Kroz ovu lekciju ćete steći veštinu i znanje koji su nam potrebni da bismo mogli da sakupljamo i nadgledamo podatke koji se odnose na mrežni pristup za Routing i Remote Access servis ili IAS.

Nakon kompletne lekcije naučićete da:

 • Objasnite razloge zašto je potrebno sakupljati podatke o performansi mrežnog pristupa.
 • Identifikujete i opišete različite alatke koje koristimo za sakupljanje podataka koji se odnose na mrežni pristup.
 • Nadgledate aktivnost bežične mreže (Wireless Network Activity).

 

Zašto sakupljamo podatke o performansi

Nadgledanje sistemske performanse je veoma važan deo održavanja i administracije servisa za mrežni pristup. Možemo da iskoristimo podatke o performansi da bismo:

 • Ocenili opterećenje našeg servera i odgovarajući efekat koje opterećenje servera ima na sistemske resurse.
 • Pratili promene i trendove opterećenja servera.
 • Pratili iskorišćenost resursa tako da možemo da isplaniramo buduću nadogradnju.
 • Testirali promene u konfiguraciji nadgledanjem rezultata.
 • Izolovali probleme kao što su problemi sa konekcijama, odbacivanje aktivnih konekcija i prekoračenja performansi

 

Alat  koji koristimo za sakupljanje Network Access podataka

Windows Server 2003 operativni sistem uključuje sledeće alatke koje možemo da iskoristimo za sakupljanje podataka za identifikaciju i prognoziranje problema sa mrežnim pristupom.

System Monitor: Ova alatka nudi način da vidimo podatke performansi u stvarnom vremenu (Real-Time) koji se odnose na specifične komponente i servise. Takođe, uz pomoć alatke System Monitor možemo da vidimo ranije „uhvaćene“ ili arhivirane podatke o performansi.

Performance Logs and Alerts: Ova alatka nam omogućava da „uhvatimo“ specifične podatke o performansi za komponente i servise za konfigurisani vremenski period u Log fajlu. Takođe, možemo da podesimo upozorenja koja preuzimaju određene akcije kada se dogode određeni događaji, kao što su:

 • slanje poruka
 • startovanje programa
 • zapisivanje zapisa u Application Event Log-u
 • startovanje Log-a kada selektovani brojač (Counter) pređe ili naglo padne ispod iznosa koji smo konfigurisali

 

Wireless Monitor: Wireless Configuration Servis loguje informacije u Wireless Monitor-u koje nam omogućavaju da:

 • Identifikujemo konfiguracione promene servisa.
 • Proverimo zapisane događaje koji se nalaze u Wireless Configuration Service Log-u koji je generisan izvan naše bežične mreže, kao što je na primer Media Event Notifications, 802.1x događaji.
 • Pogledamo detalje koji se odnose na Wireless Network Access Point-e i Wireless klijente. 

 

Najčešće korišćeni objekti za nadgledanje Network Access servera uključuju:

 • Memory, Processor, Network and Disk: Ovi objekti sadrže standardne Network Service brojače (Counters) koje možemo da koristimo za sve tipove servera. Sa Routing and Remote Access servisom, najčešće mesto gde može da se dogodi usko grlo je mreža (Network). RAS servis i IAS normalno ne opterećuju mnogo procesor, memoriju i disk ako je server posvećen Dial-in funkcijama. Ipak, ako Remote Access Server i IAS Server takođe hostuju druge aplikacije ili servise tada će trošiti mnogo više resursa. U tom slulaju administrator bi trebalo da nadgleda sve primarne brojače performansi na serveru.
 • IAS Authentication Server: Ovaj objekat sadrži brojače koje možemo da iskoristimo za nadgledanje dolazećih i odlazećih zahteva i grešaka koje su se dogodile na Authetication serveru.
 • IAS Authentication Clients: Objekat sadrži brojače koje možemo da iskoristimo za nadgledanje dolazećih i odlazećih zahteva i grešaka koje su se dogodile na Authentication klijentima.
 • IPv4: Ovaj objekat sadrži brojače koje možemo da iskoristimo za izolaciju TCP-IP performansi podataka, grešaka i potencijalnih mrežnih napada.
 • IPv6: Ovaj objekat sadrži iste brojače i mogućnosti kao IPv4, ali su IPv6 brojači fokusirani na IPv6.
 • RAS Port: Ovaj objekat sadrži brojače koji daju informacije o performansi i o propusnoj moći svakog individualnog Remote Access porta.
 • RA Total: Ovaj objekat sadrži brojače koji nude informacije o performansi i o propusnoj moći svih Remote Access portova zajedno.

 

Nadgledanje bežične mrežne aktivnosti (Wireless Network Activity)

Za nadgledanje bežične mrežne aktivnosti koristimo Wireless Monitor Snap-in.

Omogućavanje ili onemogućavanje logovanja klijentskih informacija:

 1. Kreiramo konzolu koja sadrži Wireless Monitor i nakon kreiranja sačuvamo je na Desktopu.
 2. Otvorimo Wireless Monitor, proširimo ime servera koji želimo da konfigurišemo.
 3. Desni klik na Wireless Client Information i nakon toga konfigurišemo jedno od sledećeg: Enable Logging (da bi se omogućilo logovanje); Disable Logging (da bi se onemogućilo logovanje).

 

Procedura pomoću koje možemo da vidimo detalje o Wireless Access Point-ima:

 1. Otvorimo Wireless Monitor.
 2. Dupli klik na Access Point Information.

 

Pogled na detalje koji se odnose na Wireless Network klijente:

 1. Otvorimo Wireless Monitor konzolu.
 2. Dupli klik na Wireless Client Information.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Sakupljanje i nadgledanje podataka koji se odnose na mrežni pristup (Network Access Data) 1
 • Sakupljanje i nadgledanje podataka koji se odnose na mrežni pristup (Network Access Data) 2