Preview stranice

Kada otvorite Web stranicu, možete pregledati njen sadržaj: tekst, slike i sve ostale elemente. Možete kopirati sadržaj strane ili se kretati koristeći hiperlinkove. Međutim, možete i štampati sadržaj stranice, što podrazumeva da pre štampanja izvršite odredjena  podešavanja. Kliknite na padajući meni File i izaberite opciju Page Setup. U prozoru koji se otvara podesite format papira za štampanje, zaglavlje i podnožje stranice, orijentaciju papira, veličine margina. Klikom na dugme OK sva podešavanja će biti upamćena
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Priprema za štampu 1
  • Priprema za štampu 2
  • Priprema za štampu 3