Resetovanje korisničkih i kompjuterskih naloga  

U ovoj lekciji ćemo naučiti:  

 • Kada treba resetovati korisničke lozinke?
 • Kako resetovati korisničke lozinke?
 • Kad treba resetovati kompjuterske naloge?
 • Kako resetujemo naloge kompjutera?

Resetovanje lozinki i naloga je veoma čest administrativni zadatak. Nakon ove lekcije bićete u mogućnosti da: 

 • Objasnite situacije koje zahtevaju od sistem administratora da resetuje lozinke.
 • Resetovanje lozinki za domenske i lokalne korisničke naloge.
 • Resetovanje kompjuterskih naloga.

Kada treba resetovati korisničke lozinke?  

Ljudi ponekad zaborave svoje lozinke. Bez lozinki ne mogu da se prijave na svoj korisnički nalog. Jedan od zadataka administratora je da resetuje korisničke lozinke tako da omogući korisnicima da ponovo pristupe svojim nalozima.  

Nakon što je korisnička lozinka resetovana, neke informacije nisu više dostupne:  

 • E-mail koji je šifrovan korisnikovim javnim ključem (Public Key).
 
 • Internet lozinke koje su snimljene u kompjuteru.
 
 • Fajlovi koje je šifrovao korisnik.

 Za više dodatnih informacija o resetovanju naloga domen kontrolera i resetovanje kompjuterskog naloga pomoću skripti, pogledajte: article 325850, HOW TO: Use Netdom.exe to Reset Machine Account Passwords of a Windows Server 2003 Domain Controller, in the Microsoft Knowledge Base at: http://support.microsoft.com/?kbid=325850  

Za više informacija o tome kako Windows Data Protection API smešta lozinke, pogledajte: Windows Data Protection at http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ dnsecure/html/windataprotection-dpapi.asp 

Kako resetovati korisničke lozinke?

 

Kad je potrebno da se resetuje lozinka, morate da zapamtite da jedino lokalni administratori su autorizovani i mogu da resetuju lozinke lokalnih korisnika, i isto tako, samo domenski administratori imaju prava, autorizovani su, da resetuju lozinke domenskih korisničkih naloga. Kad je potrebno da se resetuje lozinka, morate da zapamtite da jedino lokalni administratori su autorizovani i mogu da resetuju lozinke lokalnih korisnika, i isto tako, samo domenski administratori imaju prava, autorizovani su, da resetuju lozinke domenskih korisničkih naloga. 

Kad treba resetovati kompjuterske naloge?  

Sistem Administratori ponekad moraju da resetuju kompjuterske naloge. Npr. zamislite da smo odradili kompletan bekap cele naše mreže u kompaniji pre sedam dana. Kompjuter prenosi informaciju domen kontroleru da je promenio lozinku na kompjuterskom nalogu. Ali, kompjuterov hard disk je u medjuvremenu pukao, i kompjuter je restauriran iz bekapa koji je uradio sistem administrator pre sedam dana. Kompjuter sada ima isteklu lozinku. Korisnik ne može da se prijavi na kompjuter jer kompjuter ne može da se autentifikuje u domenu. Ovo je pravo vreme da se resetuje kompjuterski nalog. Postoje dve stvari koje treba razmotriti pre nego sto odradimo resetovanje kompjuterskog naloga:  

 • Da bi odradio ovu proceduru, administrator mora biti član Account Operators Group, Domen Admin Group, ili Enterprise Admins Group u Aktivnom Direktorijumu.
 
 • Kada resetujemo nalog kompjutera, prekidamo konekciju između kompjutera i domena, tako da nakon resetovanja naloga kompjuter moramo ponovo da ubacimo u domen.

Kako resetujemo naloge kompjutera? 

Da bi odradio ovu proceduru, administrator mora da bude član sledećih grupa: Account Operators, Domain Admins, Enterprise Admins u Aktivnom Direktorijumu. Jedino članovi ovih domesnkih grupa imaju odredjena prava i dozvole koje su neophodne da bi mogli da resetuju kompjuterske naloge.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Resetovanje korisničkih i kompjuterskih lozinki 1
 • Resetovanje korisničkih i kompjuterskih lozinki 2