POGLEDI U WORD-u

 

U zavisnosti od vrste obrade u Microsoft Word-u postoji više različitih režima rada (tzv. pogledi). Na raspolaganju su Normal View, Web Layout View, Print Layout View i Outline View. Možete ih menjati preko meni linije View ili preko malih tastera u donjem levom delu radne površine.

 

Normal View je najčešće u upotrebi pri kucanju i editovanju samog teksta. Pogodnost se ogleda u najvećoj raspoloživoj radnoj površini, kao i mogućnosti vidljivosti zone stilova sa leve strane, ako je ista uključena preko menija Tools / Options, kartica View. Sa druge strane u ovom pogledu nisu vidljivi drawing objekti (autoshapes i sl.), kao i zaglavlja i podnožja.

 

Web Layout View se koristi pri kreiranju web stranica. Moguće je otvoriti neku web stranicu, čime se automatski aktivira ovaj pogled, a potom je editovati i kasnije snimiti u HTML formatu. Kompletan dokument je predstavljen kao jedna stranica, bez preloma.

 

Print Layout View je u najširoj upotrebi, jer omogućava jasan uvid u izgled dokumenta kakav bi se dobio na štampi. Sve margine, zaglavlja i podnožja, futnote i ostali objekti su vidljivi i pozicionirani su na svojim aktuelnim pozicijama.

 

Outline View se koristi pri pregledu kompletnog teksta, njegovoj reorganizaciji, menjanju i premeštanju pojedinih delova. To se ostvaruje pregledom dokumenta po nivoima uvlačenja, a jednostavnim prevlačenjem naslova i zaglavlja menja se struktura. Grafika, pozadina, zaglavlja i podnožja i margine nisu vidljivi, a dostupan je tollbar Outlining za promenu strukture i reorganizaciju.

 

 

ZUMIRANJE

 

Za kontrolu veličine tekstualnog dokumenta koristi se komanda Zoom koja se nalazi u dnu menija View. Ova komanda ne menja veličinu teksta nego samo kontroliše koliko se teksta odjednom vidi. U oblasti Zoom to možete izabrati veličinu zumiranja u procentima. Opcija Page width podešava zumiranje tako da vidite ceo dokument od leve do desne margine. Opcija Text width podešava zumiranje da će te videti samo tekst a opcija Whole page podešava zumiranje tako da ćete videti celu stranicu sa svim ivicama. Još postoji opcija Many pages gde se zumiranje podešava tako da vidite više stranica od jednom.

 

 

MODIFIKOVANJE TOOLBAR DISPLAY-a

 

Da bi modifikovali toolbar display iz menija View/Toolbar izaberite jednostavnim štikliranjem koji toolbar želite da imate a koji ne želite da imate na display-u. Onaj toolbar koji izaberete pojaviće se u posebnom dijalogu koji mišem možete prevlačiti po display-u.

Ako želite da napravite svoj toolbar na meniju View/Toolbar izaberite komandu Customize. Kada vam se otvori dijalog Customize izaberite dugme New i upišite ime kako hoćete da vam se zove vaš toolbar i potvrdite sa OK. Vaš toolbar je napravljen još je samo ostalo da ubacite komande na vaš toolbar. Otvorite karticu Commands u dijalogu Customize i jednostavno prevucite komande koje vam trebaju u vaš toolbar.

 

 

MODIFIKOVANJE OSNOVNIH OPCIJA

 

Da bi modifikovali osnovne opcije kao što su korisničko ime, default folder za otvaranje i snimanje dokumenta iz menija Tools odaberite komandu Options. U kartici User Information možete promeniti korisničko ime a u kartici File Locations možete modifikovati putanju za snimanje u defaultni folder i to tako što ćete kliknuti na dugme Modify i izabrati novu putanju.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (3)    

  • Prilagođavanje osnovnih podešavanja 1
  • Prilagođavanje osnovnih podešavanja 2
  • Prilagođavanje osnovnih podešavanja 3