Definicija strateškog marketinga

Strateški marketing je moderan upravljački koncept permanentnog prilagođavanja aktivnosti marketinga i celog preduzeća promenljivoj okolini.

Strateški internet marketing obuhvata analizu faktora okruženja, snaga i slabosti preduzeća, strateško planiranje marketinga, realizaciju, kontrolu i reviziju marketinga.

Strateško internet marketing planiranje podrazumeva:

 • utvrđivanje ciljeva,
 • formulisanje strategije kompanije/preduzeća,
 • izbor marketing strategija za ciljne/interesne grupe,
 • razvoj i primenu marketing programa koji su usmereni ka zadovoljenju potreba ciljnih grupa.

 

Internet marketing plan

Da bi firma dobro funkcionisala, potrebno je da ima svoj internet marketing plan, a ne da deluje stihijski. Pravljenje internet marketing plana je ozbiljan posao i sastoji se od 7 delova:

 • prvi odeljak: poslovni pregled i izvršni rezime,
 • drugi odeljak: primenite internet marketing statistike,
 • treći odeljak: strategija marketing komunikacija,
 • četvrti odeljak: operativna grupa za internet marketing,
 • peti odeljak: implementacija internet marketing programa,
 • šesti odeljak: planiranje budžeta za internet marketing,
 • sedmi odeljak: rezime internet marketing plana,
 • osmi odeljak: obezbediti dokumenta.

 

Poslovni pregled i izvršni rezime

U uvodu poslovnog i izvršnog rezimea ukratko objasnite zašto pišete internet marketing plan. Posle toga sledi pregled kompanije koji u sebe uključuje sledeće: šta su ciljevi, filozofija i prava vaše kompanije, analize porekla i istorije, izgledi za budućnost (integracije, akvizicija, Joint Ventures, strateške alijanse ili partnerstva) i pregled proizvoda i/ili usluga: determinisati u kojoj vrsti biznisa je angažovana vaša kompanija. Zatim je potrebno predstaviti proizvod kroz proizvodnu liniju i proizvodne kapacitete. Ukoliko postoje, potrebno je predstaviti servise i naravno prodaju kroz politiku cena i obim proizvodnje.

Potrebno je još predstaviti ciljeve i pravce, izglede za budućnost (istraživanje, tehnologija, politika cena). Zatim sledi definisanje mete mušterija i industrije. Značajni modeli ili trendovi moraju naći mesto u rezimeu isto kao i izučavanje konkurencije. Udeo na tržištu kako kompanije tako i konkurencije. Na samom kraju sledi rizik od isključivog oslanjanja na tradicionalne marketinške aktivnosti.

 

Primenite internet marketing statistike

Odeljak koji se bavi internet marketing statistikama sadrži sledeće:

 • Online-korisnici: brojevi i procenti,
 • pregled opštih internet studija,
 • opšta procena korisnika, hostova rasprostranjenih širom sveta,
 • Browser, platforma, brzina veze,
 • trendovi upotrebe internet biznisa,
 • analiza registracije imena domena,
 • procena ponašanja i prihoda,
 • tržište ili industrija - specifične studije,
 • porast korišćenja Interneta unutar vaše industrije,
 • demografske analize (prosek godina izabranih korisnika, korisnici Interneta prema polu, profili korisnika, kupovni uticaj i autoritet, vičnost pri upotrebi kompjutera i Interneta među korisnicima, titula, dohodak),
 • kako izveštaji sa tržišta brane internet marketing u vašoj kompaniji.

 

Strategija marketing komunikacija

Zadaci i ciljevi:

 • specifične strategije za ostvarenje ovih zadataka i ciljeva,
 • rezime:
  • tradicionalne i internet marketing strategije, sličnosti i razlike,
  • kako će korišćenje Interneta ojačati vaše globalne marketinške ciljeve.

 

Operativna grupa za internet marketing

Deo koji se bavi operativnom grupom za internet marketing treba da sadrži sledeće:

 • pregled operativne grupe,
 • detalji (vođstvo operativne grupe, aktuelne kadrovske mogućnosti: marketing, prodaja, korisničke usluge, tehnička podrška za internet usluge, ostalo),
 • privremena agencija za kadrove,
 • ponuđači i usluge (provajderi internet usluga, tim za razvoj web-a, interaktivne agencije, konsultanti),
 • kako će internet marketing uticati na kadrove i operacije,
 • spremnost na poboljšanja,
 • razmatranja kompanijskih i spoljnih sredstava,
 • mogućnosti napredovanja u karijeri trenutno zaposlenih,
 • obuka,
 • napredovanje/domet karijere,
 • poređenja talenata i mogućnosti,
 • agencijski pregled.

 

Implementacija internet marketing programa

 • Dizajniranje reklama i kampanja sprovođenih putem pošte
 • Paralelno korišćenje literature o materijalima i prodaji
 • Razvoj kooperativnog identiteta
 • Istraživanje ponašanja tržišta
 • Sprovođenje programa za odnose sa javnošću i promociju
 • Uklapanje funkcija za podršku prodaji
 • Planiranje sajmova
 • Merenje internet marketing rezultata
 • Predstavljanje internet marketing programa

 

Planiranje budžeta za internet marketing

 • Pregled tradicionalnog marketing budžeta
 • Procene u internet marketingu
 • Cene internet usluga (otvaranje naloga i troškovi aktiviranja, cene mesečnih usluga ili korišćenja, troškovi nadgradnje hardvera i softvera)
 • Kupovina, konfiguracija i rad na kompanijskom web serveru (hardver, softver, dodatno osoblje, usluge telefonske kompanije)
 • Reklama i kampanja putem pošte
 • Paralelna literatura materijala i prodaje
 • Korporativni identitet
 • Istraživanje tržišta
 • Odnosi sa javnošću i promocija
 • Podrška prodaji
 • Sajmovi
 • Promocija programa
 • Merenja
 • Nezavisna ispitivanja biroa ili agencija
 • Programski alati
 • Troškovi razvoja web-a
 • Mogućnosti za zaradu
 • Reklamiranje na Internetu - postavljanje/sponzorstvo
 • Online prodaja proizvoda
 • Usluga i dostava
 • Procena finansijskog uticaja vašeg internet marketing programa na ostale troškove za tradicionalne medije
 • Poređenja marketing troškova
 • Poređenja prihoda od prodaje
 • Preporuke za moguće uštede u funkcijama tradicionalnih marketing komunikacija
 • Ponude drugih prodavaca i snabdevača
 • Druge preporuke i podrška internet marketingu

 

Rezime internet marketing plana

Rezime internet marketing plana u suštini odgovara na dva pitanja:

 • Zašto bi vaša internet kompanija izvršila novi ili povećani internet marketing plan?
 • Zašto bi kompanija trebalo da preuzme akciju baš sada (važna razmatranja o vremenu)?

 

Obezbediti dokumenta

Obezbediti dokumenta znači obezbediti:

 • isečke iz novina,
 • odgovarajuće odeljke,
 • liste karakteristika o radovima na obezbeđivanju i web sajtovima.

 

Istraživanje na Internetu

Najtipičniji marketinški planovi naglašavaju primenljivu marketinšku statistiku. Tržišne statistike su bitne jer one daju skicu, generalno i u pojedinačnim slučajevima, šta tržište predstavlja. Statistika može unaprediti ili poništiti odluku kompanije da učestvuje na tržištu. One su barometar vašeg učešća u turbulentnom svetu poslovanja na Internetu.

 

Aktivni vs pasivni internet marketing

Aktivni internet marketing uključuje proaktivno izvođenje tekućih programa koji kreiraju i održavaju Online ugled, bez obzira na cenu.

Pasivni internet marketing uključuje aktivnosti koje nisu neophodno vidljive. Na primer, ako ste striktno pasivni internet komercijalista, vaša kompanija nema web prezentaciju. Nemate definisan internet marketing budžet. Ne publikujete svoju e-Mail adresu. Možda čak i ne želite da publikujete vašu e-Mail adresu. Pod pojmom pasivni internet marketing uključujemo stalnu obaveštenost o tome šta se dešava. Možda vaša kompanija koristi Internet da bi istraživala tržište i pratila uređivačku politiku odnosa sa javnošću, ali u ovom slučaju vi sami ne publikujete niti distribuirate ikakve informacije o vama Online.

 

Zabava sa internet statistikom

Ni jedan marketing medijum nije generisao toliko prašine kao Internet. Postavlja se pitanje koliko su primenljive uopštene internet demografije za vašu jedinstvenu situaciju. Najkorisnije je pronaći istraživačku kompaniju koja ispituje individue i Online i Offline. Telefonski pozivi i Mail istraživanja nisu zastareli samo zato što imate e-Mail račun i par hiljada e-Mail adresa u vašoj bazi. Bilo koje istraživanje koje sebe ograničava na istraživanje pojedinaca koji su voljni da odgovore na pitanje putem e-Mail-a rizikuje eliminaciju podataka o glavnom delu svog tržišta. Pokušavate da dospete samo do Online korisnika? Mislite da ćete od korisnika e-Mail-ova dobiti potpune informacije koje su vam bitne? Naravno, ali to ne znači da je e-Mail najefikasniji način za dobijanje odgovora. Neki ljudi su više prijemčivi za ljudski glas preko telefona, nego za još jednu e-Mail anketu.

 

Pogrešno tumačenje brojeva i ostale greške

Svaki put kada selektujete podatke sa Interneta, nemojte samo da prihvatate površne informacije iz prenagljene želje da podržite vaše marketinške aktivnosti. Postavite različita pitanja o svakom novom članku koji govori o trendu, demografiji ili zaključcima istraživanja. Dođite do saznanja kako naslovi i selektivno navedene statistike mogu da vas zavedu, isto kao i ostale članove vašeg internet marketing tima.

Internet statistike mogu biti kontradiktorne. Pitanje koje se postavlja je koji podatak je pouzdan i na osnovu kojih podataka možemo planirati marketinške aktivnosti. Odgovor je jednostavan. Samo referentni izvori mogu biti prihvaćeni kao pouzdani. Pronalaženje referentnih izvora, ukoliko ne posedujemo prethodnih iskustava u korišćenju istih, podrazumeva dosta „kopanja“ po prostranstvima Interneta.

 

Pitanja na koja je potrebno odgovoriti

 • Da li su brojevi u jednom izveštaju reprezentativni podskup drugog izveštaja druge kompanije?
 • Kako se broj internet domaćina prevodi u broj internet korisnika? Ili da li se uopšte prevodi? Kako ovi različiti podaci dopunjavaju ili protivureče jedan drugom?
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Strateški internet marketing i istraživanje na Internetu 1
 • Strateški internet marketing i istraživanje na Internetu 2
 • Strateški internet marketing i istraživanje na Internetu 3