PREGLED DOKUMENTA

 

Pre štampanja potrebno je da sredite dokument tako što će te proveriti izgled dokumenta i pravopis. Kako će dokument da izgleda na papiru za  štampanje možete videti tako što će te izabrati komandu Print Preview u meniju File. Kada pokrenete Print Preview prikazaće vam se novi dijalog prozor čiji najveći deo zauzima grafički prikaz stranice dokumenta.

 

Još jedan način za pokretanje komande Print Preview je preko ikonice koja se nalazi na standard meniju. U gornjem delu ekrana se nalazi Button Bar sa vrlo korisnim opcijama. Tasteri Next i Previous vam omogućavaju prikaz sledeće i prethodne stranice dokumenta. Ako dokument sadrži samo jednu stranicu ovi tasteri su onemogućeni (disabled) ; taster Zoo vam omogućava uvećanje, odnosno, smanjenje stranice radi boljeg pregleda ; Print taster otvara dijalog prozor za štampanje o kome će detaljnije biti reči kasnije ; Margins vam pruža mogućnost ručnog podešavanja margina direktno na stranici dokumenta ; Page Break Preview zatvara trenutno otvoreni prozor i otvara postojeći dokument u Page Break.

 

 

AUTOMATSKO ISPRAVLJANJE TEKSTA

 

Word je programiran tako da automatski registruje pravopisne i gramatičke greške. Greške se otkrivaju tako što nepravilno napisane reči budu podvučene crvenom talasastom linijom. Gramatičke nepravilnosti registruju se zelenom linijom. Ako želite da Vam Word pregleda detaljno čitav dokument, izaberite komandu Tools - Spelling and Grammar, ili kliknite na dugme ABC na paleti sa alatkama. Treći način za pozivanje ove komande je pritiskanje funkcijskog tastera F7. Kada pronađe grešku, na ekranu će se pojaviti odgovarajući okvir za dijalog sa uputstvima za ispravljanje svake od grešaka. Ako nađete sugestiju ili ispravku koja Vam se dopada, pritisnite dugme Change. U suprotnom pritisnite dugme Ignore dok se čitava operacija ne završi.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Priprema za štampanje 1
  • Priprema za štampanje 2
  • Priprema za štampanje 3