U ovoj lekciji ćemo obrađivati:

  • Pojam optičkih medija
  • Pregled njihovog razvoja po generacijama
  • DVD tehnologiju
  • Blu-ray tehnologiju

 

Optički diskovi

U računarskoj tehnici pod optičkim diskom smatra se ravni disk, obično kružnog oblika koji može da sadrži audio, video i druge podatke, u mirkoskopskim jamicima kreiranih na materijalu od polikarbonata. Dizajnirani su da podrže tri načina rada:

  • samo čitanje (Read only)
  • jednokratan upis (Recordable – write once)
  • višestruki upis (Rewritable – write many)

 

Optički diskovi se najviše koriste za smeštanje sadržaja velikog formata (muzike, filmova i sl), a prema dosadašnjem razvoju možemo da ih podelimo na tri gruge.

 

Prva generacija

Prva generacija optičkih uređaja za skladištenje podataka predstavljena je CD ROM-om (Compact Disc Read Only Memory). Ovaj disk služi samo za čitanje i nije mu moguće promeniti sadržaj. Sadržaj je moguće promeniti na CD Recordable mediju gde je moguće izvršiti jednokratni upis, dok je na CD Rewritable medij moguće izvršiti višestruki upis. Prvi audio (muzički) CD se pojavio 1979. godine, a 1985. godine CD je ušao i u računarsku industriju.

CD ROM je dugo bio najrašireniji optički medij za skladištenje podataka. Princip rada se zasniva na laserskom očitavanju sadržaja, bez direktnog fizičkog kontakta laserskog mehanizma i medija. Kapacitet se kreće od 650 MB do 750 MB što predstavlja veoma veliki napredak u odnosu na sve prethodne medije (Zip disk, flopy i dr). Oznake na uređaju poput 52x, 48x i sl. predstavljaju brzinu CD uređaja, koja je proizvod osnovne brzine. Osnovna brzina CD ROM-a je 150 KB u sekundi. Ukoliko se pomnoži, na primer, 52 sa 150 KB/sec, dobiće se 7.6 MB u sekundi što je brzina prenosa podataka tadašnjih CD uređaja.

CD-R (CD Recordable) mediji omogućavaju samo jedno narezivanje, dok CD-RW (CD Rewritable) medij omogućava višestruko narezivanje. Označavanje CD RW uređaja je obično oblika 48x24x52, gde je 48 brzina CD-R upisa, 24 je brzina CD-RW upisa, a 52 je brzina CD čitanja. Svaki od ovih uređaja poseduje i priključak za slušalice i ono što je interesantno je da uticaj magnetnog zračenja ne postoji, jer nisu magnetni mediji. Na slici 1 je prikazano nekoliko CD uređaja.

 
Slika 1. CD uredjaji


Druga generacija - DVD
DVD (Digital Versatile Disc) je sličan CD tehnologiji jer se zasniva na laserskom očitavanju optičkog diska. Razlika je u tome što se koristi laserski snop manjih talasnih dužina što omogućava gušće pakovanje, odnosno veći kapacitet. DVD uređaji imaju mehanizam koji omogućava čitanje i DVD i CD medija. Kapacitet DVD medija je reda GB i zavisi od toga da li je medij jednostrani ili dvostrani, jednoslojni ili dvoslojni.

Pored DVD ROM-a postoje i DVD Recordable i DVD Rewritable uređaji. Slično kao kod CD uređaja, DVD-R omogućava jedan upis i kapaciteta je 4.7 GB. DVD-RW omogućava višestruki upis i brisanje, a takođe je kapaciteta 4.7 GB.

DVD tehnologija ima sličan princip rada kao i CD tehnologija. Podaci se smeštaju spiralno u obliku jamica na polikarbonatskoj osnovi, presvučenoj reflektujućim materijalom. Prečnik DVD diska je 120 mm, a spiralne staze za smeštanje podataka polaze od unutrašnjosti ka periferiji diska.

Na slici 2 su prikazani različiti formati DVD diskova. Single sided, single layer DVD diskovi, koriste jedan sloj za upis podataka na jednoj strani diska i imaju kapacitet od 4.7 GB. Single sided, double layer DVD diskovi koriste dva sloja na jednoj strani medija i imaju kapacitet od 8.5 GB.
 
Slika 2. DVD formati
Teorijski maksimum za smeštanje podataka predstavljaju Double sided, double layer DVD diskovi sa kapacitetom od 17 GB. Dužina spiralne staze kod single layer DVD diskova iznosi 12 km, a kod double sided DVD diskova 48 km, što opet ilustruje o vrhunski preciznoj tehnologiji smeštanja podataka, a samim tim i preciznim mehanizmima za čitanje tih podataka, kod DVD uređaja.

U tabeli 1 dati je pregled kapaciteta i označavanja DVD standarda.

 
DesignationSidesLayers
(total)
DiameterCapacity
(cm)(GB)(GiB)
DVD-1SS SL1181.461.36
DVD-2SS DL1282.662.47
DVD-3DS SL22
82.922.72
DVD-4DS DL2485.324.95
DVD-5SS SL11124.704.38
DVD-9SS DL12128.547.95
DVD-10DS SL22129.408.75
DVD-14DS DL/SL231213.2412.33
DVD-18DS DL241217.0815.90


Table 1.  Kapacitet DVD formata, oznake SS=single-sided, DS=double-sided,
SL=single-layer, DL=dual-layer (izvor: Wikipedia)


Dimenzije jamica na DVD mediju

Na slici 3 se može videti jedna jamica na DVD mediju koja ima dužinu 400 nm, širinu 320 nm i debljinu 120 nm, dok je rastojanje između jamica na dve susedne spiralne putanje 740 nm. (jedan nanometar iznosi 10-9 metara).
 
Slika 3. DVD jamica
Na slici 4 se može videti i grafički prikaz veće gustine jamica na DVD mediju nego na CD mediju.
 
Slika 4. Gustina smeštanja jamica na DVD i CD mediju


Treća generacija - Blu-Ray Disc

Treća generacija nastala je kao rezultat potrebe za smeštanjem video zapisa visoke definicije (engl. High-definition) i mogućnosti smeštanja velikih kapaciteta.

Blu-ray Disc (BD) je optički disk dizajniran kao naslednik standardnog DVD formata. Osnovna primena je smeštanje video snimaka visoke definicije, sa 25 GB za jednoslojne i 50 GB za dvoslojne diskove. Disk ima iste fizičke dimenzije kao i standardni DVD i CD diskovi.

Ime Blu-ray Disc potiče od plavog lasera koji se koristi kod čitanja diska. Dok standardni DVD koristi 650 nanometarski crveni laser, Blu-ray koristi kraću talasnu dužinu, 405 nanometarski plavi laser i pruža gotovo šest puta više podataka nego smeštanje na DVD.

Tokom proteklih nekoliko godina trajalo je veliko nadmetanje optičkih diskova visoke definicije oko naslednika DVD-a, između Blu-ray i HD DVD formata. Toshiba, glavna kompanija koja je podržavala HD DVD, povukla se u Februaru 2008, čime je okončan sukob oko formata. U Julu 2009. godine Toshiba je objavila planove da izbaci sopstveni Blu-ray uređaj do kraja 2009. godine.

Blu-ray disk je razvijen od strane Blu-ray Disc Association u kojoj se nalaze predstavnici potrošačke elektronike, računarskog hardvera i filmske industrije. Tehničke specifikacije Blu-ray diska date su u tabelama 2 i 3.

 
Type Physical sizeSingle layer capacity

Dual layer capacitet

Standard disc size12 cm, single-sided25 GB / 23866 MiB / 25025314816 B50 GB / 47732 MiB / 50050629632 B
Mini disc size8 cm, single-sided7.8 GB / 7430 MiB / 7791181824 B15.6 GB / 148605 MiB / 15582363648 B
 
Table 2. Fizički format i kapacitet Blu-ray diska (izvor: Wikipedia)

 
 Drive speedData rateWrite time for Blu-ray Disc (minutes)
Mbit/sMB/sSingle-LayerDual-Layer
364.590180
7294590
144182345
216 271530
288361223
12×43254815

Table 3. Brzina snimanja Blu-ray diska (izvor: Wikipedia)

Na slici je prikazan primer Blu-ray uređaja.
 
Slika 5. Primer Blu-ray playera

Memorijske kartice (Memory card)

Memorijska kartica je elektronska memorija za smeštanje digitalnog sadržaja i njegovo čuvanje bez neprekidnog napajanja. Masovno se koriste danas kod digitalnih kamera i foto aparata, Handheld računara, mobilnih telefona, muzičkih plejera i druge elektornike. Imaju mogućnost višestrukog snimanja i čuvanja podataka bez potrebnog napajanja. U sledećoj tabeli dat je pregled formata raznih memorijskih kartica.

NameAcronymForm factorDigital RM
PC CardPCMCIA85.6 × 54 × 3.3 mmNone
CompactFlash ICF-I43 × 36 × 3.3 mmNone
CompactFlash IICF-II43 × 36 × 5.5 mmNone
SmartMediaSM / SMC45 × 37 × 0.76 mmNone
Memory StickMS50.0 × 21.5 × 2.8 mmMagicGate
Memory Stick DuoMSD31.0 × 20.0 × 1.6 mMagicGate
Memory Stick PRO DuoMSPD31.0 × 20.0 × 1.6 mmMagicGate
Memory Stick PRO-HG DuoMSPDX31.0 × 20.0 × 1.6 mmMagicGate
Memory Stick Micro M2M215.0 × 12.5 × 1.2 mmMagicGate
Miniature Card 37 x 45 x 3.5 mmNone
Multimedia CardMMC32 × 24 × 1.5 mmNone
Reduced Size Multimedia CardRS-MMC16 × 24 × 1.5 mmNone
MMCmicro CardMMCmicro12 × 14 × 1.1 mmNone
Secure Digital cardSD32 × 24 × 2.1 mmCPRM
SxSSxS  
Universal Flash StorageUFS  
miniSD cardminiSD21.5 × 20 × 1.4 mmCPRM
microSD cardmicroSD15 × 11 × 0.7 mmCPRM
xD-Picture CardxD20 × 25 × 1.7 mmNone
Intelligent StickiStick24 x 18 x 2.8 mmNone
Serial Flash ModuleSFM45 x 15 mmNone
µ cardµcard32 x 24 x 1 mmUnknown
NT CardNT NT+44 x 24 x 2.5 mmNone

Table 4.  Pregled formata memorijskih kartica (izvor:Wikipedia)

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Optički mediji 1
  • Optički mediji 2
  • Optički mediji 3