Toolbar

U ovoj lekciji obrađivaćemo alate koje ćete koristiti u svom radu na Flash.

Kao što smo rekli, Toolbox ili panel sa alatima se nalazi u desnom delu Essentials prikaza radnog prostora. Sam Toolbox sadrži veliki broj alata, a mi ćemo ih sve spomenuti, saznaćemo čemu oni služe, ali ćemo se isto tako na nekim alatima zadržati više. Kao što smo već rekli, Tools panel je pozicioniran na desnoj strani radnog prostora i defaultno ima izgled vertikalnog pravougaonika podeljenog u sekcije sa raznim alatima na sebi (slika 1.). Ukoliko ste upoznati sa bilo kojim softverom iz Creative Suite paketa prepoznaćete neke od njih. Tako imamo alate koje koristimo za selekciju, alate za crtanje i unos teksta, alate za bojenje i editovanje i alate za navigaciju (slika 1.). 

Slika 1. Spisak svih alata koje sadrži toolbar i njegov prikaz u Flashu

 

Kao što možete videti u donjem desnom uglu pojedinih alata nalazi se mali crni trougao. To znači da taj alat ima skriveni meni što u praksi znači da se tu nalazi grupa sličnih alata i da u datom momentu vidimo alat koji smo poslednji koristili (slika 2.).

 

Slika 2. Prikaz alata sa skrivenim menijem

 

Možete primetiti da ako pozicionirate kursor miša preko željenog alata pojaviće se ime samog alata, ali i tastaturna prečica za aktiviranje tog alata. No krenimo redom, prvi alat koji vidimo je alat Selection tool (slika 3.).Tastaturna prečica ovog alata je V.

 

Slika 3. Prikaz Selection alatke

 

Kao što i njegovo ime kaže, ovaj alat služi za selekciju objekata na sceni. Njime možemo pomerati, pozicinirati i na bilo koji način menjati položaj selektovanog objekta.

Sledeći alat je Subselection tool i sa njim možemo da selektujemo simbole, ali i da, kada kliknemo na objekat koji nije pretvoren u simbol, dobijemo mogućnost da editujemo oblik selektovanog objekta (slika 4.). Tastaturna prečica ovog alata je A.

Slika 4. Izgled selektovanoh objekta pre i posle manipulacije sa Subselection alatkom

 

Free Transform tool (slika 5.) koristimo za transformaciju objekata na sceni. Uz pomoć ovog alata objekte možemo povećavati, smanjivati, menjati im proporcije, oblik itd. Tastaturna prečica ovog alata je taster Q.

 

Slika 5. Prikaz Free Transform alatke

 

Gradient Transform tool je alat uz čiju pomoć možete da transformišete gradient ili bitmap ispunu menjajući veličinu, pravac, smer rotacije ili centar ispune (slika 6.). Tastaturna prečica ove alatke je F.

 

Slika 6. Primer upotrebe Gradient Transform alatke

 

Adobe Flash Professional CS 5.5 dozvoljava nam da kreiramo 3D efekte pomerajući i rotirajući objekte u 3D prostoru na sceni. 3D Rotation i 3D Translation alatke omogućavaju nam da manipulišemo objektima u globalnom ili lokalnom 3D prostoru (slika 7). Važna napomena za korišćenje ovih alata je da Flash Player mora biti u verziji 10 ili novijoj, dok je Action Script 3.0 podrazumevani standard. Tastaturna prečica za 3D Rotation alatku je W, dok je za 3D Translation alatku G.

Slika 7. Primer upotrebe 3D Rotation i 3D Translation alatki

 

Lasso alatka služi takođe za selektovanje objekata, ali se selekcija iscrtava slobodnom rukom (slika 8.). Tastaturna prečica za Lasso alatku je L.
 

Slika 8. Primer upotrebe Lasso alatke

 

Pored klasične Pen Tool alatke, koja služi za iscrtavanje preciznih putanja, takođe imamo još nekoliko varijacija ovog alata. To su Add Anchor Point Tool, alat koji služi za dodavanje dodatnih Anchor pointa, Delete Anchor Point Tool, alat koji služi za brisanje Anchor pointsa i Convert Anchor Point pointer, alat koji služi za modifikovanje putanje bez pravljenja prave linije svojim aktiviranjem. Tastaturne prečice za ove alate su: P za Pen Tool, = za Add Anchor Point, - za Delete Anchor Pont i C za Convert Anchor Point.

Type Tool (slika 9.), kao što i samo ime kaže služi za unos teksta u Flash. Tastaturna prečica je taster T.

 

Slika 9. Prikaz Type Tool alatke

 

Line Tool (slika 10) je alat koji se koristi za iscrtavanje linija i tastaturna prečica ove alatke je N.

Pencil Tool (slika 10) je alatka služi za iscrtavanje linija i oblika slobodnom rukom. Tastaturna prečica je taster Y.

 

Slika 10. Primer upotrebe Line i Pencil alatke

 

Dalje imamo alatke koje koristimo za iscrtavanje pravougaonih i ovalnih oblika. Ti alati su Rectangle Tool, čija je tastaturna prečica R i Oval Tool, čija je tastaturna prečica taster O. Ovo su alati koje ćete veoma često koristiti u pravljenju jednostavnih oblika i animacija u Flashu. Takođe bi trebalo napomenuti da postoje i Rectangle Primitive i Oval Primitive alatke čije su tastaturne prečice iste kao i kod Rectangle i Oval alatke. Jedina razlika je što Primitive oblike možete fino da podešavate u Properties panelu, ivice, ispunu i konture. Takođe kod Primitive oblika kontura nije odvojena od ispune, dok se kod klasičnih oblika ta dva dela ponašaju kao zasebni delovi.

 

Slika 11. Primeri iscrtavanja oblika sa Rectangle, Oval i Primitive alatkama

 

U ovoj sekciji se nalazi i PolyStar alatka. Pomoću ove alatke možemo da iscrtavamo poligonalne oblike, ali i zvezdaste oblike sa željenim brojem stranica ili krakova (slika 12). Takođe, ovo je veoma koristan alat koji prilično olakšava pravljenje objekata.

 

Slika 12. Primeri iscrtavanja zvezdastih i poligonalnih oblika uz pomoć PolyStar alatke

 

Deco Tool alatka služi za dodavanje predefinisanih tekstura ili grafika pripremljenoj konturi. Uz pomoć ovog alata možete kreirati vrlo zanimljive animacije. Primeri za primenu Deco alatke su dodavanje plamena grafici, cveća, dima, drveta i još mnogo čega. Tastaturna prečica je U.

Brush Tool alatka koja se sreće u celom Creative Suite paketu služi za pravljenje i dodavanje ispuna slobodnom rukom. Ukoliko vladate ovom alatkom možete napraviti neverovatne efekte, ali i kreirati veoma zanimljive oblike koje možete kasnije animirati. Takođe, ovaj alat kao propratni dodatak ima i kaligrafski efekat. Primera za upotrebu Brush alatke ima mnogo i sa njima ćemo se često susretati u toku ovog kursa. Tastaturna prečica za Brush Tool je B.

 

Slika 13. Primer upotrebe Brush alatke

 

U podmeniju Brush alatke takođe postoji još jedna skrivena alatka, a to je Spray Brush Tool. Ova alatka nanosi tačkice kao što bismo uradili sa pravim sprejom, dakle ona raspršuje tačkice po sceni. Veoma je zgodna za pravljenje nekih dodatnih efekata.

Inverzna kinematika ili IK je metoda u Adobe Flashu za animiranje objekata ili kolekcije objekata koji su povezani jedan sa drugim po principu spoja kostiju u telu (slika 14.). Ovo nam omogućava da animiramo kretanje objekta na mnogo prirodniji način sa minimalnim naporom. U ovu svrhu koristimo Bone Tool alatku, čija je tastaturna prečica taster M.

 

Slika 14. Primer upotrebe Bone alatke

 

Bind Tool predstavlja dodatak Bone alatke. On nam omogućava da editujemo konekcije između pojedinačnih kostiju ili kontrolnih tačaka pojedinih oblika. Ovo nam pomaže da dobijemo mnogo prirodniju tranziciju prilikom pokreta (slika 15.).

Slika 15.Primer upotrebe Bind alatke

 

Paint Bucket (Slika 16.) alatka služi za popunjavanje bojom zatvorenih putanja ili otvorenih delova dokumenta. Tastaturna prečica za ovu alatku je taster K.

 

Slika 16. Prikaz Paint Bucket alatke

 

Ink Bottle Tool (slika 17.) služi za menjanje boje stroke-a (okvir). Uz pomoć ove alatke može se primeniti jedna boja, pa čak i gradient. Tastaturna prečica je S. 

Slika 17. Prikaz Ink Bottle alatke

 

Eyedropper (Slika 18.) alatka služi za uzimanje uzoraka boje. Ovo je veoma zgodna alatka i umnogome olakšava rad sa bojama. Njena tastaturna prečica je I. 

Slika 18. Prikaz Eyedropper alatke

 

Eraser alatka (slika 19.), kao što i samo ime kaže, služi za brisanje. Koristeći ovu alatku možete brisati cele oblike ili samo delove Vaše grafike. Tastaturna prečica je taster E.

 

Slika 19. Prikaz Eraser alatke

 

Hand Tool je alatka koja služi za navigaciju po radnoj površini. Njena primena se najbolje vidi kada je Scena uvećana i onda u tom slučaju Hand alatka je savršena za navigaciju po Vašem projektu (slika 20.). Njena tastaturna prečica je H.

 

Slika 20. Najbolji primer upotrebe Hand alatke

 

Zoom Tool, kao što verovatno pretpostavljate, služi za promenu veličine prikaza scene. U defaultnom stanju služi za uvećanje prikaza, ali ako držite pritisnut taster Alt videćete kako se i sama ikonica lupe menja i umesto znaka + u sredini dobija znak – i samim tim alatka menja prikaz scene tako što ga umanjuje. Tastaturna prečica je taster Z. Takođe bi trebalo napomenuti da se u Toolbaru nalaze i alati Enlarge i Reduce, koji takođe menjaju prikaz scene.

Ovde završavamo lekciju sa alatima uz pomoć koje bi trebalo da imate predstavu šta koji alat u Flashu tačno radi. Njihovu detaljnu primenu naučićete u nastavku kursa.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Alati u Adobe Flashu 1
  • Alati u Adobe Flashu 2
  • Alati u Adobe Flashu 3