Prilikom detekcije neispravnosti, bilo koja osoba može o problemu izvestiti preko web orijentisanog HelpDesk-a koristeći kompanijski Intranet ili Internet. Breakdown čarobnjak može biti korišćen kao deo nezavisnog dispečerskog centra i to na sledeći način:

• Tok prijave neispravnosti


 

• Upravljanje prostorom

Ovaj modul obezbeđuje brzo i lako upravljanje inventarskim resursima, sinhronizacijom grafičke vizualizacije i baze podataka. ArchiFM omogućava korisnicima izradu raznih oblika analiza korporativnog portifolija, izveštaja o zakupljenom i vlasničkom prostoru, korišćenje prostora prema uspostavljenim (promenjivim) standardima itd.

  1. Dodatnim alatom prosleđuje se isporuka radnih naloga koji mogu biti u standardnom hard copy formatu ili se može proslediti zaposlenom, podizvođaču putem elektronske pošte. Sistem podržava štampu više radnih naloga gde u isto vreme se šalju odvojene kopije za klijenta i podizvođača usluga.
  2. Kad je zadatak u celosti kompletiran, potrebno je kompletirati formu radnog naloga kojeg povlači “Reporting“ čarobnjak. U pojedinim slučajevima nije moguće kompletirati  izdati radni nalog jer se zahteva dodatni rad ili rezervni deo te je potrebno radni nalog definisati kao nekompletan. Reporting čarobnjak u tom slučaju ostavlja mogućnost  vremenskog određenja novog termina za kompletiranje radnog naloga.
  3. Kada su svi zadaci kompletirani, verifikovani i uneti svi pripadajući troškovi, nalog može biti zaključen i prosleđen na naplatu.
  4. Softver obezbeđuje odgovarajuće analize i evaluacije u formama izveštaja o opremi, objektima, cost centrima, zaposlenima, evidencijama završenosti  posla, troškovima, prihodima itd.

 

Modularnost

• Upravljanje zauzetošću resursa

ArchiFM pomaže praćenju zauzetošću resursa korišćenjem različitih metoda. Organizacione strukture moguće je definisati u sistemu. Odeljenja mogu npr.deliti prostor čiju je zauzetost moguće iskazati procentualnim iznosom. Zauzetost prostora koje koriste zaposleni moguće je potpuno definisati kroz razne vrste izveštaja (kroz smene, korišćenje delova objekata, objekata i sl.).


• Upravljanje selidbama

ArchiFM nudi veliki broj opcija i atributa kojima je moguće definisati zaposlenog poput cost centra, definiciji odeljenja, telekomunikacijskim potrebama, prostoru ili ličnim interesima. Kad se zaposleni sele sa lokaliteta u novu sredinu, ArchiFM kreira fajl i ažurira ga (upotpunjuje) sa novim odgovarajućim podacima. Podloge (grafički prikaz) i baza podataka automatski sinhronizuje sve selidbe koje su se dogodile i koje se odmah mogu objaviti u odgovarajućoj formi izveštaja.


• Najam prostora

ArchiFM uspešno kontroliše neograničen broj zakupaca i u tu svrhu kreira sve pripadajuće troškovne analize, račune i rate plaćanja kao i druge informacije koji se tiču odnosa najmodavac/zakupoprimac. Bitni elementi iz ugovornog odnosa mogu biti prikazani na grafičkim prikazima (podlogama) koji mogu biti od važnosti prilikom izrade modifikacija sistema. Različit način naplate cikličnih troškova mogu biti prilagođeni za specifičnu vrstu najmoprimaca u objektu. Računi plaćeni od strane vlasnika mogu se na odgovarajući način distribuirati zakupcima zajedno sa ostalim pripadajućim zakupnim troškovima.


• Upravljaje  opremom

Različiti FM menadžeri imaju potrebe da vode brigu o različitoj vrsti opreme kao što je npr.kompjuterska oprema, nameštaj, ili neka druga nepokretna ili pokretna imovina. Oprema se može definisati prema čoveku ili sobi. Ukoliko se seli čovek automatski se seli i pripadajuća oprema. Svaka promena automatski se replicira u bazi podataka.


• Obračun troškova i povraćaj uloženog

Metodologije povraćaja uloženog variraju od jednostavnih do vrlo kompleksnih ovisno o vrsti i količini obračuna troškova. ArhiFM prepoznaje različite oblike kompleksnosti rada.


• Upravljanje crtežima

ArchiFM podržava 2D i 3D formate : DXF, DWG, DWF, DGN, HPGL, PLN/IFC.
RealSync automatizuje proces podataka u CAD i aplikacionim bazama podataka, upućujući korisnike da identifikuju razlike i u skladu sa tim prihvataju, odbiju ili modifikuju podatke iz tog izvora podataka.

ArchiFM sadrži ArchiCAD, objektno-orjentiranu arhitektonsku aplikaciju koja linkuje podatke objekata na grafičku podlogu, planove objekata bez razlike da li na sistem ili Web.

ArchiFM podržava Drawing Output formate kao što su: JPEG, TIF, GIF, BMP, WMF, Quick time VR, Real VR, Quick Time MOV, AVI, FLI.

ArchiCAD GDL Object Technology omogućuje lagan unos dopunskih  elemenata objekta kao što su nameštaj, rasveta i dr. Podaci se mogu povlačiti putem Web-a, kroz mrežu ili kroz objektne fajlove. Svaki objekt specifičan je po sebi i nosi sve podatke kao i svoje 2D i 3D prezentacije.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • ArchiFM Maintenance procedure i modularnost 1
  • ArchiFM Maintenance procedure i modularnost 2
  • ArchiFM Maintenance procedure i modularnost 3