Upravljanje drajverima za štampače

U ovoj lekciji će se naučiti:

  • Šta je to Printer drajver
  • Kako se instaliraju drajveri štampača?

Ova lekcija nam predstavlja znanje i veštinu koja nam je neophodna da bi mogli da upravljamo drajverima za štampače.

Nakon pročitanje lekcije, naučićete da:

  • Objasnite šta su to drajveri za štampanje.
  • Da instalirate novi ili ažurirate stari drajver.
  • Da dodate drajvere za štampanje za druge klijentske operativne sisteme.

Šta je to Printer drajver?

Printer drajver je softver koji koriste kompjuterski programi za komunikaciju sa štampačem i Ploterom. Printer drajver prevodi informaciju koju smo poslali sa kompjutera u komande koje razume urađaj za štampanje. Obično, nisu svi Printer drajveri kompatibilni za sve operativne sisteme pa u većini slučajeva moramo da instaliramo različite drajvere na Print Server da bi mogao da podrži različiti hardver i operativne sisteme. Na primer, Ako naš kompjuter radi na Windows XP operativnom sistemu i šerovali smo printer za korisnike koji koriste Microsoft Windows 3.1 možda ćemo morati da instaliramo veći broj Printer drajvera.

Fajlovi drajvera štampača:

Drajveri štampača sadrže sledeće tipove fajlova:

  • Configuration or Printer Interface File. Ovaj fajl prikayuje postavke i karakteristike za konfiguraciju Printera. Ovaj fajl ima .DLL ekstenziju.
  • Data File. Ovaj fajl daje informaciju o mogućnostima štampača, uključujući: rezoluciju, da li štampač može da štampa na obe strane papira, i koju veličinu papira zahteva. Ovaj fajl može da ima .dll, .pcd, .Gpd, .ppd eksenzije.
  • Printer Graphics Driver File. Ovaj fajl prevodi Device Driver Interface (DDI) komande u komande koje štampač razume. Svaki drajver prevodi različite jezike štampača. Na primer, fajl Pscript.dll prevodi PostScript jezik štampača. Ovaj fajl ima .dll ekstenziju.

Primer kako fajlovi dajvera štampača rade:

(Printer driver Files) koji su obično pridruženi HELP fajlovima, rade zajedno da bi omogućili štampanje. Na primer, kada instaliramo novi štampač, konfiguracioni fajl (Configuration File) čita data fajl (Data File) i prikazuje omogućene postavke za štampač. Kada štampamo, Printer Graphics Driver File postavlja upit konfiguracionom fajlu (configuration file) o postavkama koje smo konfigurisali da bi kreirao potrebne Printer komande.

 

 

 

 

 

 

 

Drajver grafike štampača renderuje GDI komande u Device Driver Interface DDI komande koje se šalju do štampača. Potrebno je imati neko sredstvo ta interakciju i konfigurisanje štampača. Uloga drajvera interfejsa štampača jeste da obezbedi to sredstvo.

Drajver interfejsa štampača predstavlja posrednika za fajl za karakterizaciju podataka, obezbeđujući informacije koje možete da vidite na stranici sa svojstvima štampača.

Fajl za karakterizaciju podataka obezbeđuje informacije o modelu specifičnog tipa uređaja za štampanje, uključujući njegove mogućnosti: obostrano štampanje, štampanje u različitim rezolucijama i prihvatanje različitih dimenzija papira.

Potpisani Printer drajveri (Signed Printer Drivers). Strogo se preporučuje da koristimo samo one drajvere koji su dizajnirani za Microsoft Windows XP ili za Windows Server 2003. Takvi drajveri uglavnom imaju mali logo operativnog sistema na koji treba da se instaliraju. Ako instaliramo drajvere koje Microsoft nije digitalno potpisao kao odgovarajuci i provereni, možemo da onemogućimo ceo sistem, da omogućimo virusima napad na naš kompjuter, ili da naškodimo operacijama koje sprovodi naš kompjuter odmah ili u bliskoj budućnosti.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Upravljanje drajverima za štampače 1
  • Upravljanje drajverima za štampače 2