

the French

the Swiss

 

·          Određeni član se koristi ispred naziva instrumenata.

 

She plays the guitar. (Ona svira gitaru)


IZOSTAVLJANE ČLANA

 

Član se ne koristi

 

·          Ispred imena jezika i obroka.

 

She speaks French. (Ona govori francuski.)

We had lunch with John. (Ručali smo sa Džonom.)

 

·          Ispred ličnih imena i imena gradova, kao i uz imena većine zemalja.

 

I live in New York. (Ja živim u Njujorku.)

She goes to France twice a week. (Ona ide u Francusku dva puta nedeljno.)

 

·          U mnogim uobičajenim izrazima, kao što su:

 

At night – noću

At home – kod kuće

At work – na poslu

By car - kolima

By bus – autobusom

Dodaj komentar Sviđa mi se - (8) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Articles
  • Articles