Upravljanje primaocima pošte kod Exchange servera 2003

 

Tema ove jedinice su primaoci, odnosno, upravljanje primaocima u Exchange okruženju, a to su: korisnik (user), kontakt (contact) i grupa (group). Informacije o sopstvenoj strukturi direktorijuma, Exchange čuva u domenskom aktivnom direktorijumu. Stoga ćemo prikazati kako se alat Active Directory Users and Computers koristi u svrhu upravljanja primaocima elektronske pošte u Exchange-u. 

 

Sadržaj

 

Najvažnije teme ove lekcije su: upravljanje primaocima, poštanskim sanducima i grupama. Kao što smo već rekli, za upravljanje primaocima u Exchange-u, koristićemo alat Active Directory Users and Computers. Pod terminom primalac u Exchange-u smatraćemo svaki objekat kome je omogućeno slanje/prijem elektronske pošte. Srž Exchange sistema poruka čine primaoci, koji mogu biti korisnici, kontakti i grupe. Osim Active Directory Users and Computers alata, može se koristiti i Exchange Task Wizard.

 

Ko su primaoci u Exchange-u?

 

Exchange primalac se definiše kao objekat u aktivnom direktorijumu, kome je moguće proslediti poruku (jasno, poruke prosleđuje sam Exchange server). Primalac može, a ne mora, imati Exchange poštansko sanduče. Stoga, generalno posmatrano, postoje i dve vrste primalaca u Exchange-u: mail enabled i mail-box enabled.

Mail-box enabled korisnik ima definisan nalog u aktivnom direktorijumu, poštansko sanduče u Exchange-u i adresu elektronske pošte (e-mail address). Jasno, ovakav korisnik može slati/primati elektronsku poštu korišćenjem Exchange infrastrukture u okviru jedne organizacije. Jedan tipičan primer ovakvog korisnika bio bi neko ko je zaposlen u nekom preduzeću koje ima instaliran Exchange server.

Mail-enabled korisnici su oni koji imaju validan (autentičan) nalog u Microsoft Windows operativnom sistemu i spoljašnju adresu elektronske pošte, pridruženu ovom nalogu, pri čemu nemaju Exchange poštansko sanduče. Nalozi ovih korisnika se nalaze u GAL-u, to jest u globalnoj adresnoj listi. GAL lista sadrži sve mail-enabled i mailbox-enabled objekte iz aktivnog direktorijuma. Cilj ovoga je lakše otkrivanje i komunikacija sa korisnicima koji nemaju sanduče u Exchange-u i ne koriste Exchange infrastrukturu za slanje/prijem poruka. Recimo, ako imate nekog povremenog ili honorarnog saradnika, kome zbog komunikacije treba da omogućite pristup vašoj mreži, a on i dalje želi da elektronsku poštu prima/šalje preko svog provajdera, onda ćete mu, upravo u takvom slučaju, dodeliti status mail-enabled korisnika.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Upravljanje primaocima pošte kod Exchange servera 2003 1
  • Upravljanje primaocima pošte kod Exchange servera 2003 2
  • Upravljanje primaocima pošte kod Exchange servera 2003 3
  • Upravljanje primaocima pošte kod Exchange servera 2003 4
  • Upravljanje primaocima pošte kod Exchange servera 2003 5
  • Upravljanje primaocima pošte kod Exchange servera 2003 6