Bar kod čitač

Bar kod čitač (ili bar kod skener) je specijalizovani ulazni uređaj obično korišćen u prodaji i drugim industrijskim sektorima radi evidencije inventara. Sistemi na koji se on povezuje mogu biti specijalizovani do te mere da ne koriste niti jedan drugi ulazni uređaj. Bar kod čitači mogu koristiti LED diode ili lasere kao svetlosne izvore i mogu očitavati jednodimenzionalne, dvodimenzionalne i trodimenzionalne bar kodove.

Bar kod čitači se mogu povezati na sistem domaćina na mnogo načina, ali serijske veze, kakve su RS-232 i USB su poprilično uobičajene. Ako sistem koristi licenciran softver za primanje podataka sa čitača kao ulaznog uređaja, tip uspostavljene veze takođe može biti licenciran. Najjednostavniji softverski interfejsi zahtevaju da čitač bude uključen u PS/2 ulaz za tastaturu koristeći pritom razdelnik koji dozvoljava da i tastatura ostane priključena. Čitač konvertuje kompletan izlazni signal u očitavanja s tastature tako da sistem tretira ulaz kao da dolazi sa tastature. Kod pojedinih čitača dostupna je i bežična komunikacija s domaćinom, koristeći IR, RF, Bluetooth, Wi-Fi i druge načine za bežično povezivanje.

 

Multimedijalni uređaji

Multimedijalni ulazni uređaji se razlikuju u funkcionalnosti na osnovu tipa ulaznog signala koji se sakuplja. Dve široke kategorije ulaznog signala su audio i video. Digitalni foto-aparati i kamere su izuzetno popularni kao zamena za slične proizvode koji nemaju mogućnost prenosa informacija na računar, prosto jer razmenu i saradnju čine mnogo lakšom. Mikrofoni i audio uređaji za snimanje i emitovanje su uobičajene komponente povezane na zvučne kartice mnogih sistema da bi se audio ulazni signal sa ovih uređaja sakupljao i bio dalje podložan obradi. Ovo uključuje i MIDI uređaje koji obezbeđuju muzički ulazni signal za dalju obradu.

 

Biometrijski uređaji

Svaki uređaj koji meri jednu ili više fizičkih, ili osobina vezanih za ponašanje jednog organizma, smatra se biometrijskim uređajem. Kada isti uređaj prosleđuje ovu biometrijsku informaciju računaru, on postaje ulazni uređaj. Spisak ovih uređaja podrazumeva one za očitavanje otisaka prstiju ili mrežnjače, prepoznavanje glasa i lica itd. Računar može da koristi ovakve ulazne informacije da bi dokazao autentičnost korisnika baziravši se na već upisanim podacima koji se tiču te biometrijske informacije.

 

Ekrani na dodir (Touch Screen)

Tehnologija ekrana na dodir konvertuje stimulans neke vrste, zapravo generisan dodirivanjem ekrana, u električne impulse koji preko serijskih veza putuju u sistem računara. Ovakvi ulazni signali zamenjuju u isto vreme kako miša tako i tastaturu. Međutim standardni računarski sistemi nisu jedina primena za unapređenja koja nude ekrani na dodir. Ova tehnologija se može videti i na PDA uređajima, kasama - za upisivanje PIN kodova ili potpisivanje, video-igrama, bankomatima , daljinskim upravljačima, alatima i vozilima.

Kod ekrana na dodir postoji mnoštvo rešenja za pretvaranje dodira u signal. Neka manje uspešna se oslanjaju na toplotu dlanova, zvučne talase ili ekrane bez prašine. Uspešnije napravljeni ekrani imaju optičke ili električne senzore koji su mnogo manje probirljivi i osetljivi. U svakom slučaju, sistem senzora se dodaje na standardni monitor u jednoj od faza proizvodnje monitora.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Specijalizovani uređaji 1
  • Specijalizovani uređaji 2