Da bi operativni sistem dao svoj maksimum, neophodno ga je dodatno prilagoditi računaru na kom je instaliran jer se računari razlikuju po ugrađenom hardveru i njegovim mogućnostima. Taj proces uključuje instalaciju odgovarajućih drajvera, isključivanje nepotrebnih servisa i programa, prilagođavanje grafičkog okruženja, konfigurisanje komponenti računara tako da daju svoj maksimum mogućnosti itd. Pravilno konfigurisan i podešen operativni sistem će biti mnogo efikasniji u svom radu što se vidi kroz njegov brži i stabilan rad oslobođen grešaka i zastoja, brži odziv programa i aplikacija itd.

Windows 7 operativni sistem se razlikuje od prethodnih operativnih sistema i po tome što ima bolju podršku za rad sa različitim tipovima hardverskih komponenti i mogućnosti da iz njih iskoristi maksimum. Takođe je unapređena i dodatno optimizovana podrška za rad više aplikacija i programa istovremeno, bez velikog uticaja na ukupne perfomanse sistema. Centralna tačka konfigurisanja, optimizacije i održavanja operativnog sistema i računara je Control Panel. Pokreće se klikom na pripadajuću ikonicu sa desne strane Start menija. Control Panel je ustvari zajedničko mesto na kom se nalaze prečice do svih bitnih podešavanja jednog računara i operativnog sistema. Na slici je dat primer izgleda Control Panel-a.

 

 

Sva podešavanja su grupisana po određenim celinama na osnovu nekih zajedničkih osobina koje ta podešenja imaju. Da bismo imali pregled svih podešavanja, neophodno je kliknuti na opciju Category, a zatim na padajućoj listi odabrati opciju pregleda podešenja: Large Icons (velike ikonice) ili Small Icons (male ikonice). Klikom na jednu od te dve opcije dobija se pregled svih dostupnih podešavanja u Control Panel-u.

 

 

U dodatku, neki od naknadno instaliranih programa, aplikacija ili drajvera dodaju svoje ikonice u Control Panel da bi se lakše pristupilo njihovom konfigurisanju i podešavanju. Neki od tih programa bili bi programi za rad sa grafičkim karticama, Dial-up modemima, zatim kompleksni inženjerski programi kao što su AutoCad, AutoDesk i drugi, zatim programi za konfigurisanje audio i video kodeka na računaru i mnogi drugi. Da bismo pokrenuli neko od podešavanja, dovoljno je kliknuti na pripadajuću ikonicu podešavanja i sistem će vam omogućiti pristup istom.

Jedno od najbitnijih podešavanja na računaru je svakako vreme. Podešavanje vremena nije opcija koja odmah privlači pažnju krajnjih korisnika, ali je vrlo bitna za rad svakog računara. Bez pravilno podešenog vremenskog intervala ni jedan računar ne bi mogao da funkcioniše i kada bismo imali mogućnost da zaustavimo brojač na računaru, on bi se momentalno isključio. Vremenski brojač na računaru nije moguće zaustaviti (na bilo kom nivou – hardverskom ili softverskom), a da to nema direktnu posledicu po rad računara i operativnog sistema. Dosta programa i aplikacija ugrađenih u sistem direktno zavise od tačnog vremena ili datuma, zatim neki od naknadno instaliranih programa ne mogu pravilno funkcionisati ako vreme i datum nisu korektno podešeni itd. Iz dosadašnjeg iskustva je poznato da jedna od aplikacija za komunikaciju u realnom vremenu prestaje sa radom ako je greška u vremenu veća od 15 min. Prilikom instalacije Windows 7 sistema moguće je definisati tačno vreme i datum, odnosno vremensku zonu na osnovu koje će sistem automatski generisati tačna podešavanja vremena, ali svakako moramo priznati da u svakodnevnom radu postoje različite situacije koje vode ka pogrešno konfigurisanom vremenu i koje će u jednom trenutku kreirati problem u radu računara. Opciji podešavanja tačnog vremena, datuma i vremenske zone je moguće pristupiti na dva načina: klikom na prikaz sata u System Tray-u taskbara ili klikom na pripadajuću ikonicu Date and Time na Control Panel-u.

 


Da bismo konfigurisali vreme i datum, neophodno je kliknuti na dugme Change date and time..., nakon čega dobijamo mogućnost manuelnog definsanja tačnog vremena i datuma. Promene se vrše tako što se klikne na određeni broj na datom kalendaru radi određivanja datuma, a zatim se korišćenjem strelice na gore ili dole konfiguriše tačno vreme.
 

 

Da bismo konfigurisali vremensku zonu u kojoj se nalazimo, neophodno je kliknuti na dugme Change time zone..., a zatim sa ponuđene padajuće liste odabrati korektnu vremensku zonu u kojoj se nalazimo. Ova opcija je naročito bitna za poslovne korisnike koji zbog potreba posla moraju često da putuju i menjaju vremenske zone u kojima se nalaze.  Opcija Automatically adjust clock for Daylight saving time omogućava računaru da automatski vrši prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena i obratno.

 

Jedna od novih opcija u Windows 7 operativnom sistemu je mogućnost konfigurisanja dodatnih prikaza vremena u drugim vremenskim zonama. Naime, data je mogućnost konfigurisanja dva dodatna časovnika koji će prikazivati vreme u drugim vremenskim zonama. Da bismo konfigurisali ovu opciju, neophodno je na prozoru Date and Time kliknuti na tab Additional Clocks (dodatni časovnici) i u njoj čekirati obe opcije za dodatne časovnike i odrediti im vremenske zone koristeći date padajuće liste. Vrlo korisna i prekopotrebna opcija poslovnim korisnicima. Primer korišćenja dodatnih časovnika je dat na sledećoj slici.

 


Da bi operativni sistem uvek imao tačno vreme, on se automatski sinhronizuje sa Time serverima preko Interneta. Time serveri su računari koji su zaduženi za konstantno usklađivanje vremena sa atomskim časovnicima i prosleđivanje te informacije korisničkim računarima. Klikom na tab Internet time na prozoru Date and Time dobijamo mogućnost konfigurisanja ove opcije u smislu uključenja ili isključenja kao i definisanja opcije sa kog Time servera će računar preuzimati podatke o tačnom vremenu.

 

 

System

Klikom na System ikonicu na Control Panel-u dobijamo mogućnost konfigurisanja nekoliko podešavanja kojima možemo bolje optimizovati rad računara. Neka od tih podešavanja bila bi pregled osnovnih informacija o računaru, promena naziva računara i promena tipa članstva računara (radna grupa ili domen), podešavanje naprednih mogućnosti, podešavanje udaljenog pristupa računaru, pregled perfomasni računara itd. Primer je dat na sledećoj slici.

 


Ako kliknemo na opciju Change settings sa desne strane prozora, dobijamo mogućnost promene naziva računara i mogućnost promene članstva računara u smislu promene naziva radne grupe ili učlanjivanja u neki domen. Zatim, mogućnost konfigurisanja udaljenog pristupa na računar, kao i konfigurisanje naprednih opcija sistema. Sa leve strane prozora su dati pojedinačni linkovi ka datim podešavanjima.

 

 

Klikom na Change dugme dobijamo mogućnost unosa novog imena računara i članstva računara. Bitno je naglasiti da je prilikom promene ovih podešavanja nephodno restartovati računar da bi ona bila i primenjena. Klikom na Advanced tab dobijamo mogućnost prilagođavanja grafičkog okruženja korisnika koje može biti od velike pomoći u situacijama kada perfomanse hardverskih komponenti računara nisu na visokom nivou. Na ovaj način možemo ubrzati rad operativnog sistema i aplikacija tako što ćemo isključiti korišćenje nekih od vizuelnih efekata i opcija. Klikom na Settings dugme u odeljku Perfomance dobijamo mogućnost definisanja šta će od vizuelnih efekata i opcija biti korišćeno. Jednostavnim čekiranjem ili odčekiranjem date opcije, konfiguriše se da bude ili ne bude korišćena od strane operativnog sistema i aplikacija.

 


Power Options

Za korisnike prenosnih računara (laptop, Notebook) je naročito korisno konfigurisanje opcije Power Options jer omogućava duži rad prenosnih računara na baterijskom napajanju. Namena ove opcije je ušteda energije uz istovremeno što manji uticaj na rad i potrebe korisnika. Ovo takođe važi i za sve desktop računare koji su priključeni na rezervna baterijska napajanja - u slučaju nestanka električne energije. Podešavanje se konfiguriše tako što se klikne na pripadajuću ikonicu na Control Panel-u a zatim odabirom neke od ponuđenih opcija načina rada računara ili kreiranjem prilagođenog načina rada potrebama korisnika.

 

 

Odmah po pokretanju glavnog prozora Windows 7 nam daje mogućnost odabira između tri načina rada računara i to: Balanced, Power Saver i High Perfomance.

Balanced (balansirani) način rada omogućava računaru korišćenje maksimalnih perfomnsi u toku rada uz istovremeno čuvanje energije u periodima neaktivnosti rada na računaru.

Power Saver (čuvar energije) način rada čuva energiju tako što umanjuje ukupne perfomanse računara i smanjuje osvetljenje ekrana omogućavajući na taj način duže trajanje baterija, odnosno pomoćnog napajanja.

High Performance (visoke perfomanse) način rada računara omogućava maksimalno iskorišćavanje svih perfomansi računara i njegovih mogućnosti. Ova opcija po Default-u nije odmah vidljiva pa je neophodno kliknuti na strelicu pored opcije Show additional plans. Na slici je dat primer Power Options prozora.

 

 

Bilo koji od predefinisanih načina rada računara je moguće menjati i prilagoditi sopstvenim potrebama klikom na opciju Change plan settings pored pripadajućeg načina rada. Na novom prozoru treba kliknuti na opciju Change advanced power settings da bismo dobili mogućnost finog podešavanja potrebe za energijom. Neophodno je kliknuti na svaku opciju pojedinačno i odabrati odgovarajuće podešavanje koje odgovara našim potrebama. Na primer, korisnik koji putuje automobilom sledeća 2h nije u mogućnosti da koristi bežičnu konekciju sa Internetom, ali mu je neophodno da baterija traje što duže. U takvim situacijama treba isključiti bežični adapter jer je on jedan od većih potrošača energije. Na taj način je produžio izdržljivost baterije i omogućio rad na laptopu u toku celog puta. Primer konfigurisanja je dat na sledećoj slici.

 


Indexing Options

Indexing Options je još jedna od opcija koja omogućava brži rad na računaru. Osnovna namena indeksiranja je omogućavanje što bržeg pronalaženja često korišćenih fajlova i podataka. Podešavanje se pokreće pripadajućom ikonicom na Control Panel-u. Na glavnom prozoru sistem će nam prikazati šta je od fajlova već indeksirano i daće nam mogućnost menjanja opcija indeksiranja. Na slici je dat primer opcije indeksiranja.

 


Klikom na Modify dugme dobijamo mogućnost dodavanja ili uklanjanja lokacija sa kojih će fajlovi biti indeksirani. Generalni savet, a istovremeno i preporuka od strane Microsoft kompanije, jeste da ne treba indeksirati kompletne hard diskove ili particije jer će lista indeksiranih fajlova biti prevelika što vodi ka usporavanju odziva ove opcije. Treba indeksirati samo one lokacije na kojima se nalaze najčešće korišćeni fajlovi i podaci.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Sistemska podešavanja 1
  • Sistemska podešavanja 2
  • Sistemska podešavanja 3