Najmanji i najjednostavniji grafički znak je tačka. U likovnom smislu tačka je optički element koji označava središte radnje. Tačka je lokacija radnje. Ona nas obaveštava o nekoj optičkoj intervenciji i određuje njene tačne koordinate u prostoru. Svojom veličinom i položajem tačka izaziva svojevrsni nemir u prostoru i primorava nas na određeno reagovanje.

 

TAČKA je oblik bez i jedne naglašene dimenzije: niti visine, niti širine, niti dužine. Time je tačka gotovo apstraktan, nedefinisan oblik koji je osnova, polazište za sve druge vizuelne oblike: kretanjem i ostavljanjem traga stvara crtu, a proširenjem u određenom trenutku nastaje površina, kao i zgušnjavanjem mnoštva tačaka.

 

Usprkos neuhvatljivosti, tačka je vrlo jasna likovna i optička vrednost kojom možemo graditi, varirati i kombinovati. Tačke možemo nizati ili njima teksturirati oblike pravilnim i nepravilnim grupisanjem. Možemo takođe oponašati i različite strukture, na primer peska ili brusnog papira.

 

Jedna tačka određuje lokaciju i središte radnje, dve tačke sugerišu kretanje.

Ako je jedna od dve postavljene tačke veća, ona će svojom dominacijom stvoriti oko sebe napetost, tenziju i snažnije privući našu pažnju.

 

 

 

Tri tačke u određenom prostoru sugerišu radnju. One stvaraju utisak scene u kojoj svaka od njih može da ima posebnu ulogu. Ako su sve tri tačke u prostoru iste veličine, međurazmaka i boje, taj prostor će biti u ravnoteži. Ovako se dobija utisak mirne grafičke površine koja ne uzbuđuje. Nasuprot tome, ukoliko su tačke različitih veličina, boje i međurazmaka, dobijamo utisak dinamičkog, uzbudljivog prostora.

 

Ako se umnoži broj tačaka na jednom prostoru dobija se površina koja će svojom ujednačenom vizuelnom strukturom u sistemu repeticije dočarati monotoniju. Ipak u odnosu na pravce kretanja redova koji se obrazuju od tačaka postavljenih u nizu površina će izgledati drugačije.

 

Nizovi koji se ređaju vertikalno i horizontalno deluju mirnije i staloženije od onih dijagonalnih koji deluju dinamičnije. I jedan i drugi utisak je relativno miran, te ih realizuje jednosložni takt male ritmične vrednosti.

 

Ako se tačke ponavljaju i u nizu postepeno smanjuju ili povećavaju, nezavisno od sistema gradacije, drastično se dinamizuje grafički prostor i stvara utisak o njegovoj optičkoj modulaciji.

 

Likovni doživljaj koji proizilazi iz ovoga, jednak je utisku koji na nas ostavlja trodimenzionalni oblik.

 

 

 

Upotreba tačke prilikom kreiranja dizajnerskog rešenja

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Tačka 1
  • Tačka 2
  • Tačka 3
  • Tačka 4