Izveštaji - Reports1

Izveštaji   pomažu kontroli projekta. Takođe, izveštaji prikazuju napredovanje projekta,kao i  izuzetke nastale u toku projekta i zahteve za izmenama.

Izveštaji pomažu u poređenju napredovanja projekta u odnosu na plan projekta.

Oni su osnova za razmatranja na sastancima koji se obavljaju na kraju svake etape projekta.

Inicijalni izveštaj projekta (Project Initiation Document (PID)) kreira Project Manager, a prihvata Project Board.

Inicijalni izveštaj:

 • Daje okvire biznis logike,
 • Formalno inicira projekat,
 • Prikazuje globalne ciljeve projekta,
 • Definiše personalne odgovornosti,
 • Deli projekat u dobro određene etape,
 • Daje detaljnu analizu cena/dobit,
 • Ispituje rizike

 

Završni izveštaj - End Project Report

Prikazuje uspeh projekta u odnosu na:

 • Isporučene proizvode,
 • Performanse (pravo trajanje u odnosu na predviđeno),
 • Cenu,
 • Iskorišćenost sredstava,
 • Kvalitet (broj grešaka i izuzetaka),

 

Završni izveštaj zahteva potvrđivanje od Upravnog Odbora.

Sistem izveštavanja se sastoji iz skupa izveštaja sa potrebnim podacima o fazama rada na projektu i aktivnostima u delu planiranog i utrošenog vremena i planiranih i ostvarenih utrošaka resursa. Ovi izveštaji se smatraju kontrolnim izveštajima i bazirani su na računarski obrađenim podacima. To znači da je za realizaciju projekta neophodna softverska podrška.

Mogu se izdiferencirati dve vrste osnovnih izveštaja:

 1. izveštaji o vremenu i
 2. izveštaji o troškovima.

Osnovni izveštji o vremenu realizacije projekta su:

 • izveštaj o napredovanju radova, koji mogu biti po fazama ili vrstama radova,
 • izveštaj o napredovanju radova u pojedinim aktivnostima,
 • izveštaj o stanju radova i aktivnostima,
 • izveštaj o ključnim događajima.

 

Izveštaji o troškovima realizacije su:

 • izveštaj o troškovima nastalim po fazama ili po vrstama radova,
 • izveštaj o troškovima po fazama rada,
 • izveštaj o troškovima po aktivnostima,
 • izveštaj o napredovanju radova.

 

Objašnjenje i prikaz nekih od izveštaja

Izveštaj o napredovanju radova je vremenski kontrolni izveštaj za praćenje planiranog i utrošenog vremena.

Tabela izveštaj o napredovanju radova po aktivnostima

Tabela 1.

Tabela izveštaj o napredovanju radova po fazama - vrstama radova:

Tabela 2.

Tabela izveštaj o stanju aktivnosti:

Tabela 3.

Tabela izveštaj o stanju radova:

Tabela 4.

Izveštaji o ključnim događajima

Izveštaj o ključnim događajima je vremenski kontrolni plan, putem koga mogu da se dobiju podaci o ključnim događajima. Ova vrsta izveštaja sačinjava se jedanput u toku jednog ili dva meseca. Izveštaj je od značaja za rukovodstvo da bi mogli da imaju pregled o ostvarenju planiranog vremena za okončanje projektnog zadatka.

Izveštaj o troškovima

Izveštajem o troškovima vrši se upoređivanje ostvarenih troškova i planiranih troškova u pojedinim fazama projekta. On je značajan jer daje pregled u eventualnim odstupanjima i upućuje na korektivne mere ako za njima ima potrebe. Najčešće se sačinjava jedanput mesečno.

Izveštaj o napredovanju radova

Izveštaj o napredovanju radova je značajan za utvrđivanje i upoređivanje potrebnog vremena sa planiranim. Ujedno pruža i mogućnost poređenja dinamike radova i nastalih troškova. U principu i ovaj izveštaj ima kontrolni karakter. Potrebno je naglasiti da ovu vrstu izveštaja nije moguće ostvariti bez korišćenja računarske tehnike.


1 PRINCE - PRojects IN Controlled Enviroments

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Osnovne vrste izveštaja o troškovima realizacije projekta 1
 • Osnovne vrste izveštaja o troškovima realizacije projekta 2
 • Osnovne vrste izveštaja o troškovima realizacije projekta 3