Ova lekcija opisuje alatke i tehnike koje možemo da koristimo za identifikaciju problema u uzastopnim (Successive) slojevima (Layers) u TCP-IP protokol Stacku-u koristeći IPv6 Internet Layer.

 • Metode koji se koriste za rešavanje problema sa IPv6
 • Verifikovanje IPv6 konektivnosti
 • Verifikovanje DNS razrešavanja imena za IPv6 adrese

 

Metode koje koristimo za rešavanje problema sa IPv6 protokolom

Da bi rešili probleme koji se odnose na IPv6, u zavisnosti od problema, administratori mogu:

 • Start na dnu Stack-a i pomeriti ga na gore (Start at the bottom of the Stack and move up).
 • Start na vrhu Stack-a i pomeriti ga na dole (Start at the top of the stack and move down).Kada startujemo na vrhu Stack-a (Starting at the top of the stack), metode koje možemo da koristimo za rešavanje problema su:

 • Verifikacija IPv6 konektivnosti
 • Verifikacija DNS razrešavanja imena za IPv6 adrese
 • Verifikacija IPv6-based TCP sesija


Verifikacija IPv6 konektivnosti

Možemo da koristimo sledeće zadatke za rešavanje problema koji se odnose na IPv6 konektivnost:

 • Verifikacija konfiguracije
 • Verifikacija mogućih dosezanja (Reachability): Provera paket filtriranja, pogled i upravljanje ruterove tabele, provera pouzdanosti rutera.

 

Ako moramo da rešimo probleme koji se odnose na konektivnost ili ako želimo da proverimo konfiguraciju, najkorisnija alatka za odrađivanje ovih zadataka i sigurno ona alatka koja je najčešće koristi je Ipconfig. Ipconfig /all alatka prikazuje i IPv4 i IPv6 konfiguraciju.

Ako želimo da prikažemo konfiguraciju samo za IPv6 interfejse na lokalnom kompjuteru, možemo da koristimo Netsh interface IPv6 show address komandu.

Ako administriramo Enterprise mrežu (veliku mrežu) koja sadrži brojne sajtove, moraćemo da znamo Site IDs. Možemo da dobijemo Site ID koristeći Netsh interface IPv6 show address level=verbose.

Da bi proverio konektivnost na lokalnoj mreži, prvi korak administratora bi trebalo da bude Flush the Neighbor u kom se smeštaju nedavno razrešene Link-layer adrese i možda se u njemu nalaze lažni i netačni rezultati, ako proveravamo promene koje se odnose na rezoluciju adresa. Možemo da proverimo sadržaj Neighbor (komšija) keša koristeći komandu Netsh interface ipv6 show neighbors. Komanda Netsh interface ipv6 delete neighbors flešira (briše) keš na kompjuteru. Da bismo mogli da koristimo Netsh alatku, moramo da startujemo Command konzolu (Command Prompt) sa administratorkim privilegijama.

Administrator može da proveri i testira konektivnost lokalnog hosta na podmreži i njegovog Default Gateway-a koristeći Ping komandu. Možemo da dodamo Interface ID u IP Interface Address da bismo osigurali da je ta adresa konfigurisana na tačnom interfejsu.

Da bi proverili konektivnost na hostu koji se nalazi na udaljenoj mreži (Remote Network), administratorov prvi zadatak bi trebao da bude provera i čišćenje destinacionog keša, koji smešta Next-hop IPv6 adrese za destinacije. Možemo da prikažemo trenutni sadržaj keša koristeći Netsh interface ipv6 show destinationcache komandu. Takođe, potrebno je da pokrenemo Command konzolu kao administratori.

Sledeći korak u proveri konektivnosti je provera Default Router interfejsa koji se nalazi na lokalnoj podmreži. Ovo je naš Default Gateway. Možemo da identifikujemo IPv6 adresu interfejsa našeg defoltnog rutera koristeći Ipconfig, netsh interface ipv6 show routes ili route print komandu. Takođe možemo da odredimo zone ID koja predstavlja Interface ID za defoltni Gateway na interfejsu na kojem želimo da budu poslate ICMPv6 Echo Request poruke. Kada budemo sigurni da smo dosegli do Default Gateway-a na loklanoj mreži, potrebno je pingujemo (Ping) udaljenog hosta koristeći njegovu IPv6 adresu. Potrebno je znati da ne možemo da pingujemo udaljenog hosta (ili ruterov interfejs) koristeći njegovu Link-local IPv6 adresu iz razloga što Link-Local adrese nisu rutabilne.

Ako možemo da se konektujemo na defoltni Gateway, ali ne možemo da dosegnemo do udaljene destinacione adrese, potrebno je da pratimo rutu ka udaljenoj destinaciji koristeći Tracert –d komandu i u nastavku upišemo IPv6 destinacionu adresu. –d command-line Switch sprečava Tracert alatku da odradi DNS reverse upit na ruterovom interfejsu u Routing Path (stazi rutera). Ovo ubrzava prikazivanje ruterove staze. Ako želimo više informacija koje se odnose na rutere u stazi (Routers in the path) i ako želimo da proverimo pouzdanost rutera, potrebno je da koristimo Pathping –d komandu i u nastavku da upišemo IPv6 adresu desitnacionog kompjutera.
 

Verifikovanje DNS rezolucije imena za IPv6 adrese

Kada proveravamo konektivnost mrežnih servisa (Network Services connectivity), koristimo mnogo istih alatki i softvera kao i kod provere IPv4 IP protokola. Kada proveravamo DNS konfiguraciju i rezoluciju imena (Name Resolution), možemo da proverimo DNS konfiguraciju koristeći sledeće alatke:

 • Ipconfig /all
 • Ipcinfig /displaydns i Ipconfig /flushdns
 • Ping
 • Nslookup
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Rešavanje problema sa IPv6 1
 • Rešavanje problema sa IPv6 2
 • Rešavanje problema sa IPv6 3