U ovoj lekciji ćemo obrađivati:

 • Praćenje radnih stavki
 • Koristi sistema praćenja razvojnom i projektnom timu
 • Prozor Team Explorer-a
 • Upravljanje projektima sa radnim stavkama
 • Integracija sa Microsoft Project-om

 

Praćenje radnih stavki

Praćenje radnih stavki je funkcionalnost uključena u Microsoft Visual Studio 2008 Team System koja pomaže ne samo programerima, već i menadžerima projekta, analitičarima i testerima. Kao što im samo ime kaže, praćenje radnih stavki pruža način za praćenje različitih stavki na kojima rade pojedinci uključeni u razvojni projekat. Radne stavke nisu različite od liste Task-ova u projektnim zadacima, listi grešaka ili listi funkcionalnosti. Ono što je različito je način na koji je sistem praćenja radnih stavki integrisan sa ostatkom Visual Studio Team System-a. Različiti članovi tima mogu koristiti sistem praćenja radnih stavki, kako bi ostvarili poboljšanje sopstvenih softverskih projekata.

Osnovna namena ovakvog sistema praćenja okrenuta je pre svega ljudima direktno uključenim u razvojni proces: menadžerima projekta, analitičarima, programerima i testerima. Pored njih, indirektno, ovaj sistem mogu koristiti i drugi, npr. sponzori projekta, preko sistema izveštavanja.

Visual Studio Team System uključuje različite edicije koje pružaju funkcionalnosti koje zahtevaju pojedinačni korisnici. Jedna od ovih verzija je Team Explorer, klijentski alat koji je zasnovan na Visual Studio IDE, ali uključuje samo zahtevane funkcionalnosti, za povezivanje i rad sa Team Foundation Server-om.

Prozor Team Explorer-a

Visual Studio Team Editions (Architect, Developer, Test i Team Explorer) uključuju mogućnosti povezivanja sa Team Foundation Server-om (TFS). Korisnici mogu dodavati nove Team Projects u TFS, koristeći njihov Team Explorer prozor.

Team Explorer prozor omogućava korisniku pregled i otvaranje novih radnih stavki (Slika 1). 


Slika 1. Dodavanje novih radnih stavki

Podaci radne stavke i razni tipovi radnih stavki su definisani putem odabrane metodologije Template-a. Prilikom kreiranja novog Team Project-a, vrši za izbor Template-a koji će se koristiti za projekat (slika 2). Na primer, izborom MSF for Agile Software Development kreira se nekoliko standardnih radnih stavki kao deo procesa. MSF for Agile Software Development koristi pet različitih tipova radnih stavki (slika 1):

 • Scenario
 • Task
 • Quality of Service Requirement
 • Bug
 • Risk

 


Slika 2. Izbor proces Tempalte-a za projekat
 

Upravljanje projektima sa radnim stavkama

Projekt menadžeri su verovatno najbolje upoznati sa konceptom rada preko praćenja radnih stavki. Dobar deo njihovog posla podrazumeva kreiranje i upravljanje raznim zadacima. Oni su obično odgovorni za mapiranje svih zadataka koji bi trebalo da budu završeni pri razvoju projekta. Sistem praćenja radnih stavki u Visual Studio Team System omogućava efikasniji rad i bolju komunikaciju sa ostatkom tima.

U sklopu kreiranja novog Team Project-a, menadžer projekta će odabrati odgovarajući Template procesa. On će pružiti definicije tipova radnih stavki, početnu listu radnih stavki za projekat i druge informacije za podršku kao što su dokument šabloni i postupak vođenja dokumentacije. Izbor se zasniva na tipu projekta koji će se raditi. Na primer, male neformalne Intranet Web aplikacije mogu biti bazirane na manje formalnim procesima kao što su MSF for Agile Software development, a intenzivniji projekti kao što je npr. sistem kontrole letenja će tražiti više formalni proces, kao što su MSF for CMMI Process Improvement (slika 2). MSF Agile se oslanja na najbolje prakse “agilne zajednice” (eng. Agile Community) i Microsoft Solutions Framework-a za dostavljanje, lake i jednostavne za upotrebu, metodologije usmerene prema malim timovima. MSF Formal je usmerena prema većim timovima koji zahtevaju veću kontrolu nad razvojnim procesima.

Izbor proces Template-a je važan jer se ne može modifikovati tokom projekta. Buduće verzije softvera mogu se zasnivati na različitim proces Tempalte-ima i, naravno, sadržaj listi radnih stavki i biblioteke dokumenata će se menjati u toku projekta.

Menadžeri projekta koji instaliraju Team Expolorer mogu da se povežu sa Team Foundation Server-om i da uvezu/izvezu radne stavke iz Microsoft Excel-a ili Microsoft Project-a. Većina menadžera upravo i želi da pored Team Explorer-a ima na svom računaru instalirana oba softvera (Microsoft Excel i Microsoft Project) sa opcionim Microsoft .NET interoperabilnim komponentama.

Kada se instalira Team Explorer, korisnici će imati dodatnu stavku u meniju Microsoft Project-a, koja se zove Work Item (slika 3). Ovaj meni omogućava menadžerima projekta da se povežu sa Team Foundation Server-om i preuzmu radnu stavku za bilo koji projekat za koji imaju pristup na serveru. Jednom kada to urade, mogu dodavati stavke, menjati dodelu resursa i kompletirati projektni plan. Kada je sve pripremljeno, mogu da sinhronizuju svoje promene sa Team Foundation Server-om koristeći opciju Publish Changes na istom meniju.

Svaki zadatak koji postave pojedincima koji koriste sistem praćenja radnih stavki, biće vidljive ovim pojedincima kada pokrenu upit My Work Items Query unutar Visual Studio-a.


Slika 3. Nova opcija u meniju MS Project-a – Work Item

Kada članovi tima kompletiraju zadatke, markiraju ih kao završene, koristeći Visual Studio ili Team Explorer. Menadžeri projekta primaju ove ažurirane informacije sledećeg puta kada se sinhronizuju sa Team Foundation Server-om.

Integracija sa Microsoft Project-om

Visual Studio Team System ili Team Explorer aplikacija pruža proširenje za Microsoft Project i Microsoft Excel.  Koristeći Microsoft Project, menadžeri projekta mogu da dohvate podatke iz Team Foundation Server-a, koriste Microsoft Project radi upravljanja i planiranja rada, a zatim pošalju promene nazad u bazu podataka radnih stavki za informaciju ostalim članovima tima. Na slici 3 je prikazana opcija koja omogućava sinhronizaciju sa ostalim radnim stavkama. Sam Microsoft Project File će biti smešten u biblioteku dokumenata na mestu Team Project-a. Ovo će omogućiti osnovnu kontrolu verzija File-a, kao i njegovu dostupnost ostalim korisnicima.

Sistem praćenja kao korist programerima

Razvojni tim i tim za testiranje takođe imaju veliku korist od uvođenja sistema praćenja radnih stavki. Sistem je tako dizajniran da programeri što jednostavnije i jasnije budu upoznati sa radnim zadacima. Umesto obaveštavanja putem mail-a, trošenje vremena na sastancima i planiranju, pregled projektnih planova svih radnih aktivnosti programeri sada jednostavno dobijaju unutar Visual Studio-a. Dovoljno je samo korišćenje prozora Team Explorer-a i pokretanje opcije My Work Items Query (Slika 4).


Slika 4. Lista “My Work Items” unutar Visual Studio-a


Reference 

 1. Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Foundation_Server, visited 03.jun 2009.
 2. Microsoft MSDN documentation, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms364081(VS.80).aspx, visited 10.jun 2009.
 3. Software Documentation, Link Group, 2009
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Praćenje radnih zadataka preko Visual Studio 2008 Team System 1
 • Praćenje radnih zadataka preko Visual Studio 2008 Team System 2
 • Praćenje radnih zadataka preko Visual Studio 2008 Team System 3