Mnogi aplikativni serveri koriste SQL server kao mesto za smeštanje podataka. Od ogromnog je značaja da administrator razume osnove SQL serverskih operacija da bi mogao da bude u mogućnosti da na pravi način podrži aplikativni server. Postoji nekoliko edicija SQL Server-a 2008 i ona edicija koja će se koristiti, mora da odgovara potrebama scenarija u kojem će se koristiti. Izvršni logovi (Transaction logs) su integralni deo načina na koji SQL server održava baze podataka i ovo administrator mora imati na umu kada donosi odluku koja se odnosi na pravljenje rezervne kopije i rekonstrukcije strategiju za SQL bazu podataka.


Šta je SQL Server?


Microsoft SQL Server 2008 je ralaciona baza podataka. On može da se koristi u različite svrhe kao što su poslovna inteligencija (Business Inteligence) ili za skladištenje podataka. Ipak, SQL Server se najćešće koristi kao krajnja komponenta za smeštanje podataka, a tradicionalne Client-server aplikacije i Web-based aplikacije često koriste SQL Server za smeštanje aplikativnih podataka.

Kada aplikacija postavlja upit, modifikuje i dodaje podatke u SQL Server bazu podataka, ona koristi Structured Query Language (SQL). SQL je standardni jezik koji se koristi za komunikaciju sa bazama podataka. U nekim slučajevima, on može da bude koristan za administratore servera da bi bili upoznati sa SQL-om, ali nije potreban za odrađivanje osnovnog upravljanja Microsoft SQL Server-om.

Reporting Services je karakteristika SQL servera koja se se koristi za automatsko generisanje izveštaja iz SQL server baze podataka. Neke aplikacije zahtevaju da Reporting Services bude instaliran da bi se postigla potpuna funkcionalnost.

Kada je SQL server instaliran, postoji jedna instanca po defoltu. Ova instanca nema ime i pristupa joj se koristeći ime servera. Unutar svake instance može postojati više baza podataka. Svaka aplikacija će imati svoju bazu podataka na SQL serveru, ali one mogu da budu u istoj instanci.

Kao dodatak defoltnoj instanci, administrator može da kreira i imena instance kojima se pristupa koristeći imeservera\imeinstance. Ovo je potrebno ako aplikacije zahtevaju baze podataka sa istim imenom ili ako postavke između instanci moraju da budu drugačije. Na primer, aplikacije mogu da zahtevaju drugačiju postavku redosleda razvrstavanja.

Communication postavke za bazu podataka su često implementirane kao ODBC konekcija. ODBC konekcije su smeštene na svakom klijentskom kompjuteru i sadrže lokaciju baze podataka. Aplikacije koriste ODBC konekciju da bi mogle da lociraju bazu podataka.


 

SQL Server edicije


Postoji nekoliko edicija SQL servera 2008. Svaka edicija poseduje različite karakteristike. Administrator bi trebalo da selektuje ediciju koja ispunjava potrebe aplikacije koja se koristi.


Besplatne edicije SQL Servera 2008 su:

 • Express: Ovo je Entry Level baza podataka koja je namenjena za učenje i aplikacije koje imaju ograničene zahteve za podacijam. Ova edicija podržava samo 1 CPU i 1GB RAM memorije. Maksimalna veličina baze podataka je 4 GB.
 • Compact: Ova edicija je dizajnirana za korišćenje na mobilnim uređajima. Ne postoje limiti korišćenje CPU i memorije. Maksimalna veličina baze podataka je 4 GB.


Glavne edicije SQL Servera 2008 su:

 • Standard: Ova edicija je dizajnirana za korišćenje kao odeljenje baze podataka. Dizajnirana je za korišćenje kao krajnji magacin za podatke koje smeštaju aplikacije koje rade u odeljenju. Podržava do 4 procesora i nema ograničenja za memoriju. Ne postoje ograničenja za veličine baze podataka, ali je ograničena na 16 instanci.
 • Enterprise: Ova edicija je dizajnirana da podrži velike Enterprise aplikacije. Nema ograničenja za procesore i memoriju. Nema ograničenja za veličinu baze podataka, podržava 50 instanci i može da radi na Itanium-based sistemima. Enterprise edicija ukljućuje i dodatne karakteristike za visoku dostupnost, sigurnost, smeštanje podataka i poseduje servise za analiziranje.


Specijalne edicije SQL Servera 2008:

 • Workgroup: Ova edicija je dizajnirana za udaljene kancelarije kojima treba lokalna instanca kompanijskih podataka. Poseduje mogućnost sinhronizovanja podataka sa Main Office serverom na kojem radi Standard ili Enterprise edicija. Ograničena je na 2 procesa i 4 GB RAM memorije. Veličina baze podataka nije ograničena.
 • Veb: Ova edicija je dizajnirana za internet aplikacije. Podržava do 4 procesora, nema ograničenje za memoriju i veličinu baze podataka. Licenciranje je Per Procesor per month.
 • Developer: Ova edicija poseduje iste funkcionalnosti kao Enterprise edicija, ali je licencirana samo za programiranje (Development), testiranje i demonstriranje. Ova edicija se ne koristi u produktivnim okruženjima.


Autentifikacione opcije za SQL Server


Podaci u SQL server bazi podataka su zaštićeni dozvolama koje su slične NTFS dozvolama i koriste se za zaštitu podataka u fajl sistemu. Da bi SQL Server odredio dozvole na odgovarajući način, korisnik mora da se autentifikuje  na SQL Server-u.


 
SQL Server 2008 autentifikacioni režimi:

 • Windows autentifikacija: U ovom autentifikacionom režimu sve dozvole su povezane sa korisničkim nalozima u aktivnom direktorijumu. U većini slučajeva ovo je lakše za korisnike i administratore. Korisnici će možda biti automatski autentifikovani u aplikaciju na osnovu podataka o identitetu koji su keširani u lokalnoj radnoj stanici ili u najmanju ruku neće morati da pamte drugi set podataka o identitetu. Administratori ne moraju da održavaju drugi set podataka o identitetu.

 • Mixed autentifikacija: U ovom autentifikacionom metodu dozvole mogu da budu povezane sa korisničkim nalozima u aktivnom direktorijumu ili sa lokalnim korisničkim nalozima koji su kreirani u SQL Server-u. Ovo pruža fleksibilnost u situacijama u kojima administrator ne želi da korisnik bude korisnik aktivnog direktorijuma.


Pre određivanja autentifikacionog režima administrator treba da odredi autentifikacione načine rada koje podržava aplikacija. Neke aplikacije zahtevaju korišćenje naloga aktivnog direktorijuma, dok druge zahtevaju korišćenje lokalnih korisnika u SQL Server-u.

Kada se koristi Mixed autentifikacija i lolakni SQL nalog, sysadmin i sa nalog poseduju kompletna prava u sistemu. Sa nalog se smatra za zaostavštinu i verovatno će biti izbačen u budućim verzijama. Kada administrator konfiguriše mixed autentifikaciju, on mora da dodeli lozinke za sa i sysadmin naloge. U ranijim verzijama SQL Server-a, ova lozinka je bila blanko po defoltu.


Upravljačke alatke za SQL Server


Postoje brojne dostupne alatke za upravljanje SQL server 2008. Mrežni administratori najćešće koriste  grafičke alatke. Administratori baza podataka koji imaju više iskustva mogu da koriste SQL komande direktno da bi odrađivali upravljačke zadatke na serveru.

 • SQL Server Management Studio je grafička alatka za upravljanje SLQ Server-om 2008. Uz pomoć ove alatke administrator može da upravlja skoro svim aspektima SQL Server 2008 ili ranijim verzijama SQL Server-a. Administratror može da kreira baze podataka, da modifikuje sigurnost, da konfiguriše rezervne kopije i još mnogo toga. Administratori, takođe, mogu da ubacuju SQL komande direktno koristeći SQL Server Management Studio.

 • SQL Server Configuration Manager je grafička alatka koja odrađuje nekoliko specifičnih SQL upravljačkih zadataka. Ona može da startuje i stopira SQL servise, može da modifikuje i upravlja nalozima koje koriste SQL servisi, može da modifikuje mrežne protokole.

 • Command prompt utilities pružaju mogućnost odrađivanja mnogo zadataka. Oni su primarno ponuđeni da dozvoljavaju automatizacije pomoću skripti. Osql komanda dozvoljava administratoru da upisuje SQL komande na komandnoj liniji i da ih šalje pravo ka SQL Server-u. Sqlcmd komanda dozvoljava administratoru da šalje SQL skripte ka SQL Server-u.


 

Transaction logovi u SQL Server-u


Svaka akcija koja je odrađena u SQL server bazi podataka odnosi se na transakciju. Svaka transakcija može da ima nekoliko koraka, kao što su modifikovanje više tabela. Na primer, transakcija može da ukloni novac sa jednog naloga i nakon toga da doda novac na drugi nalog. Veoma je važno da svi koraci u transakciji budu uspešno odrađeni. Da bi povećao stabilnost transakcija i da bi sprečio probleme sa nekonzistentnim bazama podataka, SQL server 2008 koristi Transaction logove.

Svaka baza podataka ima dnevnik transakcija (Transaction log). Kada je dnevnik transakcija iniciran, transakcija je zapisana u dnevnik transakcija pre nego što su bilo kakve modifikacije odrađene u bazi podataka. Nakon toga, ako postoje bilo kakve greške u toku transakcije, kao što su greške sa napajanjem ili greške na disku, transakcija može da bude poništena ili odrađena da bi se odžala konzistentnost baze podataka.

Administrator može da podesi model oporavka za bazu podataka koji kontroliše način na koji se odrađuje logovanje. Ovi modeli oporavka se nazivaju Recovery Models zbog toga što oni kontrolišu način na koji administrator može da odradi oporavak servera iz rezervnih kopija i način na koji se izrada rezervnih kopija radi.

Recovery modeli za SQL Server 2008 su:

 • Simple recovery
 • Full recovery
 • Bulk-logged recovery


Opcije izrade rezervnih kopija i rekonstrukcije baza za SQL Server


Za baze podataka se ne prave rezervne kopije na isti način kao za sistem servera. Administrator može da odradi potpune, diferencijalne i inkrementalne rezervne kopije. Ipak, svaka od ovih opcija radi zajedno sa bazom podataka i dnevnikom transakcija.

Kada se koristi Full recovery režim, administrator ima sledeće opcije za pravljenje rezervnih kopija:

 • Full backup: Kada se odrađuje potpuna rezervna kopija, baza podataka i dnevnik transakcija se obrađuju kao rezervne kopije. Dnevnici transakcija se takođe skraćuju. Skraćivanje dnevnika transakcija štedi prostor na disku.
 • Incremental backup: Kada se odrađuje inkrementalno pravljenje rezervnih kopija, kopiraju se samo dnevnici transakcija. Dnevnici transakcija se takođe skraćuju.
 • Differential backup: Kada odrađujemo diferencijalno pravljenje rezervnih kopija, kopiraju se samo dnevnici transakcija. Dnevnici transakcija prilikom diferencijalnog  pravljenja rezervnih kopija se ne skraćuju.


Kada se koristi jednostavni režim za rekonstrukciju (Simple Recovery Mode), nije moguće odrađivati diferencijalno i inkrementalno pravljenje rezervnih kopija zbog toga što log fajlovi nisu kompletni. Kada koristimo jednostavni režim za rekonstrukciju, možemo da odrađujemo samo potpunu izradu rezervnih kopija.

Kada oporavljamo SQL bazu podataka, potrebno je prvo da restauriramo bazu podataka i sve dnevnike transakcija, nakon toga dnevnici transakcija se ponovo gledaju da bi vratili bazu podataka u normalno stanje. U slučaju da je bilo koji dnevnik transakcija fali ili je korumpiran, ponovno gledanje (Replay) će se zaustaviti i nećemo moći da vratimo bazu podataka na tu tačku.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (1)    

 • Podrška za SQL Server baze podataka 1
 • Podrška za SQL Server baze podataka 2
 • Podrška za SQL Server baze podataka 3