Raspoređivanje dostupnosti štampanja

U ovoj lekciji će se naučiti: 

 • Kada treba da odredimo dostupnost štampanja
 • O vodičima za raspoređivanje dostupnosti štampanja
 • Printing Pool-a
 • Kako Printig Pool radi?

Definisanje perioda u kom je štampač dostupan (schedule printer availability)  

Ova lekcija nam predstavlja znanje i sposobnost koje nam je potrebno da bi mogli da rasporedimo dostupnost štampanja. Nakon ove lekcije moći ćete: 

 • Objasnite kada treba da rasporedimo dostupnost štampanja
 • Opišete pravila za raspoređivanje dostupnosti štampanja
 
 • Rasporedite dostupnost štampanja

Kada treba da odredimo dostupnost štampanja? 

Podrazumeva se da štampač uvek može da prihvati poslove štampanja. Međutim sami možete da odredite u kom će periodu štampač slati poslove štampanja do uređaja za štampanje. Ako se štampaču posalje posao nakon definisanog perioda, posao se stavlja u red čekanja i neće se štampati sve dok štampač ne bude ponovo dostupan. Jedan od načina da efikasno koristimo štampače je da treba da odredimo vreme štampanja velikih dokumenata ili određenih tipova dokumenata.  Razmotrite definisanje dostupnosti štampanja u sledećim slučajevima:  

 • Rasporedite dostupnost štampanja u slučaju ako je saobraćaj štampanja ogroman u toku dana, tako da možete da odložite štampanje velikih dokumenata rutirajući ga ka Printeru koji je konfigurisan da šalje dokumente na štampu nakon radnog vremena (off-hours).  
 • Umesto da određujemo poseban uređaj za štampanje nakon radnog vremena (off-hour), što nikako ne spada u efikasno korišćenje resursa, možemo da postavimo drugi logički štampač za jedan isti uređaj za štampanje. Nakon toga svakom štampaču konfigurišemo drugo vreme štampanja. Na primer, na štampaču1 postavimo da preko njega može da se štampa od 6h sati popodne do 6h ujutru a na štampaču2 postavimo da je omogućen za štampanje 24h dnevno. Nakon toga kažemo korisnicima da velike dokumente šalju ka štampaču1 a sve druge štampaču2.     

Vodič za raspoređivanje dostupnosti štampanja. 

Ako rasporedimo dostupnost štampanja, korisnici i sistem administratori moraju da budu na oprezu i da ispune sigurnosne uslove i dodatnu podršku koja je potrebna Print Serveru. Razmišljajte o sledećim pravilima i preporukama kad raspoređujete dostupnost štampanja: 

 • Koristite bezbednost da bi ograničili ko može da koriti štampač u toku omogućenih sati. Možda ćemo morati ili želeti da ograničimo jednu grupu kad može da koristi uređaj za štampanje, a drugoj grupi damo pristup istom uređaju za štampanje 24h dnevno. Da bi ovo odradili, treba da kreiramo dva štampača za jedan uređaj za štampanje. Takođe treba da konfigurišemo dodatnu sigurnost da bi izolovali grupu korisnika kojoj treba pristup štampaču 24h dnevno.  
 • Trebali bi da edukujemo korisnike o tome kad su štampači omogućeni da bi izbegli pozive podršci kad štampač nije omogućen. Mnogo korisnika je naviklo da može da štampa nonstop. Kada pošalju dokument preko štampača koji ima raspoređenu dostupnost (vremenski ograničen), ti korisnici će verovatno pokušati da ponovo pošalju svoj posao štampanja i naravno, pozvaće HELP Desk da bi videli zašto njihovi poslovi štampanja ne mogu da se odštampaju. Edukacija ovih korisnika da je njihov posao štampanja poslat Print Serveru i da čeka trenutak da bude poslat uređaju za štampanje i da više ne pokušavaju da salju ponovo (Reprint) svoje dokumente može umnogome da pomogne sistem administratorima.  
 • Konfigurisati dva štampača sa različitim rasporedom za štampanje i povezati ih na jedan uređaj za štampu. Ako jedan uređaj za štampanje treba da bude omogućen nekoj grupi 24h dnevno a drugim grupama u toku navedenih vremenskih perioda, onda treba da konfigurišemo dva štampača za jedan uređaj za štampanje.  
 • Održavati i obezbediti dovoljno mesta na disku da bi mogao da pordži Spool folder i da bi u folder mogao da smesti sve poslove štampanja koji su poslati na štampu. Kada rasporedimo dostupnost štampača da bude omogućen samo u određenom vremenskom periodu u toku dana, treba da budemo oprezni jer korisnici mogu da šalju dokumente na štampanje nakon radnog vremena i da štampač drži te dokumente smeštene na Print Serveru. Zbog toga na Print Serveru moramo da obezbedimo dovoljno mesta na disku da bi Server te fajlove mogao da smesti u Spool Folder.  

Printing Pool-a  

Informacije u ovoj lekciji prezentuju sposobnost i znanje koje nam je potrebno da bi uspešno konfigurisali Printing Pool. Nakon kompletne lekcije bićete u mogućnosti da:

 
 • Objasnite svrhu Printing Pool-a
 • Objasnite kad treba da se konfiguriše Printing Pool
 • Objasnite proces konfiguracije Printing Pool-a
 • Konfigurišete Printing Pool

Kako Printig Pool radi? 

 

Sada ćete saznati dva glavna načina kako da povećamo kapacicet štampanja na mreži. Možemo da zamenimo spori uređaj za štampanje koji ima mali kapacicet sa bržim uređajem koji pruža viši kapacicet i može da oštampa mnogo više dokumenata za kraće vreme. Takođe možemo da dodamo više sporih i jeftinijih uređaja za štampanje i podesimo da rade zajedno (Printing Pool).  U prosečno malim kancelarijama, jedan običan uređaj za štampanje može da odradi sve zahteve korisnika za štampanjem, ali kada uređaju saljemo više dokumenata na štampu nego što uređaj može da odštampa, tada uređaj dostiže maksimum svog kapaciteta i ostali dokumenti koji čekaju na štampu smeštaju se na Print Server. Korisnici mogu da čekaju na svoje dokumente po nekoliko sati i mnogi će pozvati sistem administratora da se raspitaju zašto njihovi dokumenti ne mogu da se oštampaju. Jedna solucija je da spori uređaj za štampanje zamenimo sa bržim i jačim uređajem, ali takav uređaj je možda preskup za kancelariju? Postoji još jedna ekonomski odlična solucija, da dodamo više manjih i sporih štampača da bi mogli da odgovore na sve zahteve korisnika, tada možemo da ih konfigurišemo da rade zajedno (Printing Pool). Kada konfigurišemo Printing Pool, korisnici vide jedan Printer i njemu šalju sve zahteve. Kada Print Server dobije zahtev za štampanjem, on proverava koji uređaj u Printing Pool-u je spreman da odgovori zahtevu korisnika. Spremni uređaj za štampanje odgovara Print Serveru i Server mu šalje dokumenat na štampanje. U većim kancelarijama i velikim kompanijama, nalazi se mnogo više štampača koji odgovaraju na zahteve korisnika u kompaniji. Svi uređaji za štampanje su (PooLed) integrisani i rade zajedno i nalaze se u jednoj prostoriji. To je pravilo, dakle svi uređaji za štampanje koji su povezani u Printig Pool, treba da se nalaze na jednom mestu, jer ne bi bilo sjajno da korisnik mora da traži uređaj za štampanje koji je odštampao njegov dokumenat po celoj zgradi kompanije.  Uređaji koji su povezani u Printig Pool imaju prednosti u odnosu na uređaj (može da bude i brzi i sa visokim kapacitetom) koji radi sam. Jedna od prednosti je ta, što u slučaju da jedan uređaj otkaže u Printing Pool-u drugi i dalje rade i bez problema komuniciraju sa Print Serverom i odrađuju sve zahteve korisnika. Ovakva otpornost na greške naziva se Fault Tolerance      

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Raspoređivanje dostupnosti štampanja 1
 • Raspoređivanje dostupnosti štampanja 2
 • Raspoređivanje dostupnosti štampanja 3