Računari na poslu

 

Situacije u kojima je računar bolje rešenje od čoveka

Moderni računari imaju širok spektar primene, koriste se u najrazličitijim delatnostima, od umetnosti do nauke, od primene u kućnim finansijama do komunikacije između kontinenata.

Kompjuteri se upotrebljavaju za obavljanje najrazličitijih poslova, i na mnogima od njih, veoma su efikasniji od ljudi. Aktivnosti koje ne zahtevaju imaginaciju i inovativnost, koje treba ponoviti veliki broj puta i sa određenom preciznošću, mnogo bolje obavjaju računari nego niskokvalifikovani i loše plaćeni radnici. Kod računara neće doći do zamora i dekoncentracije. Tu vrstu poslova mnogo efikasnije obavaljaju kompjuteri, dok ljudi mogu upravljati i nadgledati njihov rad. Posao u nekoj proizvodnoj hali, na pokretnoj traci, pri obradi velike količine podataka ili u telefonskoj centrali treba prepustiti računarima, a zaposleni treba da budu obučeni da kontrolišu i usklađuju taj rad.


Na nekim poslovima, računari su gotovo nezamenljivi, naročito u nauci. Primena u uslovima negostoljubivim za čoveka (područja sa velikom radioaktivnošću ili velikim stepenom zagađenja), teško dostupnim mestima (na velikim dubinama, u okeanu ili zemlji) ili praktično nedostupnim prostorima (u svemiru) zahtevaja prisustvo računara. Takve mašine koriste daljinsko upravljanje ili mogu imati sopstvene sisteme koji odlučuju o daljim koracima, a na osnovu postojećih uslova.

S druge strane, iako skracuju vreme rada, povećavaju preciznost i smanjuju mogućnost greške, računari još dugo nece moći da zamene ljude u velikom broju delatnosti. Računar nije u stanju da samostalno dođe do novih, kreativnih rešenja. Ne može uključiti “ljudski faktor” u analizu problema, a takođe nije u stanju da da “lično mišljenje”, koje je često mnogo važnije od čisto naučno rešenja.

Pored toga, ljudska motorika je još uvek prava “naučna fantastika” u svetu računara. Poslovi koji se ljudima čine trivijalnim, kao što je sređivanje nereda u kući ili prepoznavanje dva već poznata objekta ali u neočekivanom međusobnom položaju, za računar predstavlja nerešiv problem.

Uz to, mnogi ljudi prosto odbijaju da sarađuju sa mašinama u nekim slučajevima. Ljudski kontakt je često nezamenljiv.

Upotreba računara u privredi i javnom sektoru

Računari su pogodni za skladištenje i obradu velike količine podataka velikom brzinom. U poslovnoj primeni, svakodnevni rad sa “papirologijom” je mnogo lakši uz pomoć računara. Dokumenti se lakše mogu napraviti, prepraviti i razmeniti elektronskim putem. Takođe, mnoga proračunavanja se mogu automatizovati, i time mnogostruko ubrzati. Ovo je naročito bitno kod velikih poslovnih sistema, kao što su aerodromski sistemi rezervacija karata, obrada zahteva za naknadu naknadu štete u saobraćajnim udesima, elektronskom bankarstvu, itd.

Slično velikim kompanijama, “javni sektor” bio bi mnogo sporiji da se svi poslovi obavljaju ručno. Velike baze podataka, na primer, birački spisak građana, bilo bi veoma teško ažurirati bez upotrebe modernih superračunara i programa za upravljanje bazama podataka.

Računari u zdravstvu i obrazovanju

Znatno pojednostavljenje rada se omogućava upotrebom računarskih sistema u zdravstvu i obrazovanju: elektronski zdravsveni kartoni ili elektronska evidencija studenata i učenika, olakšavaju svakodnevne zadatke kao što su brz i lak uvid lekara u dosadašnje stanje pacijenta, ili evidencija i lako prijavljivanje kolokvijuma i ispita, najraznovrsnija vežbanja koja se mogu napraviti u multimedijalnom obliku, uvid u aktuelan raspored časova studenata, dostupan sa velikog broja računara u mreži ili preko Interneta.

Primena računara u obrazovanju otvara još jedno zanimljivo polje – učenje na daljinu. Ovaj metod već postoji, ali uz upotrebu računara i Interneta, mnogo lakše možete organizovati svoje dodatno obrazovanje (pohađajući opšte-obrazovne kurseve kao što su kursevi jezika ili usko-stručne kurseve koje nije jednostavno organizovati zbog neusklađenosti obaveza polaznika) ili, sve češće, redovno školovanje. Mnogo naučno-fantastične knjige su davno predviđale učenje bez “živog” učitelja. Najveća prednost učenja na daljinu je što polaznik uči kod kuće i u ono vreme i onim tempom koji njemu najviše odgovara.

Rad od kuće

Sličan princip se može primeniti i na rad od kuće. Ako svoj posao obavljate u kancelariji, uz mala prilagođavanja, isti ili čak i bolji učinak možete postići radom kod kuće. Nema gubitka vremena potrebnog da se stigne na posao ili pri povratku kući, zaposleni je slobodan da vreme izvršavanja zadatka organizuje prema svojim navikama (bez ranog ustajanja možda), i lakše je fokusirati se na posao ako oko sebe nemate neprestanu zvonjavu telefona i gužvu koje prave ostale kolege. Ipak, ne treba izostaviti iz vida da ovakav način rada prouzrokuje nedostatak ljudskih odnosa i manju naviknutost na saradnju sa kolegama u timu.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Računari na poslu 1
  • Računari na poslu 2
  • Računari na poslu 3