Određivanje postavljenih GPOs

U ovoj lekciji će se naučiti:

 • Šta je Gpupdate?
 • Šta je Gpresult?
 • Šta je Group Policy Reporting?
 • Šta je Group Policy Modeling?
 • Šta je Group Policy Results?
Grupne polise su primaran alat za administraciju, definisanje i kontrolisanje kako programi, mrežni resursi, i operativni sistem rade za korisnike i kompjutere u organizaciji. U okruženju Aktivnog Direktorijuma, Grupne Polise se postavljaju za korisnike ili kompjutere na osnovu njihovog članstva u sajtovima, domenima ili organizacionim jedinicama.
Šta je Gpupdate?
Gpupdate alatka se primenjuje sa komandne linije (Command Prompt) i ona vrši osveženje (refresh) postavki za lokalne grupne polise i postavki za grupne polise koje su smeštene u Aktivnom Direktorijumu, uključujući i sigurnosne postavke. Po defoltu, sigurnosne postavke se osvežavaju svakih 90 minuta na radnim stanicama ili Serveru i svakih 5 minuta na domenskim kontrolerima. Možemo da startujemo ovu komandu da testiramo postavke ili da primoramo postavke grupnih polisa. Sledeći primeri nam pokazuju kako se koristi Gpupdate komanda:
 • C:gpupdate
 • C:gpupdate /target:computer
 • C:gpupdate /force /wait:100
 • C:gpupdate /boot
Šta je Gpresult?
Zbog toga što možemo da postavimo preklapajuće nivoe postavki polisa na bilo koji kompjuter ili korisnika, grupne polise nam izračunavaju rezultat seta polisa pri Logon-u. Gpresult prikazuje rezultat seta polisa koje su primenjene na kompjuteru za određenog korisnika pri prijavljivanju na tu mašinu. Gpresult komanda prikazuje postavke grupne polise i RsoP (Resultant Set of Policy) za korisnika ili kompjuter. Možemo da koristimo Gpresult kad želimo da vidimo koje postavke polise su primenjene i kad želimo da izvršimo Troubleshooting.
Sledeći primeri nam pokazuju kako možemo da koristimo Gpresult komandu:
 • C:gpresult /user targetusername /scope computer
 • C:gpresult /s srvmail /u maindom/hiropn /p p@ssW23 /user targetusername /scope USER
 • C:gpresult /s srvmain /u maindom/hiropln /p p@ssW23 /user targetusername /z >policy.txt
 • C:gpresult /s srvmain /u maindom/hiropln /p p@ssW23

Šta je Group Policy Reporting?

Sistem administrator može da napravi na stotine promena u GPO. Da bi verifikovali promene koje smo napravili u GPO a da ne moramo da otvoramo GPO i da ne moramo da zavirujemo u postavke i otvaramo svaki folder, možemo da generišemo HTML raport koji izlistava postavke koje su konfigurisane u GPO.

Settings Tab. Ova kartica (tab) u GPO ili GPO Linku u Group Policy Management-u prikazuje HTML report koji nam daje spisak svih definisanih postavki u GPO. Svaki korisnik koji ima Read pristup GPO-u može da pogleda ovaj Report.

Šta je Group Policy Modeling?

Windows Server 2003 nam omogućava da simuliramo GPO izgradnju koja treba da se postavi za korisnike i kompjutere pre nego što stvarno postavimo GPO. Simulacija kreira report koji uzima daje izveštaj korisnikovih organizacionih jedinica, organizacionih jedinica kompjutera, i svakog članstva u grupi. Takođe daje izveštaj bilo kog nasleđivanja grupnih polisa ili konfilikata. Zahtevi, ako želimo da koristimo Group Policy Modeling, moramo da imamo Windows Server 2003 domenski kontroler u šumi. Ovo je uslov zbog toga što simulacija odrađuje servis koji se nalazi samo u Windows Server 2003 domenskim kontrolerima.

Rezultati Group Policy Modeling-a.

Da bi mogli da odradimo Group Policy Modeling upit (query), koristimo Group Policy Modeling Wizard, novi čvor u konzolinom drvetu Group Policy Management-a se pojavljuje ispod Group Policy Modeling i prikazuje rezultat. Contents kartica u desnom panelu Group Policy Modeling-a prikazuje zbir svih Group Policy Modeling upita koje smo odradili.

Šta je Group Policy Results?

Podaci koje dobijamo u Group Policy Results su slični sa Group Policy Modeling podacima. Ali za razliku od Group Policy Modeling podataka, ovi podaci nisu simulacija. Ovo su u stvari RsoP podaci koji su dobijeni sa (target) kompjutera.

Zahtevi. Za razliku od Group Policy Modeling-a, podaci iz Group Policy Results dobijeni su od klijenta i nisu simulirani na domenskom kontroleru. Da bi dobili podatke klijent mora da bude Windows XP ili Windows Server 2003 kompjuter. Ne možemo dobiti Group Policy Results za klijenta koji radi na Windows 2000 operativnom sistemu.

Rezultati dobijeni od Group Policy Results. Svaki Group Policy Results upit (query) je prezentovan kao čvor ispod Group Policy Results kontejnera u konzolnom drvetu alatke Group Policy Management. Imamo sledeće tri kartice u Details Pane-u:

 • Summary. Na ovoj kartici možemo da pogledamo HTML Report zbira informacija uključujući i listu GPOs, članstva u sigurnosnim grupama, i WMI filtere.
 • Settings. Na ovoj kartici se nalazi HTML Report postavki polisa koje su postavljene.
 • Events. Na ovoj katrici možemo da vidimo sve događaje koji se odnose na polisu sa (target) kompjutera.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Određivanje postavljenih GPOs 1
 • Određivanje postavljenih GPOs 2
 • Određivanje postavljenih GPOs 3
 • Određivanje postavljenih GPOs 4