Postoji nekoliko načina da se uspešno instalira Windows Vista. Metod koji koristimo će zavisiti od toga da li Windows Vistu instaliramo na novi kompjuter, ili na kompjuter na kojem radi neka druga verzija Windowsa.

Ovaj modul predstavlja instalacione metode koji su dozvoljeni za Windows Vistu, i opisuje različite alatke koje se mogu iskoristiti pri instalaciji Windows Viste. Modul takođe objašnjava instalacioni proces i otklanjanje mogućih grešaka u instalacionom procesu.

Tipovi instalacije Windows Viste

Windows Vista podržava tri tipa instalacije:

 • Čistu instalaciju
 • Nadogradnju na Windows Vistu
 • Migraciju

Čista instalacija

Administratori odrađuju čistu instalaciju Windows Viste kada instaliraju Windows Vistu na novu particiju ili kad žele da kompletno uklone raniji operativni sistem sa particije. Na kompjuteru koji nema operativni sistem, učitamo instalaciju direktno sa CD-a ili DVD-a. Ako se neki od operativnih sistema već nalazi u sistemu, možemo da startujemo setup.exe da bi startovali instalaciju Windows Viste. Takođe, možemo da iskoristimo Image za kreiranje čiste instalacije.
Možemo da startujemo setup.exe iz sledećih izvora:

 • CD (DVD for Vista Premium Ready)
 • Network Share (mrežni deljeni folder)

Nadogradnja na Windows Vistu

Odrađujemo nadogradnju (koja je poznata i kao IN-Place upgrade) kada želimo da zamenimo postojeću verziju Windowsa sa Windows Vistom a u isto vreme želimo da zadržimo sve korisničke aplikacije, fajlove i postavke. Ovakva instalacija (upgrade) je detaljno objašnjena u drugom modulu (Nadogradnja i migracija u Windows Vista Ultimate Edition). Microsoft preporučuje da odradimo Backup svih podataka na kompjuteru pre početka nadogradnje stare verzije Windowsa u Windows Vistu.

Nadogradnju u Windows Vistu sa podržanih operativnih sistema radimo sa CD-a (DVD for Vista Premium Ready) ili iz deljenog foldera na mreži (network share). Možemo da izvršimo nadogradnju u Windows Vistu sa sledećih operativnih sistema:

 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista

Migracija

Migracija se odrađuje u slučaju da smo prethodno instalirali čistu instalaciju Windows Viste i nakon instalacije korisniku zahteva prebacivanje svih postojećih Windows postavki na novu instalaciju Windows Viste. Migracija se najčešće koristi kada korisnik ima novi kompjuter na kojem je instaliran Windows Vista, i želi da prebaci fajlove i postavke sa starog hardvera na novi Windows Vista kompjuter.

Migraciju možemo da odradimo u sledećim koracima:

 1. Backup-ovanje korisničkih fajlova i postavki
 2. Odrađivanje čiste instalacije ili nadogradnje
 3. Restauracija korisničkih fajlova i postavki
 4. Reinstalacija svih aplikacija

BDD Solution Accelerator 2007

Izgradnja velikog broja desktop kompjutera je veoma intenzivan i skup proces. Business Desktop Deployment (BDD) Solution Accelerator 2007 je set dokumentacije i alatki koje nude istinski vodič od početka do kraja i automatizaciju svih potrebnih Desktop Deployment procesa. BDD 2007 sadrži kompletnu dokumentaciju, probnih šablona, tehnoloških fajlova (kao što su skriptovi i konfiguracioni fajlovi).

BDD 2007

 

BDD Solution Accelerator nudi alatke i vežbe koje omogućavaju IT profesionalcima da:

 • Kreiraju softverske i hardverske zalihe koje dalje asistiraju u planiranju izgradnje.
 • Testiranje aplikacija da bi se proverilo da li su kompatibilne sa Windows Vista OS-om i ispitivanje problema sa kompatibilnošću koje smo dobili u toku procesa.
 • Automatizovanje kreiranja desktop image-a i izgradnja.
 • Upravljanje procesima i tehnologijama da bi dobili integrisana i inteligentna izgradnja.

Alat za odrađivanje čiste instalacije Windows Viste

Da bi uspešno asistirao administratorimo koji imaju zadatak da izgrade nekoliko desktop kompjutera, BDD uključuje nekoliko alatki koje mogu da se iskoriste u toku čiste instalacije Windows Viste. Kao Windows Vista specijalisti, moramo da budemo upoznati sa alatkama i situacijama koje se dešavaju u toku izgradnje i kad možemo da ih iskoristimo.

BDD Alatke za izgradnju

Sledeće alatke koje su deo BDD 2007, su dizajnirane za planiranje i implementaciju velikog broja Windows Vista Desktopova:

 • Windows System Image Manager (SIM) - Alatka omogućava nam da kreiramo fajlove sa odgovorima (Answer files) i mrežnih deljenih foldera ili da modifikujemo fajlove koji se nalaze u konfiguracionom setu. Windows SIM je deo Windows Automated Installation Kit (WAIK), koji je uključen u BDD 2007.
 • Answer File - XML fajl koji skriptuje odgovore na seriju grafičkih korisničkih interfejs (GUI) dijalog bokseva i drugih konfiguracionih postavki. Answer fajl za Windows setup je najčešće naziva autounattend.xml. Možemo da ga kreiramo i modifikujemo koristeći SIM iz WAIK-a.
 • Windows Image - Jedan kompresovani fajl koji sadrži kolekciju fajlova i foldera koji dupliciraju instalaciju Windowsa na volumenu na disku. Windows Vista je izgrađena i distribuirana kao jedan image koristeći novi Windows Imaging (.WIM) fajl format. Ovaj .WIM fajl format može da sadrži više image-a. Ovo nam omogućava da upakujemo nekoliko prilagođenih instalacija u jedan fajl.
 • Catalog - Binarni fajl (.CLG) koji sadrži stanje postavki i paketa u Windows image-u. Mora postojati katalog za svaku verziju Windows Viste koja se nalazi u image-u.
 • Windows PE - Minimalni 32-bitni operativni sistem sa ograničenim servisima, izgrađen na Windows Vista kernelu. Windows PE se koristi pre same instalacije i izgradnje Windowsa. Windows PE nudi read-write pristup u Windows fajl sisteme, i podržava nekoliko hardverskih drajvera uključujući i mrežnu konektivnost. Ovo je jako korisna alatka za rešavanje određenih problema i za oporavljanje sistema. Windows PE može da se startuje sa CD-DVD-a, USB-a, ili sa mreže koristeći Pre-Boot eXecution Environment (PXE).
 • ImageX - Alatka za komandnu liniju koja hvata, modifikuje i postavlja instalacione image-e za izgradnju u fabričkom ili organizacionom okruženju.
 • Windows Setup (setup.exe) - Program koji instalira Windows Vista operativni sistem.
 • Diskpart - Alatka koja se koristi sa komandne linije i pomoću koje možemo da konfigurišemo i upravljamo Hard diskovima koji se nalaze na kompjuteru.

Procesi u odrađivanju čiste instalacije Windows Viste

Možemo da odradimo čistu instalaciju Windows Viste startovanjem setup.exe fajla sa CD-DVD-a ili iz mrežnog šerovanog foldera, ali isto tako možemo da odradimo čistu instalaciju korišćenjem image-a.

Instalacija Windows Viste sa DVD-a


 
Da bi uspešno instalirali Windows Vistu sa DVD-a potrebno je odraditi sledeće korake:
1. Ubacimo Windows Vista DVD
2. Boot-ujemo kompjuter
3. Kompletiramo čarobnjaka

Instaliranje Windows Viste iz mrežnog deljenog (šerovanog) foldera


Da bi uspešno instalirali Windows Vistu iz mrežnog deljenog foldera potrebno je da odradimo sledeće korake:

 1. Boot-ujemo kompjuter koji je povezan na mrežu koristeći mrežni boot disk kao što je Windows PE, ili PXE boot.
 2. Povezati se na mrežni folder koji sadrži Windows Vista fajlove. Mrežni izvor može da se šeruje na Fajl Serveru ili na Windows Deployment Services serveru (WDS), koji je optimizovan za smeštanje, upravljanje i izgradnju image-a.
 3. Startujemo setup.exe iz mrežnog foldera ako je instalacioni izvor Fajl server, instalacija može da se startuje automatski ako se kompjuter konektuje na WDS Server koristeći PXE.
 4. Kompletirati čarobnjaka

Izgradnja Windows Viste koristeći Answer File

 1. Izgradimo izvorni kompjuter na kojem ćemo kreirati image.
 2. Koristimo Windows SIM da kreiramo autounattend.xml fajl na nekom medijumu (npr. USB ili CD). Snimimo autounattend.xml fajl na USB-u.
 3. Ubacimo USB u odredišni kompjuter.
 4. Butujemo odredišni kompjuter sa DVD-a. Setup će automatski potražiti autounattend.xml.

Procesi rešava problema prilikom čiste instalacije

Instalacije Windows Vista operativnog sistema je veoma robusna i ako smo prethodno izvršili proveru hardvera na kompjuteru da li ispunjava zahteve Windows Viste, onda bi instalacija trebalo da prođe bez bilo kakvih problema (Trouble-Free). Ipak, nekoliko problema može da se pojavi u toku instalacije i metodički prilaz će nam pomoći da ih rešimo.

Rešavanje mogućih problema (Four-step Approach)

U Troubleshooting okruženju, možemo da iskoristimo sledeće korake da otklonimo probleme sa instalacijom windows Viste:

 1. Odrediti šta se promenilo
 2. Eliminacija mogućih razloga da bi odredili verovatne razloge
 3. Identifikacije solucije
 4. Testiranje solucije

Mogući problemi koji se javljaju u toku procesa instalacije Windows Viste:

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Odrađivanje čiste instalacije Windows Vista OS 1
 • Odrađivanje čiste instalacije Windows Vista OS 2