Microsoft je promenio način na koji administratori upravljaju serverskim okruženjem. Operativni sistem se instalira u sigurnosnom maniru, a administratori mogu da izaberu jednu od četiri metode za konfiguraciju servera onako kako su zamislili.

Nakon kompletne instalacije i nakon logovanja administratora na server, Initial Configuration Tasks prozor se automatski otvara i omogućava administratoru da centralno podesi ime servera, mrežnu konfiguraciju, automatsko ažuriranje i Windows Firewall postavke (Settings). Nakon korišćenja ove alatke, administrator može da izabere da koristi Custom Microsoft Management Consoles (MMCs), odnosno posebne konzole za svaku od aktivnosti   upravljanja serverom, može da koristi Server Manager za instalaciju i uklanjanje uloga servera i karakteristika servera. Može da koristi Windows PowerShell za konfiguracione zadatke ako to želi.

Alat koji se koristi za administratorske zadatke

Nakon kompletiranja instalacije operativnog sistema, administrator može da upravlja sistemom koristeći četiri različite alatke.

Nakon prvog logovanja, administrator mora da odredi lozinku za administratorski nalog i nakon toga će se pojaviti Initial Configuration Tasks prozor.

Slika 2.1 Initial Configuration Tasks


Korišćenjem ovog alata administrator može sebi da olakša i ubrza rad. Kako? Tako što na jednom mestu dobija prečice za sve aktivnosti koje treba da uradi u cilju inicijalnog konfigurisanja servera. Pa tako, ovde se može konfigurisati vremenska zona, mrežni parametri, podesiti način na koji se apdejti preuzimaju i instaliraju i sl.
Administrator može da odradi upravljačke zadatke i koristeći Server Management.

Slika 2.2 Server Management


U samoj Server Management konzoli moguće je dodati i ukloniti uloge i funkcionalnosti, pregledati dijagnostiku i raditi sa hard diskovima i particijama.

Osnovni način administriranja servera, možemo ga slobodno nazvati i tradicionalni, jeste onaj kod kojeg se za upravljanje servisima koriste upravljačke MMC konzole za svaki servis ponaosob. Pa tako, ako želite da dodate novu funkcionalnost serveru ili isključite postojeću, pokrenućete konzolu Programs and Features i tako redom.

Windows PowerShell je, uslovno rečeno, script ili command line alat. Koristi se uglavnom u cilju automatizacije određenih administratorskih poslova i smanjenju vremena potrebnog za neku aktivnost.

Izbor alatke zavisi od zadatka koji moramo da odradimo i iskustva koje moramo da imamo da bismo mogli da radimo u svakoj od ovih specifičnih alatki.

Dodatna literatura:

 

 • Windows PowerShell 1.0 Documentation Pack
 • Microsoft management Console 3.0 for Windows 7 (KB907265)

 

Uloge i karakteristike servera

Kada se pokrene priča o Windows 2008 serveru neizbežno je govoriti o ulogama i karakteristikama (rolama i fičerima). Ovo je novitet koji se pojavio sa Windows 2008 serverom i znatno olakšao menjanje i dodavanje uloga koje će server imati. Potrebno je dobro razumeti šta su u stvari uloge, a šta karakteristike.

Šta su to uloge servera (Server Roles)?

Uloge servera (Server Roles) u Windows Server 2008 opisuju primarnu funkciju servera. Svaki server može da nosi više uloga i u principu ograničeni ste samo kapacitetom i samim hardverskim karakteristikama servera. U manjim kompanijama, kako su administratori ograničeni na manji broj servera, zbog finansijskih razloga, idealna situacija je podizanje više uloga na jedan server, dok se kod većih kompanija iste uglavnom dele i smeštaju na više servera, čime se postiže veća stabilnost i sigurnost u radu. Neke od uloga servera zahtevaju da neke druge uloge već budu instalirane i podešene kako bi mogle da rade. Na primer, za instalaciju SharePoint uloge morate imati instaliranu IIS ulogu. Za instalaciju i postavljanje više rola, uloga na jedan server uvek je dobro konsultovati predloge (Best Pracitice) kako biste postigli najbolje performanse. Ukoliko jedan od servera kao primarnu rolu ima Active Directory Domain Services, kraće ako radi kao domen kontroler, nećete na isti server podizati i, recimo, Share Point, kako ne biste ugrozili bezbednost servera i kompletnog domena. Windows 2008 server podržava 16 uloga (rola) i za upravljanje njima najčešće se koristi Server Management konzola.

U Windows 2008 serveru podržane su sledeće role:

 • Active Directory Certificate Services
 • Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Active Directory Federation Services (AD FS)
 • Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)
 • Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
 • Application Server
 • DHCP Server
 • DNS Server
 • Fax Server
 • File Services
 • Network Policy and Access Services
 • Print Services
 • Terminal Services
 • Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) Services
 • Web Server (IIS)
 • Windows Deployment Services

Dodatni resursi: 

 • Windows Server 2008 Technical Library

 

Šta su to karakteristike servera (Server Features)

Karakteristika tipično ne opisuje primarnu funkciju servera. Umesto toga, ona predstavlja pomoćnu ulogu servera koja u većini slučajeva povećava funkcionalnost same uloge. Administrator tipično instalira karakteristiku ne kao primarnu funkciju servera, nego kao uvećavanje funkcionalnosti već instalirane uloge servera. Na primer, Failover Clustering je karakteristika koju administratori mogu da izaberu za instalaciju nakon instalirane specifične uloge (Roles), kao što je na primer File Services, da bi File Services Role učinio redundantnom.

U Windows 2008 serveru dostupne su vam sledeće karakteristike (fičeri):

 • NET Framework 3.0 Features
 • BITS Server Extensions
 • BitLocker Drive Encryption
 • Connection Manager Administration Kit
 • Desktop Experience
 • Failover Clustering
 • Group Policy Management
 • Internet Printing Client
 • Internet Storage Naming Server
 • LPR Port Monitor
 • Message Queuing
 • Multipath IO
 • Network Load Balancing
 • Peer Name Resolution Protocol
 • Quality Windows Audio-Video Experience
 • Remote Assistance
 • Remote Differential Compression
 • Remote Server Administration Tools
 • Removable Storage Manager
 • RPC over HTTP Proxy
 • Simple TCP/IP Services
 • SNMP Services
 • SMTP Server
 • Storage Manager for SANs
 • Subsystem for UNIX-based Applications
 • Telnet Client
 • Telnet Server
 • TFTP Client
 • Windows Internal Database
 • Wireless LAN Services
 • Windows PowerShell
 • Windows Process Activation Service
 • Windows Server Backup Features
 • Windows System Resource Manager
 • WINS Server


Dodatni resursi: 

 • Windows Server 2008 Server Manager Technical Overview
Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Upravljanje različitim serverskim ulogama i karakteristikama 1
 • Upravljanje različitim serverskim ulogama i karakteristikama 2
 • Upravljanje različitim serverskim ulogama i karakteristikama 3
 • Upravljanje različitim serverskim ulogama i karakteristikama 4