Sajber kriminal i kontrola sadržaja na mreži

Pojam

Trebalo je da prođe niz godina od pojave prvih oblika kompjuterskog kriminala do njegovog definisanja i taman su nastale neke svodne definicije kada se pojavljuje novi fenomen – cyber kriminal.

Definicija

Tako pokušavajući da se protumače razmere ovog kriminala i njegove opasnosti u dokumentu Kriminal vezan za kompjuterske mreže (Crime related to computer networks) sa Desetog kongresa Ujedinjenih Nacija posvećenog Prevenciji od kriminala i tretmanu počinioca od aprila 2000. godine Radna grupa eksperata pod ovim kriminalom podrazumeva “kriminal koji se odnosi na bilo koji oblik kriminala koji se može izvršavati sa kompjuterskim sistemima I mrežama, u kompjuterskim sistemima i mrežama ili protiv kompjuterskih sistema i mreža”.

To je, u suštini, kriminal koji se odvija u elektronskom okruženju. Ako se pod kompjuterskim sistemom podrazumeva “svaki uređaj ili grupa međusobno povezanih uređaja kojima se vrši automatska obrada podataka (ili bilo kojih drugih funkcija)” kako je to definisano u Konvenciji o cyber kriminalu (Convention on Cybecrime) Saveta Evrope onda je jasno da bez njih ikompjuterskih mreža nema ovog kriminala.

Kišobran termin

On je kompleksan i čak ga smatraju kišobran terminom koji pokriva raznovrsne kriminalne aktivnosti uključujući napade na kompjuterske podatke i sisteme, napade vezane za računare, sadržaje ili intelektualnu svojinu.

Višestruka uloga IT-a

Cilj napada – napadaju se servisi, funkcije i sadržaji koji se na mreži nalaze. Kradu se usluge, podaci ili identitet, oštećuju se ili uništavaju delovi ili cela mreža i kompjuterski sistemi, ili se ometaju funkcije njihovog rada. U svakom slučaju cilj počinilaca je mreža u koju se ubacuju virusi ili crvi, obaraju sajtovi, upadaju hakeri, vršljaju “šunjala”, vrši se “odbijanje usluga”.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Sajber kriminal i kontrola sadržaja na mreži 1
  • Sajber kriminal i kontrola sadržaja na mreži 2
  • Sajber kriminal i kontrola sadržaja na mreži 3