Predostrožnost

Mere predostrožnosti

Za bezbedan rad u kancelariji, potrebno je obratiti pažnju na dobro postavljene električne instalacije i način na koji su računari međusobno povezani.

Računari su električni uređaji, i nestručno rukovanje lako može da dovede do velike štete. Neophodno je imati dobru elekričnu mrežu, dovoljan broj strujnih utičnica za sve računare kako bi se izbeglo preopterećenje, i moguće uzbijanje požara, povrede zaposlenih, oštećenja opreme i gubitak podataka. Ako su električne instalacije dobre, neophodno je iskoristiti dobre i naponske kablove. Najsigurnija je upotreba kablova koji su isporučeni uz sam računar. Kablove treba sigurno zapakovati van lakog domašaja (najčešće iza stola), kako se zaposleni ne bi saplitali o njih, a posebni računarski stolovi koji imaju ugrađene utičnice olakšavaju povezivanje na električnu mrežu.

Mrežni kablovi su osetljiviji od naponskih i lakše se oštecuju. Neispravan mrežni kabl onemugućava korišćenje mrežnih resursa i efikasan rad, na njih se obraca malo veća pažnja, i često se pakuju u sigurnije platične kanalice.


 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Predostrožnost 1
  • Predostrožnost 2
  • Predostrožnost 3