U ovoj lekciji ćemo obrađivati:

  • Laptop računari
  • PDA uređaji
  • Smartphone
  • Tablet PC


Potreba za prenosnim računarima

Potreba za prenosnim računarima postoji već dugi niz godina. Računari su u početku bili vezani za jedno radno mesto, tako da se prenos podataka uglavnom vršio putem diskete ili pomeranjem tih računara iz jedne prostorije u drugu. Umrežavanjem računara omogućena je razmena podataka. Međutim, poslovne potrebe i zahtevi korisnika za dostupnošću informacija van radnog mesta, npr. na putovanju, doveli su do pojave prvih prenosnih računara, a u poslednje vreme i prave ekspenzije raznih PDA uređaja. Svaki prenosni računar ima bateriju koja omogućava njegov samostalan rad u trajanju od nekoliko časova. Najčešći oblik prenosnih računara je laptop.


Laptop računari

Najčešća vrsta prenosnih računara su laptop računari. Laki su za prenošenje, imaju težinu od nekoliko kilograma u zavisnosti od modela. Početna veličina bila je standardnih 8.5x11x2 inča, sa manjim odstupanjima u zavisnosti od modela. Zašto je baš ova veličina bila prvobitni standard laptopova? Pri tim dimenzijama tastatura je bila dovoljno velika da omogući komforan rad, a i veličina ekrana iznosi solidnih 14 inča. Postoje i drugi trendovi po pitanju dimenzija, što manji računar za lakši prenos, ili što veći radi većeg komfora pri radu. Za zahtevne korisnike, danas postoje laptopovi sa ekranima od 17 i više inča.

Što se tiče napajanja laptopa, ukoliko je dostupna utičnica, onda se napajanje vrši preko adaptera, a ako nije, onda se vrši preko baterije koja omogućava samostalan rad u trajanju od nekoliko časova. Komunikacija sa računarom može biti, osim preko tastature, i preko Touchpad-ova, Trackball-ova i Trackpoint-a. Trackball predstavlja „obrnuti miš“, odnosno radi se o kuglici čijim pomeranjem se vrši upravljanje kursorom. Slično rešenje predstavlja i Trackpoint, samo što umesto kuglice postoji neka vrsta malog džojstika. Danas se uglavnom koristi Touchpad pločica kod većine računara.


Preuzimanje tržišta

Od prvobitnih potreba za specijalne namene i vojne potrebe, laptop računari su danas široko rašireni na tržištu. Nezaobilazan su deo u poslovnom okruženju, a studenti se sve više, zbog svoje mobilnosti, upravo okreću laptop račuanrima. Dovoljno govori podatak da je 2008. godine u SAD prodato više laptop nego desktop računara.


Izbor laptop računara

Pri izboru laptop računara uzimaju se u obzir performanse, odnos cena/kvalitet, raspoloživi priključci i njihov raspored, izgled i raspored tastature, kao i autonomnost u radu. Zbog učestalog nošenja i premeštanja, postoji mogućnost oštećenja pa je zato dodatni trošak i zaštitna oprema kao što su, na primer, torbica, kofer i sl. Neki od poznatijih proizvođača laptop računara su HP, Toshiba, Lenovo i Dell.

 

 

Slika 1. HP Laptop računar


PDA uređaji (Personal Digital Assistant)

Personal Digital Assistant je Handheld računar, često nazivan i Palmtop računar. Ime Palmtop računara potiče od engleske reči „palm“ što u prevodu znači “dlan“, asocirajući na veličinu ovih računara. Ovo su računari malih dimenzija, mnogo manji od standardnih računara. Mana ovakvih računara je što je otežan unos i pregled podataka jer imaju manju preglednost i komfor. Sa druge strane, prednost je što je prenos i transport daleko jednostavniji i lakši.

Prvi računari ovog tipa su sadržali samo neke osnovne funkcije poput telefonskog imenika, planera, kalendara, digitrona i sl. Noviji PDA uređaji imaju kolor displej i audio mogućnosti pa se često koriste i kao mobilni telefoni, veb pretraživači i prenosni media plejeri. Mnogi PDA uređaji ostvaruju Internet vezu preko Wi-Fi ili Wireless Wide Area Networks i koriste Touchscreen tehnologiju. Razlika između Palmtop-ova i klasičnih računara je i što Palmtop-ovi ne sadrže klasičan operativni sistem, već zahtevaju posebne verzije operativnog sistema koje su prilagođene hardveru samog uređaja.

Kao prvi PDA smatra se Casio PF-15115-36 iz 1983. godine. Danas, velika većina svih PDA uređaja su Smartphones, sa prodajom preko 150 miliona, dok su PDA bez telefona prodati samo u 3 miliona primeraka godišnje. Tipični Smartphones su RIM BlackBerry, Apple i Phone i Nokia N-Series.

Tipičan PDA uređaj ima Touch screen za unos podataka, memorijsku karticu za smeštanje podataka i najmanje jednu od sledećih konekcija: Infrared Data Association (IrDA), Bluetooth ili  WiFi. Od osnovnih funkcionalnosti, PDA pruža mejl i veb podršku, kalendar sa mogućnošću zakazivanja, To-do listu, adresar kontakata i neku vrstu programa za beleške.

Slika 2. PDA uređaj


Smartphone

Smartphone je mobilni telefon koji pruža napredne mogućnosti, često poput PC funkcionalnosti. Ne postoji standard koji precizno definiše Smartphone. Prema jednom tumačenju, Smartphone je telefon sa punim operativnim sistemom i pruža platformu za izvršavanje raznih aplikacija. Prema drugom, Smartphone je jednostavno telefon sa dodatim funkcionalnostima kao što su mejl, Internet, E-book čitač i dr. Na slici 3 su prikazani primeri Smartphone-a.

 

Slika 3. Primeri Smartphones. S leva na desno, gornji red: iPhone 3G, Blackberry 8820, Nokia N78, Nokia N81, (donji red) Nokia N95, Nokia E65, Nokia N70 (izvorWikipedia)


Operativni sistem koji se može naći kod Smartphone-a uključuje Symbian OS, i Phone OS, RIM's BlackBerry, Windows Mobile, Linux, Palm WebOS i Android. Njihov udeo na tržištu prikazan je na slici 4.

 

 

Slika 4. Udeo na tržištu Smartphone operativnih sistema (izvor:Wikipedia)


 
Tablet PC

Tablet PC predstavlja prenosni računar malih dimenzija, opremljen sa Touchscreen-om za rad preko digitalne olovke, umesto tastature ili miša. Obično se koriste gde su obični laptop računari nepraktični ili ne pružaju traženu funkcionalnost. Imaju prednosti korišćenja u situacijama kada nije moguće koristiti tastaturu ili miš. Dobri su i zbog mogućnosti snimanja netekstualnih informacija kao što su dijagrami i matematičke notacije.

Sa druge strane, tablet PC računari su skuplji, imaju sporiji način unosa teksta i postoji veća verovatnoća oštećenja displeja u odnosu na klasične laptop računare.

 

 

Slika 5. HP Compaq tablet PC (izvor: Wikipedia)


Prenosni medija plejer
(Portable Multimedia Player - PMP)

Prenosni medija plejer je uređaj potrošačke elektornike koji ima mogućnost smeštanja i reprodukcije multimedijalnih sadržaja. Podaci su tipično smešteni na hard disku, mikrodrajvu (minijaturni hard disk) ili fleš memoriji. Tipične funkcionalnosti prenosnih medija plejera audio reporodukcija (mp3, windows media audio (wma) i dr), pregled slika (jpg, png, gif i dr) i video reprodukcija (mpeg4, windows media video, avi i dr). Na sledećoj slici je prikazan primer jednog multimedijalnog plejera.

 

 

Slika 6. Creative ZEN media player

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Prenosni računari 1
  • Prenosni računari 2
  • Prenosni računari 3