Da bi održavali IDA solucije, administratori bi trebalo da održavaju AD LDS. Da bi ovaj zadatak mogao da bude uspešan, administrator bi takođe morao da bekapuje AD LDS. Administrator bi trebalo da bude u mogućnosti da odradi restauraciju podataka u AD LDS instanci, koja već postoji ili koja pripada konfiguracionom setu. Potrebno je koristiti Windows Backup da bismo odradili autoritativnu restauraciju AD LDS podataka. Administrator bi trebalo da bude upoznat sa načinom na koji može da bekapuje i restaurira AD LDS instancu.

Zadaci za održavanje AD LDS-a


Slika 26.1

Da bismo uspešno održavali AD LDS potrebno je da:

 • Startujemo, stopiramo i restartujemo AD LDS instancu.
 • Odradimo bekap i autoritativnu restauraciju AD LDS instance.
 • Pomeramo AD LDS data fajlove.
 • Menjamo AD LDS servis nalog i brojeve portova.
 • Administriramo kontejnerima i objektima.
 • Proširimo AD LDS Schema-e.
 • Kopiramo Schemu iz AD DS-a.
 • Importujemo AD DS šemu u AD LDS.
 • Upravljamo direktorijumskim podacima između svih sajtova u AD LDS konfiguracionom setu.
 • Upravljamo dozvolama za objekte.
 • Sinhronizujemo AD LDS i AD DS.
 • Importujemo i eksportujemo podatke u ili iz AD LDS-a.


Bekapovanje AD LDS-a

Administrator bi trebalo regularno da bekapuje AD LDS podatke i log fajlove, da bi osigurao dostupnost podataka. Administrator za odrađivanje ovog zadatka može da koristi Windows Server Backup ili bilo koji drugi bekap program. Po defoltu, svaka AD LDS instanca smešta svoj Database fajl i udružene log fajlove unutar Instance-specific foldera. Defoltna lokacija za ovaj folder je %ProgramFiles%Microsoft ADAMime instance, gde je ime instance isto kao ime AD LDS instance. Administrator bi trebalo da uključi ove fajlove u regularni bekap raspored u organizaciji.

Restauracija podataka u AD LDS instanci

Potrebno je obratiti pažnju na sledeće ključne aspekte kada odrađujemo restauraciju podataka u AD LDS instanci:

 • Potrebno je proveriti da li instanca već postoji, da li pripada konfiguracionom setu.
 • Administrator bi trebalo da stopira instancu ako želi da odradi restauraciju.
 • Administrator bi trebalo da pomeri ili obriše postojeću bazu podataka i postojeće log fajlove iz AD LDS instance pre Restore operacije.


Odrađivanje autoritativne restauracije podataka na AD LDS instanci

Možemo da prisilimo AD LDS podatke koji se restauriraju da prepišu (Override) autoritativno postojeće podatke u konfiguracionom setu. Sledeći koraci pomažu pri odrađivanju autoritativne restauracije AD LDS podataka na AD LDS instanci koja je deo konfiguracionog seta.

 1. Stopiramo AD LDS instancu u kojoj želimo da restauriramo podatke.

 2. Koristimo Windows Backup i pratimo korake u Recovery Wizard-u da bismo: Odredili lokaciju izborišnih (Source) bekap podataka, identifikovali specifični bekap iz kojeg želimo da oporavimo podatke instance.

 3. Selektujemo folder koji sadrži fajlove podataka instance.

 4. Zamenimo postojeće fajlove oporavljenim fajlovima.

 5. Zatvorimo Windows Backup nakon kompletne Restore procedure.

 6. Koristimo dsdbutil alatku da bismo odradili autoritativnu restauraciju.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Održavanje AD LDS 1
 • Održavanje AD LDS 2
 • Održavanje AD LDS 3