Pojam troškova kvaliteta

Praćenje troškova predstavlja značajnu aktivnost u ukupnom procesu realizacije projekta. Osnovni cilj praćenja troškova usmeren je na trošenje sredstava u iznosu i dinamici prema utvrđenom planu. Praćenje utroška resursa je podaktivnost u realizaciji projektnog zadatka, koja se odnosi na praćenje i kontrolu utrošaka resursa. Uglavnom se odnosi na trošenje materijala potrebnog u ostvarenju projekta, ugrađene opreme, utrošak radne snage, što se odnosi na deo planiranih troškova i upoređivanje realno ostvarenih veličina sa planiranim količinama resursa.

Praćenje troškova treba da bude organizovano kao poseban sistem sa osnovnim zadatkom da prati prikuplja podatke koji se odnose na stvarno utrošenu i planiranu količinu resursa.

Dodeljivanje resursa i planiranje i praćenje troškova

Tri bitna faktora određuju svaki projekat:1

 • vreme - vreme neophodno za završetak svih zadataka koje obuhvata projekat. U MS Project softverskom paketu vreme izvršenja zadataka, a samim tim i celokupnog projekta se zadaje u rasporedu (schedule)
 • novac - budžet celokupnog projekta, baziran na troškovima resursa: angažovanog osoblja, opreme i materijala neophodnih za izvođenje definisanih zadataka.
 • opseg projekta - definiše ciljeve i zadatke projekta i neophodne poslove kako bi se on završio.

 

Praćenje napredovanja projekta

Iako MS Project 2003 čini praćenje projekta vrlo jednostavnim neophodne su određene predradnje kako bi bilo moguće koristiti ove pogodnosti. Neophodno je odrediti metod praćenja napretka projekta, kao i koje veličine se prate (početni i krajni datumi zadataka, troškovi, uloženi rad...). Osim ovoga za uspešno praćenje napretka projekta neophodno je i:

 • pripremiti planove za poređenje

  • snimiti ili ažurirati osnovni plan
  • uneti podatke u tekući plan (međuplan)

 

 • pripremiti način prikupljanja podataka

  • prikupljanje podataka korišćenjem MS Project Central
  • prikupljanje podataka putem e-maila
  • ručno prikupljanje podataka

 

 • pripremiti način praćenja nabavke resursa

 

Upravljanje troškovima

Cilj upravljanja troškovima jeste da se troškovi realizacije projekta zadrže u projektovanim okvirima. Upravljanje troškovima podrazumeva:

 • Identifikaciju mesta gde nastaju problemi s troškovima

  Ovaj postupak obuhvata analizu ukupnih troškova i analizu odstupanja troškova od predviđenih (variance), kako bi se mogle načiniti neophodna prilagođavanja. Moguće akcije su:

  • pregled troškova projekta
  • pregled odstupanja troškova
  • pronalaženje troškova koji probijaju budžet
  • analizu troškova pomoću Earned Value tabele

 

 • Održavanje troškova unutar predviđenog budžetskog okvira

  Nakon utvrđivanja odstupanja troškova neophodno je preduzeti akcije koje bi omogućile da se projekat realizuje u okviru zadatog budžeta. Moguće akcije:

  • snimanje rezervnog plana projekta
  • utvrditi uticaj kvaliteta na troškove
  • optimizacija plana kako bi se uklopio u predviđeni budžet
  • unos beleški o načinjenim izmenama
  • analiza efekata optimizacije troškova
  • snimanje plana sa izmenjenim troškovima
  • obaveštavanje članova tima o načinjenim izmenama

 


1 Zdravković M.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Troškovi, dodeljivanje resursa i planiranje i praćenje troškova 1
 • Troškovi, dodeljivanje resursa i planiranje i praćenje troškova 2
 • Troškovi, dodeljivanje resursa i planiranje i praćenje troškova 3