Osnovni princip kreiranja GUI-a

Osnovni princip kreiranja GUI-a jeste princip ergonomičnosti. Interfejs treba da je praktični, upotrebljiv, intuitivan i jednostavna za praćenje. Ovaj ergonomski pristup, pre svega upotrebljivost, popularno se naziva engleskim izrazom USABILITY.
Da bi GUI ispoštovao usability, on mora biti:

- Konzistentan

Delovi interfejsa treba da funkcionišu na potpuno isti način u svakom trenutku i nezavisno od rezolucije ekrana. Delovi interfejsa treba da zajedno čine jednu povezanu celinu. Svaki nivo softvera treba da ukazuje o kom je softveru reč, ali i o nivou softvera kojem on pripada.
Termini, tj jezik koji se koristi treba da je pisan istim stilom kroz ceo softver. Isto važi i za boje, ilustracije i ikonice. Ako se pridržavamo konzistentnosti svih ovih vrsta elemenata, kreiraćemo i jedan istovrsni i konzistentni softver.
Pored ovoga, treba ostati dosledan već postojećim komandama na koje su korisnici naviknuti. Kada ostvarujemo akciju, potrebno je dva puta kliknuti mišem na većini softvera.


- Jednostavan

Komande treba da su jednostavne i u malim sekvencama. One treba da se izvršavaju uz pomoć ikonica ili već ispisanih naredbi i da prate korisničku intuiciju. Kako bi pojednostavili upotrebu GUI-a, potrebno je koristiti prepoznatljive ikonice, već korišćene ili dovoljno jasne. Korisnici su navikli da x označava gašenje i ovaj znak u najmanje ne smemo koristiti ni za kakvu drugu komandu.

- Zapamtiv

Ljudi su ograničeni memorijom i zato je potrebno dobro organizovati informacije. One će se lakše pamtiti ako se organizuju u male grupe i kratke fraze. Izbegavajte gomile ikonica. Razmišljajte intuitivno i organzijtre redosled informacija na osnovu intuicije. Služite se ključnim rečima i podsetnicima, tražite od korisnika reakciju. Omogućite korisniku da prepozna informaciju, a ne da je upamti. Koristite stvarne reči, strelice, ikonice koje imaju smisla. Izbrišite nepotrebne informacije. Korisnik će čitati i pamtiti malu količinu teksta. Ne preterujte sa količinom sadržaja i ne natrpavajte izgled ekrana.

- Okrenut korisniku

Koristite tekst koji se lično obraća korisniku. Koristite tekst koji nije u pasivnom ili bezličnom obliku. Obratite mu se na način koji je korisniku razumljiv, koristitie jednostavne izraze. Obraćajte se korisniku svakodnevnim načinom govora. Izbegavajte dvostruku interpretaciju. Objasnite korisniku komandu, ne ostavljajte mu da nagađa. Važno je obavestiti korisnika da se proces odvija. Ne dozvolite mu da pomisli da se program pokvario, zablokirao ili da dalje ne može da pristupi. Uvedite progress bar. Na taj način dajete korisniku do znanja da sve funkcioniše svojim tokom.

- Privlači pažnju

Koristite elemente da privučetu pažnju, ali pažljivo! Izbegavajte treptuće poruke. One iritiraju mozak i umanjuju pažnju. Uz to, povećavaju i učitavanje elemenata.
Pažnju možete privući i fontom. Ipak, nemojte koristiti više od 4 gradacije fonta po strani. To navodi na haotičnost. Ne koristite VELIKA SLOVA za tekstove duže od 4 reči. Ona su teška oku za čitanje. Ne preterujte sa audio i video zapisima. Koristite već postojeće boje za komande (OK je zeleno). Na slici dole je prikazan primer dobrog privlačenja pažnje.


 

- Prilagođen nivou korisnika

 Obezbedite jednostavnost korišćenja početniku, ispratite njegovu intuiciju. Naprednim korisnicima obezbedite prečice i dodatne informacije. Na taj način će se korisnici osećati i ispoštovano i obezbedićete sebi lojalnost.

- Dovoljno velik i brz

Obezbedite korisniku da se brzo prilagodi komandama softvera i prostoru. Obezbedite mu i brzo kretanje sa jednog mesta na drugo. Takođe je potrebno obezbediti mu i da primeti informaciju koja mu je potrebna ili informaciju na koju Vi želite da ih odvedete. Paralelna brzini je veličina. Veliki objekti su primetljiviji i čitljiviji. Korisnik će se pre okrenuti nečemu velikom. Veliko manje zamara oko. Ipak, ne  preterujte sa veličinom, a pogotovu ne sa većim brojem gradacija veličine.

- Usmeren

Usmerite korisnika ka informaciji koju želite da dobije. Zadajte informacije sa leva na desno i odozgo na dole. To je način na koji evro-američka kultura čita, pa su i oči navikle da tako posmatraju slike i prenose opažaje. Uputite korisnika na pravi put sa prozora na prozor. Obezbedite mu mapu po kojoj treba da se kreće. Sajtovi često koriste sajt mape, ali i logično postavljanje podnivoa u nivoe obezbeđuje pravilno kretanje i snalaženje u okviru softvera.


 

- Bez greške

Pre izdavanja softvera, proverite greške. Ne smete sebi dozvoliti interfejs koji navodi na greške. Štaviše, setite se da korisnici prave greške. Interfejs služi i da umanjite mogućnost pravljenja grešaka. On treba da ima opcije koje omogućavaju da se slučajne greške isprave.

- Čistog i razumljivog dizajna

Dizajn teba da je struktuiran i jasan, čist. Čist dizajn obezbeđuje jasnu informaciju. Naravno, on treba da je upamtljiv, prepoznatljiv i konzistentan. Ne treba koristiti više od 4 boje  za interfejs. Obratite pažnju na čitljivost boje slova na boji pozadine. Tamna slova na svetloj pozadini se bolje čitaju od svetlih nas tamnoj. Izgled boje teksta na pozadini možete pogledati i na sajtu:
http://www.samisite.com/color/changecolor.htm.
Interfejs ovog „softvera je napravljen tako da samo prelaskom mišem preko reči „change", sajt menja boju pozadine u onu koju ste izabrali. Ovako vidimo slova u različitim bojama kako izgledaju ispisana na zadatoj pozadini.


 
Ne koristite serifne fontove. Na ekranu nestaju serifi i čitljivost postaje slabija. Budite dosledni po pitanju boja. Koristite velike beline oko text boxova, kako bi tekstovi bili oku prijatniji. Na kraju, osnova dizajna jeste i u poravnavanju elemente. Nađite vezu između više elemenata i poravnajte ih. Ovako ćete ostvariti prijatnost oku i jasnost sadržaja, što Vam i jeste cilj.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Principi kreiranja grafičkog interfejsa 1
  • Principi kreiranja grafičkog interfejsa 2
  • Principi kreiranja grafičkog interfejsa 3