Kada pominjemo interaktivne elemente, podrazumeva se da se radi o dokumentima koji su namenjeni za elektronsko prikazivanje. To je sve popularniji vid prezentacije danas jer je jetfiniji, veoma lako se distribuira, a pri tom može biti neuporedivo zanimljiviji i praktičniji upravo zbog interaktivnih elemenata koje ćete u ovim lekcijama naučiti da koristite. To su:

 • Hyperlinks / Cross - Referencess
 • Bookmarks (Oznaka stranica - Markeri)
 • Buttons (Dugme)
 • Animirani elementi
 • Multimedija (Video i zvuk unutar dokumenata)

 

Pored bilo kakvog korporativnog dokumenta koji je namenjen za elektronsko prikazivanje (brošura, katalog itd.), interaktivni elementi Vam omogućavaju da prezentujete Vaše radove na najbolji mogući način, da obogatite i unapredite Vaš portfolio, da napravite jako zanimljiv poklon u vidu elektronskog albuma sa multimedijalnim sadržajem, elektronske knjige itd. Sadržaj koji napravite u InDesignu možete da sačuvate na više načina u skladu sa elementima koje ste koristili. Dokument koji podržava gotovo svaku vrstu interaktivnosti, multimedijalnog sadržaja i animacija napravljenih u InDesignu je SWF – to je Adobe Flash File Format, dominantan format kada je reč o prikazivanju animiranog sadržaja elektronskim putem. Drugi format koji ćemo koristiti za čuvanje jeste PDF. Do sada ste se u više navrata upoznali sa ovim tipom dokumenta, ali ćemo sada u InDesignu po prvi put napraviti Interaktivni PDF.

 

Bookmarks - markeri

Simbol koji standardno predstavlja markere u PDF dokumentima izgleda poput obeleživača stranica koji se može naći u knjigama – upravo tako se markeri (bookmarks) i ponašaju. Markeri pomažu dizajneru da se lakše organizujete u okviru dokumenta, ali i potencijalnim gledaocima kako bi lako vršili navigaciju u okviru dokumenta (navigacija na osnovu različitih odeljaka u dokumentu i sl.). Na slici ispod možete videti kako bi se kreirani markeri videli kada se PDF dokument koji napravite u InDesignu otvori u Acrobat Readeru (čitaču PDF dokumenata).

 

 

 

Jednim klikom na marker automatski se prelazi na stranicu koju on predefinisano obeležava. Jedan marker može u sebi da sadrži grupu podmarkera, na taj način možete napraviti dodatnu podelu u okviru odeljka koji obeležava taj marker. Na slici ispod možete videti kako izgleda marker koji u sebi sadrži podgrupu.

 

 

 

Kada želite u InDesignu da napravite markere koji će obeležavati određene stranice ili tekst na njima (naslov, podnaslov) unutar dokumenta, potrebno je pre svega da otvorite panel Bookmarks (Window > Interactive > Bookmarks).

*Napomena: Veoma je korisno da se prilikom kreiranja interaktivnih elemenata prebacite na predefinisani InDesign radni prostor – Interactive (Window>Workspace>Interactive). Kada pređete na Interactive izgled radnog prostora, imaćete sve panele koji će Vam biti potrebni kada se radi o interaktivnom sadržaju. Potom se uvek možete vratiti na Essentials.

Panel Bookmarks, kao što smo nagovestili, ima ikonicu koja prikazuje marker na knjizi i veoma lako se koristi. Kada se nalazite na stranici koju želite da obeležite ili kada selektujete naslov, podnaslov koji markirate, dovoljno je da kliknete na ikonicu Create New Bookmark (standardna ikonica koju ste i ranije viđali u panelima za kreiranje novih elemenata unutar njih). Kreirani marker će se pojaviti u prozoru panela, a Vi ga tada možete preimenovati na dva načina – kada je aktivan (uokviren polavom bojom) kliknite na njegovo ime, ili pokrenite komandu Rename Bookmark iz menija panela.

 

 

Veoma je bitno da izvršite dobru organizaciju i da markere imenujete na osnovu stranice, naslova ili odeljka koji označavaju. Na dnu postoje dve standardne ikonice – Create New Bookmark i Delete Bookmark za brisanje selektovanih markera u panelu.

Kada je reč o organizaciji markera, ovde važi isto pravilo kao kod slojeva, markere možete prevlačiti i na taj način praviti poredak kojim će biti prikazani u PDF dokumentu, a pored toga ukoliko prevučete marker na postojeći marker, ubacićete ga unutar njega.

 

 

Ukoliko prevlačite marker u panelu horizontalna (slika levo) linija Vam pokazuje da ćete ga postaviti između dva postojeća markera, na početak ili na kraj, dok u slučaju da u toku prevlačenja pređete preko postojećeg markera videćete na njemu plavi okvir (slika desno) koji Vam ukazuje na to da će marker koji prevlačite postati njegova podgrupa.

 

Hyperlinks

Hiperlink je u najvećem broju slučajeva tekst koji se ponaša poput dugmeta, odnosno tekst koji jednim klikom otvara internet stranicu (URL) ili standardni email klijent program kako biste poslali mail na adresi koja je bila hiperlink. Kada želite da kreirate hiperlink od postojećeg teksta u dokumentu (www.google.com ili ime.prezime@provajder.com), potrebno je da selektujete taj tekst, otvorite panel Hyperlinks, a potom u polju URL unesete adresu stranice koja će se jednim klikom na hiperlink otvoriti u standardnom internet pretraživaču i kliknite na Enter.

 

 

 

Pored toga, postoji mogućnost da InDesign pretraži celokupni tekst unutar aktivnog dokumenta kako bi našao standardne formate za URL internet adrese ili e-mail adrese kako bi ih potom konvertovao u hiperlink povezan sa tim tekstom. To možete uraditi pokretanjem komande Convert URLs to Hyperlinks... ili iz padajućeg menija Type > Hyperlinks & Cross-References > Convert URLs to Hyperlinks... U oba slučaja otvorićete istoimeni dialog box koji Vam daje mogućnost da izvršite pretragu u okviru selektovanog teksta (Story) ili celog dokumenta (Document), da nađete (Find/Find Next) potencijalne hiperlinkove, da konvertujete pojedinačno trenutno selektovani tekst u hiperlink (Convert) ili da konvertujete svaki URL i email adresu u hiperlink (Convert All).

 

 

 

U delu Apply to Hyperlink tekstu koji će biti pretvoren u hiperlink automatski možete dodeliti prethodno kreiran Character Style.

Kreirane hiperlinkove uvek možete sagledati u panelu Hyperlinks, u gornjem odeljku. Kada kliknete na jedan hiperlink u panelu, u mogućnosti ste da ga prikažete na radnoj površini ili da otvorite sajt sa kojim je povezan. Za to su Vam potrebne ikonice strelica na dnu panela, sa leve strane se nalaze dve strelice, strelica nalevo (Go tu source) će prikazati u okviru dokumenta trenutno selektovani hiperlink u panelu, dok će strelica nadesno (Go to destination) pokrenuti akciju koju hiperlink izvršava.

 

 

 

 1. Go to the source of selected hyperlink – prikaz selektovanog hiperlinka iz panela na radnoj površini
 2. Go to the destination of selected hyperlink – prikaz akcije koju pokreće selektovani hiperlink
 3. Create New Hyperlink... - otvaranje dialog boxa za kreiranje novog hiperlinka
 4. Delete Hyperlink – Brisanje selektovanih hiperlinkova

 

New Hyperlink & Edit Hyperlink

Klikom na ikonicu Create new hyperlin otvarate dialog box koji izgleda isto kao dialog box Edit Hyperlink koji možete pokrenuti komandom Hyperlinks Options... koja se nalazi u meniju paneli ili na sledećoj destinaciji Type > Hyperlinks & Cross-References > Hyperlink Options...

Kada kreirate novi hiperlink u ovom dialog boxu možete da mu odredite akciju (Link To), Character Style, odnosno stil kojim će tekst biti ispisan i način na koji će biti naznačen u dokumentu (Appearance).

 

 

 

Link To – standardna osobina hiperlinka je URL, odnosno otvaranje određene URL adrese u standardnom internet pretraživaču, ali pored toga hiperlink može da otvara dokument (File), stranicu u okviru dokumenta (Page), kao i da pokrene standardni email klijent program poput Microsoft Outlooka (Email).

 

Cross-Rbeferences – Upućivanje na...

Panel Hyperlinks se sastoji iz dva dela, gornji koji prikazuje hiperlinkove i donji koji pokazuje cross-references, odnosno reči u tekstu koje će jednim klikom korisnika da upute na pasus u okviru dokumenta. Da napravite cross-reference potrebno je da se pre svega nalazite unutar tekstualnog objekta, odnosno da ispisujete tekst, a potom da na dnu panela Hyperlinks pokrenete konamandu Create ner cross-reference, koju takođe možete naći u opcijama panela ili u padajućem meniju Type i podmeniju Hyperlinks & cross-references.

 

 

 

 1. Upućivanje na...
 2. Destinacija
 3. Filtriranje pasusa iz odabranog dokumenta na osnovu stila pasusa – u prozoru desno će se pojaviti postojeći dokumenti
 4. Izbor formata za cross-reference
 5. Izgled eventualnog okvira

 

Cross-References Format

Kada odaberete željeni pasus sa kojim će cross-reference biti povezan, InDesign ima uvid u to na kojoj stranici se pasus nalazi, šta u njemu piše i uglavnom na osnovu toga će sam imenovati cross-reference tekst. Ukoliko dodate cross-reference pored teksta na stranici i kao format mu postavite „Page Number” - cross-references će se automatski menjati na osnovu broja stranice na kojoj se odabrani pasus nalazi. Ukoliko odaberete „Full Paragraph”, cross-reference će prikazivati ceo pasus, što je korisno kada je reč o naslovu određenog teksta na koji želite jednim klikom da uputite posmatrača.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Upotreba interaktivnih elemenata – Bookmarks & Hyperlinks 1
 • Upotreba interaktivnih elemenata – Bookmarks & Hyperlinks 2