Da bi rešio probleme sa IDA solucijom, administrator mora da bude u mogućnosti da reši probleme koji se odnose na AD LDS. Da bi odradio  rešavanje problema (Troubleshooting) AD LDS-a, administrator mora da identifikuje najćešće AD LDS probleme. Administrator bi trebalo da bude u mogućnosti da instalira AD LDS instance. Takođe, administrator mora da bude u mogućnosti da identifikuje AD LDS probleme koji se odnose na konektovanje na aplikacije (Application Connection).

Najćešći AD LDS problemi

Najćešći AD LDS problemi su neuspele komunikacije, neuspele replikacije i neuspelo startovanje servisa.

Sledeći problemi opisuju najčešće AD LDS greške (Failures):

  • Administrator mora da registruje konfiguracione promene u AD LDS instanci u internoj bazi podataka te instance i u bazama podataka bilo kojeg konfigurisanog replikacionog partnera. Ako lokalna instanca ne može da primi ažuriranja od svog replikacionog partnera, administrator mora da replicira promene koje su urađene u lokalnoj instanci ka svojim partnerima. Promene koje zahtevaju ažuriranje replikacionih partnera, uključuju modifikaciju host imena, promene u mrežnom komunikacionom portu i promene servisnog naloga.
  • Administrator mora da osigura da komunikacioni port brojevi, koji su određeni za AD LDS instancu, budu tačni kako bi se izbegli problemi sa konektivnošću. 
  • Administrator mora da osigura da sertifikati budu prisutni na serveru i na klijentima da bi mogle da se uspostave SSL konekcije.
  • Administrator mora da osigura da podaci o identitetu (Credentials) budu validni i da servisni nalog ima Run As servis dozvolu da bi se izbegle Logon greške servisnog naloga, zbog toga što AD LDS greške prilikom Startup instance mogu da se odnose na Logon greške servisnog naloga.


Instalacioni problemi AD LDS instanci

U nekim situacijama, instalacija ili uklanjanje AD LDS instance može da ne bude uspešna.

Ako se dogodi greška u Active Directory Application Mode (ADAM) Setup Wizard-u pre završetka ADAM Setup Wizard stranice, administrator bi trebalo da pregleda Error poruke koje opisuju razloge problema.

 Situacija

 Lokacija poruke greške (Error)

 Setup AD LDS instance nije uspeo (FAIL)

 Zapisana je u logu na stazi: %windir%\Debug\adamsetup.log

 Uklanjanje AD LDS-a nije uspešno

 %windir%\Debug\adamunistall.log


Tabela 30.1

Administrator u ovim logovima može da pronađe informacije koje mu mogu pomoći da odradi pronalaženje uzroka AD LDS greške prilikom Setup-a. Nakon toga od administratora će se tražiti da restartuje kompjuter nakon uklanjanja AD LDS. Potrebno je restartovati kompjuter da bi se uspešno kompletirale buduće AD LDS instalacije.

Application Connection problemi AD LDS-a

Netačni komunikacioni port brojevi koji su određeni za AD LDS instancu uvek vode ka problemima sa konektivnošću. Administrator treba da osigura da se isti port koristi za sve AD LDS instance u konfiguracionom setu.

Administratoru su potrebni sertifikati na serveru i klijentima da bi mogao da uspostavi SSL konekcije.

Da bi zaštitio SSL konekcije, administrator mora da osigura da AD LDS server i svi klijenti importuju CA sertifikat u Trust Root CAs Store.

Kada instalira ili importuje sertifikat sa poverljivog CA u kompjuter na kojem radi AD LDS, administrator bi trebalo da smesti sertifikat u Personal Store-u AD LDS servisa.

Administrator treba da startuje Ldp-exe i nakon toga treba da se konektuje sa omogućenom SSL opcijom na kompjuter na kojem radi AD LDS instanca.

Početak problema koji se odnose na AD LDS instancu

Administrator može da se susretne sa sledećim problemima koristeći Certification Authority Snap-in ili CAs:

 Problem

 Razlog

 Klijent nije u mogućnosti da automatski  iznajmi  sertifikat nakon što je konfigurisan  Autoenrollment.

 CA je konfigurisan neadekvatno ili još uvek nije replicirana Group  Policy  informacija ka svim kompjuterima u domenu.

 CA ne može da bude instaliran kao  Enterprise CA.

 Korisnik koji instalira CA na klijentskom kompjuteru nije član  Enterprise Admins ili  Domain Admins grupe.

 Poruka greške se pojavila kada je klijent  pristupio CA  veb stranicama.

 Korisnik nije član Administrators ili Power Users grupe na  klijentskom kompjuteru.

 Enrollment Agent ne može da iznajmi  korisniku  specifični šablon sertifikata.

 NA Enrollment agentu su konfigurisane restrikcije.

 Nove verzija 2 ili verzija 3 šabloni  sertifikata ne mogu  da budu dodati na CA.

 CA je instaliran na serveru na kojem radi Windows Server 2008  Standard.


Tabela 30.2

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Rešavanje problema sa AD LDS 1
  • Rešavanje problema sa AD LDS 2
  • Rešavanje problema sa AD LDS 3