Informacije u ovoj lekciji, prezentuju znanje i sposobnost koje je potrebno administratorima da bi mogli da upravljaju pristupom šerovanim folderima koristeći Offline Caching.

 

Šta su to Offline fajlovi?

Offline Caching je jako važna karakteristika za upravljanje dokumentima koja daje korisnikuOnline i Offline pristup fajlovima. Kada se klient diskonektuje sa mreže, sve ono što je danlodovano u lokalni keš kompjutera (local cache) ostaje omogućeno. Korisnici mogu da nastave da rade kao da su još uvek konektovani na mrežu. Mogu da nastve da kopiraju, menjaju, brišu fajlove i foldere.

Iz perspektive korisnika, radni prostor je identičan, nebitno da li je Online ili Offline na mreži. Vizuelni pogled na ikonice, meni i Aktivni Direktorijum ostaje isti, uključujući i pogled na mapirane drajvove. Mrežni fajlovi nalaze se na istom mrežnom drajvu i moze im se pristupiti, mogu se kopirati, menjati, štampati i brisati isto kao kada ste povezani na mrežu Online. Kada se potom vratite na mrežu, klijentski i serverski fajlovi se automatski sinhronizuju.

Prednosti korišćenja Offline Caching-a

  • Podrška za mobilne korisnike. Kada mobilni korisnik pogleda šerovani ( deljeni) folder dok je diskonektovan sa mreže, korisnik može i dalje da pretražuje, čita, menja fajlove, zbog toga što su fajlovi keširani (sačuvani) na klijentskom kompjuteru. Kada se korisnik kasnije ponovo poveže na mrežu, sistem sinhronizuje promene sa serverom.
  • Automatska sinhronizacija. Možemo da konfigurišemo polisu sinhronizovanja koristeći Synchronization Manager-a. Na primer, možemo da konfigurišemo sinhronizaciju tako da se odrađuje automatski kada se korisnik prijavi u LAN ali kada pristupa mreži udaljenom konekcijom (Dial-up) mora da zahteva sinhronizaciju.
  • Prednosti u performansi. Offline fajlovi mreži daju prednosti u performansi. Dok je povezan na mrežu, klijent i dalje može da čita fajlove iz svog lokalnog kesha i samim tim smanjuje se mrežni saobraćaj.
  • Bekap prednosti. Offline fajlovi rešavaju dlemu kojom su suočeni skoro sve organizacije danas. Mnoge organizacije implementiraju Backup polise koja zahteva da svi korisnički podaci moraju da budu na serveru kojima upravlja administrator. IT odeljenja u organizacijama često ne rade bekap na lokalnim hard diskovima. Ovo može da predstavlja problem za mobilne korisnike laptop računara. Ako želimo da pristupimo podacima kad nismo povezani na mrežu, potreban nam je mehanizam za replikaciju između servera i kompjutera. Neke organizacije koriste Briefcase alatkicu. Drugi koriste Batch fajlove ili repliciraju podatke ručno. Sa Windows Server 2003, replikacija podataka između klijenta i servera je automatska. Fajlovima možemo da se pristupimo dok nismo povezani na mrežu i automatski se sinhronizuju sa serverom.


Za više informacija o sigurnosti Offline fajlova, pogledajte Securing Offline Files. na:
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/winxppro/reskit/prdc_mcc_lvvu.asp

 

Kako su Offline fajlovi sinhronizovani?

Korisnik može da konfiguriše fajl da bude Offline omogućen na mreži, tako da taj Offline Fajl omogućen za folderu u kom se fajl nalazi. Kada korisnici konfigurišu fajlove tako da su omogućeni u Offline-u, korisnik može da radi u mrežnoj verziji fajla kad je povezan na mrežu i dalje kad se diskonektuje sa mreže može da radi na lokalnoj keširanoj kopiji fajla.

Sinhronizacioni događaji (synchronization events)

Kad korisnik konfiguriše fajl da bude omogućen za korišćenje u Offline-u i kada se diskonektuje sa mreže, dešavaju se sledeći sinhronizacioni događaji:

  • Kada se korisnik odjavi sa mreže, Windows Client Operating System sinhronizuje mrežne fajlove sa lokalnom keširanom kopijom fajla.
  • Dok je kompjuter diskonektovan sa mreže, korisnik radi na lokalnoj kopiji fajla.
  • Kada se korisnik ponovo vrati na mrežu, Windows Client Operating System sve Offline fajlove koje je korisnik promenio sa mrežnom verziojom fajla. Ako je fajl modifikovan i na mreži i u lokalnom kešu klijentskog kompjutera, Windows Client Operating System pita korisnika koju verziju fajla želi da zadrži, ili korisnik može da promeni ime fajlu i na taj način zadrži obe verzije fajla.

Za više informacija o tome kako klijenti sinhronizuju Offline fajlove, pogledajte Offline Files overview. na:
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/windowsserver2003/proddocs/datacenter/csc_overview.asp.

 

Offline Caching opcije

 


Offline fajlovi keširaju fajlove kojim najčešće pristupaju iz šerovanog foldera. Ovo je slično sa načinom na koji Web Browser čuva u kešu sve web sajtove koje je posetio u podlenje vreme. Kada kreiramo šerovani folder na mreži, možemo da odredimo Caching opcije za fajlove i programe koji se nalaze unutar šerovanog foldera. Imamo tri različite Caching opcije:

Manual Caching of Documents. Ručno keširanje dokumenata daje offline pristup samo za fajlove i programe koje korisnik sam odredi. Ova Caching opcija je idealna za šerovani mrežni folder koji sadrži fajlove kojima pristupa nekoliko korisnika i vrše određene promene u njima. Ovo je defoltna opcija kada konfigurišemo perovani folder da bude omogućen za Offline Caching.

Automating Caching of Documents. Sa Automatic Caching of Documents, svi dokumenti i programi koje korisnik otvori iz šerovanog foldera su automatski mogoćeni za Offline pristup. Fajlovi koje korisnik nije otvorio nisu omogućeni za Offline korišćenje. Stare kopije se autometski menjaju novijim verzijama fajlova.

Automatic Caching of programs. Kada čekiramo Optimized for Performance opciju, ona nam daje mogućnost automatskog keširanja programa, što nam daje Offline pristup šerovanim folderima koji sadrže fajlove koji ne smeju da se menjaju. Automatic Caching of Programs smanjuje mrežni saobraćaj, zato što Offline fajlove otvaramo direktno.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Upravljanje pristupom šerovanim (deljenim) folderima koristeći Offline Caching 1
  • Upravljanje pristupom šerovanim (deljenim) folderima koristeći Offline Caching 2
  • Upravljanje pristupom šerovanim (deljenim) folderima koristeći Offline Caching 3