Razvoj informacionog društva u Srbiji

Nacionalne strategije za razvoj informacionog društva u Srbiji

U cilju informisanja javnosti, pod pokroviteljstvom i u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo, UNDP i Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine, 07. septembra 2005. u prostorijama KUD ''Lola'' organizovali su drugu Radionicu za stejkholdere na kojoj je predstavljen nacrt Nacionalne strategije za razvoj informacionog druŠtva u Srbiji. Radionicu su otvorili Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije, g-din Zoran Lončar, Zamenik predstavnika Programa za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji i Crnoj Gori (UNDP) g-din Rastislav Vrbenski, i g-đa Sarita Matijević iz Fonda za otvoreno društvo.

Zašto nam je potrebna strategija?

Nepostojanje nacionalne strategije za informaciono društvo bi moglo da dovede Srbiju u poziciju da razvoj informacionog društva u domaćim okvirima bude zasnovan na povremenim i delimičnim investicijama u informacione sisteme, uglavnom utvrđenim od strane donatora, što bi imalo za posledicu postavljanje pogrešnih prioriteta, pojedinačne aktivnosti, dupliranje ulaganja, rasipanje energije, neostvarene ili neodržive dobitke, slabe javno ispoljene efekte i malo mogućnosti za širenje dobrih rezultata. Upravo zbog toga manje razvijene zemlje i zemlje u tranziciji u poslednje vreme intenzivno rade na izradi svojih nacionalnih planova za primenu informacionih tehnologija u razvojne svrhe. Više od 90 zemalja u svetu je donelo nekoliko generacija IKT strategija, koje se mogu dosta razlikovati po opsegu, dubini i ambiciji.

Dokumenta i preporuke EU

Lisabonska strategija koju je Savet Evrope usvojio na samitu u Lisabonu marta 2000. godine i kojom je postavljen kamen temeljac akcionih planova e-Evropa, koncepta koji predstavlja obavezu kako za zemlje članice unije, tako i za zemlje kandidate za punopravno članstvo;

§          Akcioni plan e-Evropa+ 2003 Evropske komisije;

§          Akcioni plan e-Evropa 2005 Evropske komisije;

§          Nacrt akcionog plana i2010 Evropske komisije.

Nacionalna strategija za informaciono društvo (NSID) u Srbiji

Nacionalna strategija za informaciono društvo (NSID) u Srbiji će imati ulogu da:

§          Podigne svest, poveća sredstva i podstakne posvećenost radu.

§          Izgradi saveze za političke i institucionalne reforme.

§          Razjasni uloge, izgradi partnerstvo između privatnog i javnog sektora i olakša učešće svih ključnih aktera, uključujući i nevladine organizacije (NVO).

§          Usmeri postojeća oskudna sredstva na korišćenje IKT za nacionalne prioritete i pomogne utvrđivanje dinamike dopunskih ulaganja.

§          Upotpuni uticaj tržišta, promoviše društvene primene, omogući lokalnu inicijativu, osigura zajedničko učenje i omogući širenje uspešnih rešenja.

§          Ukaže na posebne potrebe i snagu važnih delova IKT industrije za izvoz i konkuretnost privrede.

§          Preusmeri nacionalni sistem inovacija da zadovolji suštinske i dugoročne tehnološke zahteve IKT (kao tehnologije opšte namene).

§          Ukaže na propuste u koordinaciji, istraži mrežne efekte i obezbedi dopunska ulaganja za korišćenje IKT kao infrastrukture koja osposobljava i pruža potrebne usluge.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Razvoj informacionog društva 1
  • Razvoj informacionog društva 2
  • Razvoj informacionog društva 3