Pravo u računarstvu

Pravna regulativa

Kao i kompjuterski kriminal i cyber kriminal iziskuje odgovarajuću pravnu regulativu. Od prvih pojavnih oblika, početkom 90-ih, do danas mnoga su međunarodna tela posvetila pažnju ovom kriminalu.

Pored međunarodne sve je učestalija i nacionalna regulacija cyber kriminala, odnosno nekih od njegovih oblika. Paralelno sa tim i samoregulacija pokušava da se izbori sa ovom pojavom. Dakle, regulacija se odvija na više koloseka.

Zanimljivo je da se mnogo više aktivnosti dešava na međunarodnom u odnosu na nacionalni i samoregulacioni plan. To je i donekle prirodno s obzirom na karakteristike dela i svojstva kriminalaca koji se njima “bave”.

“Nepravne” mere

Adekvatnost i efikasnost regulacije ozbiljno se dovodi u pitanje ukoliko se ne obezbede i druge mere. Studije i ostali materijali sačinjeni u okviru međunarodnh organizacija i asocijacija, kao I odgovarajućih nacionalnih institucija predviđaju realizaciju mera u okviru stalnih konsultantskih procesa. Tako je na primer u okviru COMCRIME Studije predviđeno:

-         formiranje posebnih jedinica specijalizovane policije na nacionalnom nivou;

-         uspostavljanje saradnje između pravosudnih organa, industrije, organizacija potrošača i tela za zaštitu podataka;

-         “ohrabrivanje” proizvodnje specijalizovanih proizvoda koji služe za povećanje sigurnosti kompjuterskih sistema i mreža.

Saradnja

Uspostavljanje saradnje između pravosudnih organa, industrije, raznih organizacija i asocijacija posebno se potencira od 1997. godine kada je u Vašingtonu održan sastanak ministara pravde I policije zemalja G8 i kada je utvrđeno 10 tačaka Akcionog plana borbe protiv cyber kriminala među kojima je posebno mesto posvećeno saradnji sa industrijskim sektorom koji dizajnira, razvija i proizvodi komponente globalnih mreža, ali i koji treba da bude odgovoran za izgradnju I primenu tehničkih standarda sigurnosti.

Time je “pružena ruka” proizvođačima specijalizovanih hardverskih i softverskih proizvoda namenjenih sigurnosti. Komisija Evropske Unije je donela Odluku o posebnom programu razvoja (EU R&D Framework Programme, Internet Action Plan, I Programs STOP i Daphne) koji ima za cilj da utvrdi pravce borbe protiv pojedinaca i grupa okupljenih oko zloupotreba elektronskog poslovanja u okviru koga su brojni subjekti potencijalne i stvarne žrtve.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Pravo u računarstvu 1
  • Pravo u računarstvu 2
  • Pravo u računarstvu 3