Sa Windows Vista operativnim sistemom dolaze nove dijagnostičke alatke, koje se kolektivno nazivaju Windows Diagnostic Infrastructure (WDI). One su dizajnirane ne samo da identifikuju postojeće probleme sa diskom, memorijom ili mrežne probleme, nego i da detektuju moguće greške i obaveste administratora da odradi određene akcije kako bi sprečio moguće greške u sistemu.

Ova lekcija će vam predstaviti Windows Vista Diagnostics, Windows Network Diagnostics, Reports and Solutions, Startup Repair ools, kao i informacije o tome koje probleme rešavaju ove alatke.

  

Problemi koje Windows Diagnostic alatke mogu da reše

 

 

 

 

 

Rešavanje kompjuterskih problema će biti efektni i pouzdani ako smo prethodno odradili dobru dijagnozu samog problema. Razumevanje mogućnosti Windows Vista alatki za dijagnostiku će umnogome pomoći administratoru prilikom određivanja mesta na kojem treba da sakuplja informacije koje su potrebne za rešavanje postojećih problema i sprečavanje pojave novih.

WDI uključuje dijagnostičke alatke koje mogu da pomognu administratoru prilikom rešavanja problema koji se odnose na mrežu, problema pri pokretanju sistema i problema koji se odnose na nepouzdanu i nestabilnu memoriju.

 

Memorija

Problemi sa memorijom su jako frustrirajući i komplikovani za rešavanje, iz razloga što se oni često manifestuju kao aplikativni problemi. Greške u radu aplikacija, greške operativnog sistema i greške koje stopiraju rad sistema - sve mogu da budu prouzrokovane greškama u memoriji. Lošu memoriju može da bude jako komplikovano identifikovati zbog toga što problemi mogu da budu povremeni, na primer memorijski čip može da funkcioniše perfektno prilikom testiranja u kontrolisanom okruženju, ali može da počne sa greškama kada se koristi u kompjuteru koji duže vremena radi.

Loši memorijski čipovi vraćaju drugačije podatke od onih koje je operativni sistem originalno smestio što dovodi do sekundarnih problema koji se odnose na korumpirane fajlove. Često, administratori preuzimaju drastične korake da bi rešili ovaj problem, kao što je reinstalacija aplikacija ili celog operativnosg sistema.

 

Mreža

Nemogućnost pristupanja mrežnim resursima je često izazvana mrežnim greškama koje je teško identifikovati. Pogrešno konfigurisani mrežni interfejsi, netačne IP adrese, greške u hardveru, mogu da utiču na konektivnost. Karakteristike operativnog sistema kao što su keširanje podataka o identitetu (Credentials), koje omogućavaju korisnicima da se uloguju kao korisnici domena čak i ako mrežna konekcija nije prisutna, mogu da prozrokuju da se korisnik uspešno uloguje u domen, čak i kad to nije slučaj. Mada je ova karakteristika korisna, ona dodaje dodatni sloj prilikom otklanjanja problema sa mrežnim konekcijama.

 

Problemi prilikom pokretanja sistema

Dijagnostikovanje problema prilikom pokretanja sistema je posebno komplikovano iz razloga što administrator nema pristup Windows Vista alatkama za rešavanje prolema i monitoring dok kompjuter neće da se startuje. Nefunkcionisanje memorije, nekompatibilni ili korumpirani drajveri uređaja, korumpirani ili obrisani fajlovi za pokretanje ili korumpirani podaci na disku mogu da izazovu probleme prilikom pokretanja sistema.

  

Windows Memory Diagnostics alatka

Da bi efektivno podržali korisnike, Windows Vista administratori moraju da znaju da Windows Memory Diagnostics alatka radi zajedno sa Microsoft Online Crash Analysis da bi nadgledala korisničke kompjutere u potrazi za simptomima defektne memorije i određivanje da li je defektna fizička memorija uzrok pada programa. Ako Memory Diagnostics alatka identifikuje problem sa memorijom, Windows Vista će prestati da koristi pokvareni deo fizičke memorije da bi omogućila operativnom sistemu da se pokrene kako treba i da bi se izbegli padovi aplikacija.

Administrator može da startuje Windows Memory Diagnostics alatku iz Administrative Tools opcije u System and Maintenance kategorije u Control Panel-u.

 

Kako radi Windows Memory Diagnostics alatka?

Ako Windows Memory Diagnostics detektuje neki problem koji se odnosi na fizičku memoriju, Microsoft Online Crash Analysis automatski traži od korisnika da startuje alatku. Administrator može da izabere ili da restartuje kompjuter i proveri problem odmah ili da zakaže proveru kada se sledeći put kompjuter restartuje.

Kada se kompjuter restartuje, Windows Memory Diagnostics testira memoriju u kompjuteru. Kada se test memorije završi, administrator ili korisnik koji se nalazi na kompjuteru dobija lako razumljiv izveštaj o detaljima problema. Informacije su takođe napisane u dnevniku događaja (Event Log) za buduće analize.
Windows Memory Diagnostics alatka se takođe može startovati ručno iz Administrative Tools u Control Panel-u. Prilikom startovanja ove alatke dobićete takođe izbor da li da alatku startujete automatski ili da zakažete startovanje alatke nakon sledećeg restarta kompjutera.

 

Napredne opcije (Advanced Options)

Da bismo pristupili naprednim dijagnostičkim opcijama, potrebno je pritisnuti F1 dok test radi. Napredne opcije uključuju:

 • Test mix - biranje tipa testa koji želimo da startujemo.
 • Cache - biranje Cache postavki koje želimo da svaki test ima.
 • Pass Count - upisati broj koliko puta želimo da se ponovi test.

  

Windows Network Diagnostics alatka

Windows Network Diagnostic alatka nudi administratorima napredne načine za rešavanje problema koji se odnose na mrežu. Kada korisnik nije u mogućnosti da se konektuje na mrežni resurs, korisniku će biti prezentovane čište opcije za oporavak umesto poruke greške koju je obično teško razumeti. Administrator mora da bude u mogućnosti da koristi Repair opcije (opcije za oporavak) koje su prezentovane.

Administrator može da startuje Windows Network Diagnostic alatku klikom na Diagnose and Repair iz Network and Sharing centra.

 

Kako Windows Network Diagnostic alatka radi?

Windows Network Diagnostic alatka se startuje automatski kada detektuje problem. Administrator takođe može da izabere da startuje alatku ručno koristeći Diagnose opciju u Local Area Connections Status Properties-u.

Ako Windows Vista detektuje problem koji može automatski da se popravi, on će to i pokušati da uradi, ako problem ne može automatski da se reši, korisnik će biti usmeren da odradi jednostavne korake da bi rešio problem, a da pritome ne mora da zove administratora.

Problem Reports and Solutions alatka

Problem Reports and Solution alatka radi u konjukciji sa Windows Error Reporting Services da bi pružio zabeležene pokušaje dijagnostikovanja problema na kompjuteru. Ako se desi greška u vreme kada radi aplikacija, Windows Error Reporting Services će upitati korisnika da izabere da li da šalje informacije o greški ka Majkrosoftu preko Interneta. Ako je informacija dostupna (ona koja bi trebalo da pomogne korisniku da reši ovaj problem), Windows će prikazati korisniku poruku sa linkom koji vodi do te informacije. Problem Reports and Solution alatka omogućava Windows administratoru da prati ovu informaciju i odrađuje ponovne provere da bi pronašao novu soluciju.

Administrator može da startuje Problem Reports and Solution alatku iz System Maintenance kategorije u Control Panel-u.

Nakon startovanja Windows Memory Diagnostics alatke i Windows Network Diagnostics alatke, administrator može da koristi Problem Reports and Solutions alatku da bi video Problem Report detalje, ili da ponovo proveri i pronađe soluciju problema.

Administrator može da startuje Problem Reports and Solutions alatku iz Start menija. Iz tasks menija u Problem Reports and Solutions alatki, administrator može:

 • da proveri nove solucije,
 • da pogleda Problems to check,
 • da pogleda istoriju problema,
 • da menja postavke,
 • da očisti soluciju i istoriju problema.

  

Startup Repair alatka

Windows Vista uključuje Startup Repair alatku koja automatski rešava mnogo najćešćih problema i omogućava administratorima da brzo izvrše dijagnozu i da poprave kompleksnije probleme pri pokretanju sistema. Kada administrator startuje Startup Repair alatku, ona skenira ceo kompjuter u potrazi za problemom i nakon toga pokušava da ispravi grešku tako da kompjuter može da se startuje kako treba.

Da bismo startovali Startup Repair, administrator može da pokrene kompjuter sa Windows Vista DVD, izabere svoje jezičke postavke i nakon toga izabere opciju Repair your computer.

 

Kako se koristi Startup Repair alatka?

Kada se detektuje problem prilikom pokretanja, sistem je prepušten Startup Repair alatki. Startup Repair alatka tada odrađuje dijagnozu i analizu Startup log fajlova da bi se odredio uzrok greške prilikom pokretanja sistema. Kada Startup Repair alatka odredi uzrok greške, ona će pokušati automatski da popravi problem.

Startup Repair alatka može automatski da popravi sledeće probleme:

 • nekompatibini drajver,
 • nedostatak ili korumpiranost konfiguracionih postavki za podizanje sistema,
 • korumpiranost Disk Metadata.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Optimizacija Windows Vista operativnog sistema koristeći Windows Vista Diagnostic tools 1
 • Optimizacija Windows Vista operativnog sistema koristeći Windows Vista Diagnostic tools 2
 • Optimizacija Windows Vista operativnog sistema koristeći Windows Vista Diagnostic tools 3