U ovoj lekciji ćemo obrađivati:

 • Glavne funkcionalnosti Team Foundation Server-a
 • Kontrola izvora
 • Praćenje radnih stavki
 • Sistem deljenih servisa

 

Projektni menadžment

Korišćenjem praćenja radnih zadataka i Microsoft Office paketa, uz informacije snimljenje i analizirane u skladištu za izveštaje, korisnici imaju alate koji su im potrebni kako bi mogli da prate napredak projekta i njegovu ispravnost. Uz to, sa mehanizmima šablona Team Foundation-a, mogu podesiti proces projekta prema svom okruženju.

Procesni šablon definiše skup instrukcija za postavljanje novih projekata, uključujući stavke kao što su tipovi radnih zadataka, uloge u projektu i dozvole, skup unapred pripremljenih zadataka kako bi delovali kao projektni putokaz, Template-i za dokumenta i definisanje izveštaja. Podrazumevani proces šabloni za Microsoft Solutions Framework's Agile i Formal procese su instalirani sa Team Foundation Server-om. Ovi šabloni se mogu menjati i proširivati, a takođe moguće je i kreiranje novih šablona kako bi se omogućilo kupcima da prilagode razvojni proces njihovim potrebama.

Pored toga, koncept "Team Project" je vrlo je različit od Visual Studio projekta. Team Project uključuje Server-Based podelu radnih zadataka, grananje izvora, izveštaje i dokumente, dok je Visual Studio projekat, sa tipičnom zbirkom podataka koja je potrebna za stvaranje izvršne ili dll. ekstenzije. Sadržaj Team Project-a se može pogledati kroz Team Explorer.

Kontrola izvora

Team Foundation Server uključuje snažan sistem kontrole izvora, koji se bavi zahtevima za kontrolom izvora. Podržana od strane SQL Server-a, ova osobina je izgrađena na snažnoj osnovi kako bi ponudila pouzdan, siguran i brzi pristup podacima iz pojedinih verzija. Team Foundation Server ima standardne kontrolne mehanizme za Check-in, Check-out i upravljanje verzijama. On takođe uključuje nove osobine kao što je “slaganje” (mogućnost snimanja delimičnih promena bez obavljanja potpuno validnog Check-in-a) i dinamički Check-in postupci za rešavanje specifičnih problema u razvoju većih projekata.

Praćenje radnih stavki

Sistem za praćenje radnih stavki Team Foundation Server-a se koristi za snimanje i procenu grešaka, zahteva, scenarija, zadataka i bilo koje druge vrste radnih stavki koje je potrebno posmatrati, odnosno pratiti. Tipovi radnih stavki su smešteni kao XML, tako da se tipovi radnih stavki mogu jednostavno proširiti i promeniti sa dodatnim tipovima polja i pravilima. Osim toga, potpuno novi tipovi radnih zadataka se mogu kreirati od projekta do projekta.

Korisnici mogu da pregledaju i menjaju radne stavke direktno u Visual Studio IDE. Sistem za praćenje radnih stavki je takođe integrisan sa Microsoft Excel-om i Microsoft Project-om, kako bi se omogućio pregled i uređivanje radnih stavki koristeći poznate Office proizvode.

Prikupljanje podataka i izveštavanje

Podaci dobijeni pomoću alata Team Foundation Server-a se smeštaju u SQL Server baze podataka na sloju podataka. Svaki alat uključuje adapter za skladište koji izvlači podatke iz svojih operativnih tabela, u skladište podataka koji se koriste za analitiku i izveštavanje. Ovo skladište podataka je SQL Server baza podataka. Standardni izveštaji, prema skladištu izgrađenom korišćenjem SQL Server Reporting Services-a, su takođe uključeni u Team Foundation Server. Oni uključuju različite izveštaje koji prate projekat: Bug trendove, pokrivenost testovima i dr. Klijenti takođe mogu koristiti Microsoft Excel i druge pakete za izradu izveštaja.

Projekt Portal

Kada se kreira Team Project pomoću čarobnjaka za izradu projekta (eng. Project Creation Wizard), Windows SharePoint Services sajt se inicijalizuje na aplikativnom sloju. Ta stranica radi kao portal za Team project. Podrazumevana vrednost je da početna strana prikazuje skup izveštaja o ispravnosti projekta. Bilbilioteka dokumenata je ranije popunjena korisnički modifikovanim dokument šablonima i uzorcima File-ovima. Stranica se može individualno prilagoditi za svaki projekat. Organizacija može da redizajnira šablon za izradu projekat stranice.

Deljeni servisi

The Team Foundation Server arhitektura se temelji na skupu zajedničkih servisa koji su namenjeni za pojednostavljivanje proširivosti. Alati koriste ove zajedničke servise radi integracije. Klijenti i partneri takođe mogu da ih koriste kako bi njihovi alati bili ravnopravni u Team Foundation okruženju što će biti i objašnjeno u nastavku.

Projektovan za proširenje

Svaki alat koji nudi Team Foundation Server je vrlo prilagodljiv i automatizovan. Definicije radnih stavki, polise kontrole izvora (eng. Source Control Policies), izrada skripti, proces šabloni, programski Interface, omogućavaju klijentima da podese Team Foundation prema svojim potrebama. Osim toga, u jezgru Team Foundation Server-a je skup mehanizama koji omogućavaju spoljnim alatima integraciju u Team Foundation Server okruženje, kao punopravnim elementima.

Ove zajedničke Team Foundation Server integracione usluge su opisane pomoću tamno plavih kutija na slici 1. Zelene kutije predstavljaju elemente koji dodatno jačaju arhitekturu Team Foundation Server-a. Narandžaste kutije pokazuje alate uključene u Team Foundation Server.

 

Slika 1. Integracija sa Team Foundation Server-om
(izvor: msdn.microsoft.com)

 
Team Foundation zajednički servisi (eng. Shared Services) uključuju sledeće:

 • Povezivanje (eng. Linking service) - omogućava alate za uspostavljanje labavo spregnutih veza (Link) između podataka elementa. Na primer, u Team Foundation Server-u odnos između radne stavke - defekta i izvornog koda koji je promenjen da bi se otklonio defekat, uspostavlja se kao vrsta veze.
 • Sigurnost (eng. Security service) - podržava Team Foundation Server specifične sigurnosne grupe koji se mogu koristiti za prikupljanje Windows identiteta za dodeljivanje dozvola. Radom ovih sigurnosnih grupa, koje su lokalne za Team Foundation Server, se može upravljati bez pomoći administracije. Kada se uvede novi alat u Team Foundation Server, on podržava ove grupe pomoću API sigurnosnih servisa.
 • Servis za događaje (eng. Eventing service) - kao što se očekuje, alati mogu proizvesti događaj za servis događaja. Pretplatnici se mogu prijaviti za primanje obaveštenja, kada se događaj podudara sa njihovim registrovanim kriterijumima. Obaveštenje primaocu se može preneti putem Web servisa ili putem e-mail-a. Kada se prima putem Web servisa, u registraciji je uključen URL Web servisa koji se poziva kada se šalje obaveštenje. Kada je u pitanju e-mail adresa, obaveštenje se dostavlja putem e-mail-a, preko SMTP servera.
 • Klasifikacija (eng. Classification service) - radi u koordinaciji sa servisom povezivanja kako bi omogućili klasifikaciju Team Foundation Server artefakata prema unapred definisanom razvrstavanju. To omogućava alatima u kojima artefakti ne dele zajedničku "prirodnu" taksonomiju, da organizaciju njihove podatake na način da se omogući unakrsno izveštavanje. Na primer, ako su radni zadaci originalno organizovani po timovima, a testovi organizovani po komponentama, testovi mogu biti dodatno organizovani po timovima, kako bi omogućili kreiranje zajedničkih izveštaja uporedo sa radnim zadacima.
 • Kada se uvede novi alat u Team Foundation Server, njegovi artefakt tipovi, tipovi veza, šeme događaja i interfejs servisa, se registruju  kroz registracioni servis. Klijenti otkrivaju lokAciju novog alata putem upita poslatog registracionom servisu.Pored ovih deljenih servisa, klijenti i partneri mogu koristiti prednosti raznih drugih dodataka, kako bi u potpunosti integrisali alat u Team Foundation Server.

Reference

 1. Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Foundation_Server, visited 03.jun 2009.
 2. Microsoft MSDN documentation, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms364061(VS.80).aspx, visited 10.jun 2009.
 3. Software Documentation, Link Group, 2009
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Sistem izveštavanja i praćenja Team Foundation Server-a 1
 • Sistem izveštavanja i praćenja Team Foundation Server-a 2
 • Sistem izveštavanja i praćenja Team Foundation Server-a 3