Štampanje stranice, određenih slogova, cele tabele

Da biste počeli sa štampom, potrebno je da prvo otvorite tabelu. Ako hoćete da odštampate celu tabelu, najjednostavnije je da pritisnete dugme Print na paleti sa alatima. U tom slučaju štampanje će odmah da počne. Drugi način je da idete na File / Print. Ova opcija pruža mogućnost da se izaberu određene stranice ili samo određeni slogovi koji će biti odštampani.

Stranice štampate tako što u okviru Print Ranges čekirate opciju Pages i upisujete koje stranice su za štampu. Ako hoćete da štampate slogove, potrebno je da ih prvo obeležite u tabeli. Kada odete na File / Print obeležite opciju Selected Row(s) i kliknite OK. Samo izabrani slogovi će biti odštampani.

Štampanje svih slogova ili određenih stranica korišćenjem šeme forme

Iako su za to namenjeni prvenstveno izveštaji, možete da oštampate jedan ili više slogova koje forma prikazuje, tačno onako kako izgledaju na ekranu. Najjednostavniji način da oštampate formu jeste pomoću opcije File / Print ili dugmeta Print na paleti sa alakama. Izborom prve opcije pojavljuje se okvir za dijalog Print. Dugme Print na paleti sa alatkama će odmah započeti štampu.

Ako hoćete da štampate određene slogove iz forme, potrebno je da:

  • Otvorite formu
  • Izaberete slogove koje hoćete da štampate. Možete ih izabrati tako što ćete kliknuti na Record Selector, on je predstavljen strelicom ili kvadratićem na levoj strani forme. Ako hoćete da izaberete više slogova, kliknite na prvi Record Selektor i idite do poslednjeg sloga koji hoćete da štampate.
  • Idite na File / Print,
  • Obeležite opciju Selected Row(s) i štampanje može da počne.

Štampanje rezultata upita

Rezultati upita se štampaju na isti načina kao i tabele. Print na tabeli sa alatkama odmah štampa, dok File / Print otvara pomenute opcije za podešavanje štampe. Isto kao i kod tabela, mogu se štampati određeni slogovi rezultata upita.

Štampanje određenih stranica izveštaja i štampanje celog izveštaja

Kada ste konačno završili proces kreiranja izveštaja, sadržaj jednog ili više slogova možete da odštampate u svom izveštaju, tačno onako kako on izgleda na ekranu (slika 1), na jedan od sledećih načina:

  • Izaberite File – Print u liniji menija,
  • Pritisnite dugme Print u prozoru za pregledanje izveštaja,
  • Izaberite File – Print u prozoru baze podataka (pošto istaknete ime izveštaja).

Ukoliko izaberete File – Print, pojavljuje se standardni Windows okvir za dijalog Print. Možete da zadate opseg štampanja, broj primeraka i druge opcije za štampanje. Kada pritisnete ikonu Print, izveštaj se odmah šalje na štampač bez prikazivanja okvira za dijalog Print. Izveštaj je predviđen za štampanje tako da opcija Selected Row(s) nije aktivna.

 

Slika 1. Print Preview izveštaja

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Opcije štampe 1
  • Opcije štampe 2
  • Opcije štampe 3