Korišćenje alatke za uvećanje

Često postoji potreba za uvećanjem ili umanjenjem prikaza sadržaja prezentacije. Jedna od mogućnosti je korišćenje Zoom alatke. Kada kliknete na meni View/Zoom otvoriće se prozor u kojem možete da podesite neku od već definisanih vrednosti ili da unesete neku drugu vrednost u procentima. Na ovaj način smanjujete ili uvećavate pogled na prezentaciju. Opcijom Fit koja se nalazi u samom vrhu ovog prozora možete podesiti da se jedna stranica vidi cela.Sve opcije koje sadrži prozor Zoom mogu se naći i na paleti sa alatkama. Klikom na strelicu pored broja u procentima otvara se lista sa vrednostima i opcijom Fit. Birajući neku vrednost promenićete veličinu pogleda na stranicu. Naravno, možete upisati vrednost koja vam odgovara. Uvećanje možete uraditi i pomoću tastature i miša. Držite CTRL i pomerajte točkić na mišu gore ili dole, u zavisnosti da li hoćete da uvećate ili umanjite prikaz.

Prikazivanje i skrivanje ugrađenih linija alatki

Kad startujemo PowerPoint pojavljuje se linija alatki u vrhu prozora. Linija alatki, kao i u ostalim programima je brži način da aktivirate komandu nego izborom iz menija. Tokom rada sa PowerPoint-om možda ćete poželeti da imate prečice i za neke druge komande. Da biste aktivirali liniju alatki ili okno poslova:

1.       Iz menija View izaberite Toolbars. Otvara se podmeni sa listom raspoloživih linija alata.

2.       Kliknite na željenu liniju alata da je uključite. Da biste sakrili liniju alatki ili okno poslova:1)      Iz menija View izaberite Toolbars. Otvara se podmeni sa listom raspoloživih linija alata. Trenutno prikazane linije alata imaju pored sebe oznaku uključeno .

3.      Kliknite na željenu liniju alata da je isključite. Prikazivanje okna poslova možete isključiti i na jednostavniji način klikom na  u gornjem desnom uglu okna poslova.

Ako ne želite da se okno poslova prikaže automatski prilikom startovanja aplikacije, aktivirajte Options iz menija Tools, pa u kartici  View isključite opciju Startup Task Pane. Na postojećim linijama alata možete dodati i sopstvene prečice:

1.       Iz menija Tools izaberite Customize. Otvoriće se prozor Customize u kome su na kartici Commands izlistane sve komande po grupama: Files, Edit, View itd.

2.       Izaberite odgovarajuću komandu na listi pa je prevucite na liniju alatki opet izaberite stavku Customize iz menija Tools, pa je prevucite van linije menija – pojaviće se X pored pokazivača: .

Izmena osnovnih podešavanja: ime korisnika, standardni direktorijum za otvaranje i snimanje fajlova

Da biste mogli da izmenite opcije vezane za aplikaciju, potrebno je da kliknete na Options u Tool meniju. Da biste promenili korisničko ime, kliknite na karticu General. Pod opcijom User information imate mogućnost da promenite ime korisnika i inicijale. Da biste podesili direktorijum koji će biti standardan za snimanje fajlova kliknite na karticu Save. Ispod Default file location upišite novu putanju u koju želite da fajlovi budu snimljeni kada klinete na Save bez prethodnog podešavanja druge lokacije.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Podešavanja 1
  • Podešavanja 2
  • Podešavanja 3