Da bi asistirao u planiranju kapaciteta, administrator mora da bude u mogućnosti da konfiguriše i generiše opsežne izveštaje koji se zasnivaju na tačnim Storage brojevima. U ovoj lekciji, naučićete kako se konfiguriše, raspoređuje i kako se generišu Storage izveštaji koristeći alatku FSRM.


Šta su to Storage izveštaji?

Slika 48.01

Storage Reports nude informacije koje se odnose na iskorišćenost fajlova (File Usage) na File serveru. FSRM Storage Reports Management karakteristika dozvoljava administratorima da generišu zahtevane izveštaje (on demand) i raspoređene periodične Storage izveštaje koji pomažu u identifikovanje trendova koji se odnose na iskorišćenost diskova. Takođe, administrator može da kreira izveštaje za nadgledanje pokušaja snimanja neautorizovanih fajlova, mogu da se nadgledaju svi korisnici ili samo određena grupa korisnika.

Sledeća tabela opisuje tipove Storage izveštaja koje možemo da kreiramo u FSRM:

Izveštaj (report)

Opis

Veliki fajlovi (Large Files)

Lista fajlova koji su veći od precizirane veličine. Koristimo ovaj izveštaj da identifikujemo fajlove koji zauzimaju najviše prostora na disku

Files by Owner

Izlistava fajlove koje je grupisao vlasnik. Koristimo ovaj izveštaj da analiziramo iskorišćenost servera i da identifikujemo korisnike koji koriste velike količine prostora na disku.

Files by File Group

Izlistava fajlove koji pripadaju specifičnim File grupama. Koristimo ovaj izveštaj za identifikaciju iskorišćenosti fajl  grupa i za identifikaciju fajl grupa koje zauzimaju najviše slobodnog prostora na disku.

Duplicirani fajlovi

Izlistava duple fajlove (fajlove sa istim imenom, iste veličine, i datum poslednjeg modifikovanja). Koristimo ove izveštaje da izračunamo koliko slobodnog prostora je potrošeno kreiranjem duplih fajlova.

Najmanje korišćeni fajlovi

Izlistava fajlove kojima niko nije pristupao određeni broj dana. Ovaj izveštaj nam može pomoći da identifikujemo najmanje korišćene podatke koje možemo da arhiviramo i uklonimo sa servera.

Najviše korišćeni fajlovi

Izlistava fajlove kojima se pristupalo u specifičnom broju dana. Ovaj izveštaj koristimo da identifikujemo najćešće korišćene podatke koji bi trebali da budu visoko dostupni.

Iskorišćenost Quota

Izlistava kvote kojima je iskorišćenost (Quota usage) višlji od specified percentage. Ovaj izveštaj koristimo da identifikujemo Quote koje imaju visok nivo iskorišćenosti tako da možemo da odradimo odgovarajuće akcije.

File Screening Audit

Izlistava Screening nepravilnosti koje su se dogodile na serveru, za određeni period ili određeni broj dana. Koristimo ovaj izveštaj da bi identifikovali individue ili aplikacije koje krše Screening polisu.


Tabela 48.01 

Šta je Report Task?

Da bi generisali set izveštaja u regularnom rasporedu, moramo da rasporedimo Report Task (Schedule Report Task). Report Task omogućava administratoru određivanje sledećeg:

  • Određivanje volumena i foldera za koje nam treba izveštaj
  • Odrediti koje izveštaje želimo da generišemo
  • Odrediti parametre koje želimo da koristimo
  • Odrediti koliko često želimo da generišemo izveštaje
  • Odrediti u kojem formatu fajlova će se snimati izveštaji

 

Generisanje On-demand izveštaja (zahtevani izveštaji)

U toku dnevnih operacija, administrator će možda želeti da generiše izveštaje po zahtevu da bi izanalizirao aspekte tačne serverske iskorišćenosti diskova. Koristimo Generate Reports Now akciju da generišemo jedan ili više izveštaja. Tačni podaci su sakupljeni pre samog generisanja izveštaja.

Slika 48.02

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Upravljanje Storage izveštajima 1
  • Upravljanje Storage izveštajima 2
  • Upravljanje Storage izveštajima 3