Svaki od ponuđenih efekata Vam nudi mogućnost da oblikujete efekte u zavisnosti od vrste audio fajla i Vaših potreba. Pored podešavanja, imate mogućnost da svoja podešavanja snimite, kako bi ste ih ponovo upotrebili za neki drugi fajl.

Da bi ste postigli eho efekat i stekli utisak velike koncertne dvorane i slično, upotrebite opciju Delay/Echo.

1. Otvorite audio fajl.
2. Kliknite na Effects > Delay/Echo > Multi-Tap.Slika 1. 

3. Otvoriće se prozor na kome možete sami podesiti svoje efekte ili izabrati već postojeće.Slika 2. 

4. Izaberite jedan od ponuđenih efekata iz padajuće liste Preset.Slika 3. 

5. Sopstvena podešavanja možete snimiti tako što ćete umesto „(Untitled)" u polju Preset ukucati naziv vašeg efekta i kliknuti ikonicu Save.
6. Preslušajte Vaš audio fajl, i primetićete da sada zvuči kao da je snimljen u nekoj velikoj prostoriji. To je posledica eho efekta i kašnjenja.Slika 4. 

Opcija Envelope se koristi u slučaju da želite da se neki deo audio fajla postepeno utišate, a zatim pojačate, dabi ste eliminisali neki neželjeni deo fajla.

1. Izaberite opciju Envelope iu padajućeg menija Effects.Slika 5. 

2. U prozoru koji se otvori, grafičkim putem možete odrediti nivo zvuka u određenim delovima selektovanog dela fajla.Slika 6. 

3. Korekcija jačine zvuka vrši se pomeranjem kvadratića na plavoj liniji, koja predstavlja jačinu zvuka.
4. Da bi ste dodali još kvadratića kliknite dvaput mišem na liniju, i to na mestu gde želite da postavite kvadratić.Slika 7. 

5. Sačuvajte podešavanja unošenjem naziva novog efekta.


Efekat Pitch-Bend, vrši promenu tonaliteta, kao i brzine fajla. Omogućava promenu boje glasa od dubokih tonova do visokih.

1. Iz padajućeg menija izaberite efekat Pitch > Bend.Slika 8.
 

2. Pitch efekat se podešava pomeranjem plave linije iznad ili ispod nulte pozicije. Ukoliko je linija iznad nule, ona predstavlja više tonove, a ukoliko je ispod ona predstavlja niže.
3. Pored linije, potrebno je podesiti slajder sa leve strane u željenu poziciju.
4. Ukoliko i liniju i slajder postavite u gornji položaj, dobićete efekat kao da ste neku numeru pustili ubrzano, ako pri tome isključite opciju Preserve original duration.Slika 9. 

5. Opcija Preserve original duration služi da podesite da li će se uz Pitch efekat menjati i dužina fajla, ili selekcije.


Pomoću efekta Noise Reduction moguća je eliminacija pozadinskog šuma, šuštanja snimka sa audio kaseta i niskog nivoa zujanja prilikom snimanja. Noise reduction funkcioniše tako što prvo učitate otisak šuma, iz selekcije koja sadrži samo šum, a zatim upotrebite otisak šuma da bi ste uklonili šum.

1. U okviru audio fajla, selektujte šum koji želite da otklonite. Šum je često najlakše selektovati na početku ili na kraju fajla. Ako se radi o snimku govora, šum je najbolje selektovati u pauzi između reči.Slika 10. 


2. Pokrenite Noise Reduction, klikom na Tools > Noise Reduction.Slika 11. 

3. Potvrdite polje Capture noiseprint.
4. Kliknite na taster Preview.Slika 12. 

5. Noise Reduction će učitati selekciju, a zatim je ponavljati dok je ne prekinete.
6. Nakon što ste učitali šum, otvara se mogućnost dodatnih podešavanja, koja zavise od kvaliteta snimka i vrste šuma.
7. U padajućem meniju Preset izaberite jedno od već ponuđenih podešavanja.
8. Da bi ste pomoću opcije Preview mogli da čujete i ostatak audio fajla, kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor ispod opcije Real-time.
9. Izaberite Select All Data.Slika 13. 

10. Kliknite na taster OK da bi ste ovaj efekat primenili na ceo fajl.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Primena zvučnih efekata 1
  • Primena zvučnih efekata 2
  • Primena zvučnih efekata 3