Kada govorimo o sinhronitetu u montaži — postoje dva osnovna oblika asinhroniteta. Asinhronitet je u svakoj opciji nepoželjan. Često na televiziji vidimo da slika ide ispred tona i da neko prvo počne da govori, a da tek posle nekoliko sekundi čujemo ton i ono što govori. Primetili ste da to uopšte nije prijatno i da posle kratkog vremena toliko ometa našu percepciju da više ne možemo pratiti govor ni dešavanja u slici.

 

 

Drugi slučaj je takođe čest. Titlovi ili tekst koji se pojavljuje kao prevod nekog stranog jezika ne odgovaraju trenutku u kojem se pojavljuju na ekranu. Tako čitamo jedan prevod, a gledamo scenu kojoj ti dijalozi uopšte ne odgovaraju. Često ni ne primetimo da grafika sa imenom koja se pojavljuje prilikom intervjuisanja sagovornika nije prava, odnosno to primetimo kada potpis sa imenom ne odgovara polu osobe koju vidimo na ekranu.

 

Zbog čega dolazi do ovih odstupanja? 

Razdvajanja audio i video kanala uzrokuje greške u sinhronitetu. Razdvajanje može biti plansko — kada za potrebe montaže razdvajamo kanale, i neplansko, koje nastaje kao greška u procesu rada.

Prvo da pogledamo još jednom proces postavljanja klipova na Timeline. Postoje dva načina iliti moda (Mod — preuzeto iz elektronske linearne TV montaže) ređanja klipova u Sequence-u na Timeline-u. Overwrite mod ne može prouzrokovati nikakve probleme u sinhronitetu kadrova koji su na vremenskoj liniji posle kadra koji umećemo, pošto se u ovom modu briše sve što se nalazi na kanalima na kojima radimo.

Insert mod je proces koji umeće kadar u već izmontiranu sekvencu tako da oslobađa prostor na kanalima u trajanju umetnutog klipa, potiskujući sve što se nalazi na vremenskoj liniji ispred mesta na koje postavljamo klip. U ovom slučaju trajanje sekvence je duže za vreme trajanja klipa koji umećemo.

 

 

Kada radimo samo na jednom kanalu situacija je veoma jednostavna. Međutim,  kod projekata kod kojih imamo kompleksniju višekanalnu postavku materijala može doći do insertovanja samo po jednom kanalu, tako da ostali kanali izgube sinhronitet sa kanalom na koji umećemo klip. Ako tome dodamo i plansko razdvajanje audio i video kanala, stvari se još više komplikuju.

Najčešći slučaj potrebe za razdvajanjem kanala je kada želimo da se audio kanal čuje pre nego što vidimo sliku (Split Edit). Svaki montažni prelaz kod gledaoca izaziva određeni šok, čak i ako gledalac nije svestan toga. Pošto je sama promena kadra, tehnički gledano, neprirodna stvar jer je ljudima prirodno usađena kontinuirana percepcija, svaki montažni prelaz je nova senzacija. Split Edit je metod kojim montažer pre samog vizuelnog prelaza dozvoli da se čuje zvuk u određenom trajanju. Split Edit je razdvajanje mesta reza za audio i video elemente.    

 

 

Kod kepčerovanja materijala definišemo da li zajedno kepčerujemo video i audio ili svaki od kanala posebno. Ako su audio i video deo klipa kepčerovani kao jedan fajl, klikom na jedan od ta dva elementa selektujemo ceo klip. Audio i video kanali mogu se razdvojiti tek na tajmlajnu.

 

 

Desnim klikom miša na klip u padajućem meniju odaberemo opciju Unlink. Kada je audio i video delu klipa prekinut link, oni poprimaju karakteristike nezavisnih klipova i mogu se premeštati po tajmlajnu bez ikakvog upozorenja montažeru da ton klipa nije sinhron sa slikom.

  

 

Linkovan klip na Timeline-u iza imena fajla u velikim zagradama ima oznake V za video i A za audio, dok ih Unlinkovan klip nema. Klipovi se mogu naknadno linkovati. Dovoljno je da selektujemo klipove i da ih komandom Link iz padajućeg menija povežemo desnim klikom miša.

Kontrolisano razdvajanje audio od video kanala najčešće nije problem za sinhronitet sekvence na kojoj radimo. Pošto su kontrolisana, ta razdvajanja znamo i svesni smo njihovog postojanja. Problem nastaje kada zaboravimo ili ne vidimo zbog veličine razmere na Timeline-u da se neki klipovi nalaze na drugim kanalima i da  intervencijom na jednom kanalu pomeramo klipove i na drugim kanalima.

Sync Lock funkcija  , koja se nalazi na svakom kanalu omogućava nam da isključimo sinhronitet pojedinih kanala kada god je potrebno. Jednostavnim klikom na prozorčić sa ikonom za očuvanje sinhroniteta, isključujemo sinhronitet za taj kanal. Šta to znači?

 


Kada imamo višekanalno poređane klipove na Timeline-u i insertujemo na određeni kanal nove klipove, klipovi će ostati na istim pozicijama na kanalima kojima je isključena sinhronizacija, bez ozira na to što umećemo klipove na vremenskoj liniji ispred postojećih klipova.

 

 

Tako, bilo da koristimo insert dugme iz Source monitora ili da mišem prebacujemo klip uz neprestano držanje Ctrl tastera sa tastature svi klipovi će biti pomereni na kanalima koji su sinhroni, dok će klip na Audio 2 kanalu na slici ispod ostati na svom mestu.

 

 

Pošto smo umetnuli klip u trajanju od 01:22, a klip Girl close.flv koji se nalazi na kanalima Video 2 i Audio 2 je linkovan, na početku oba dela klipa pojavljuje se crveno uokvireni displej vremena sa tačnom vremenskom razlikom između audio i video dela klipa.

Kako možemo koristiti Sync lock funkciju? U montaži stalno imamo potrebu da se vraćamo i dorađujemo pojedine delove filma. Umetaćemo i izbacivaćemo delove ili cele klipove i tada može doći do asinhroniteta u pojedinim delovima sekvence. Ako isključimo sinhronitet na pojedinim kanalima i kasnije po završenoj korekciji, pomeranjem celih kanala i njihovim ponovnim sinhronizovanjem u jednoj tački povratićemo sinhronitet celog dela sekvence. O specijalizovanim alatima za rad na timeline-u biće više reči  u narednim nastavnim jedinicama.

Pored Sync Lock funkcije, koja isključuje sinhronitet na kanalima sa sinhronitetom ostalih kanala, imamo i mogućnost zaključavanja pojedinih kanala (Track Lock). Ova funkcija nalazi se odmah pored kvadratića sa Sync Lock i takođe je kvadratić koji je prazan. Klikom na prostor unutar kvadratića u samom kvadratiću pojavljuje se ikona katanca   i ceo kanal je zaključan. Nikakve izmene na klipovima tog kanala više nisu moguće. Ova funkcija je ostala iz starijih verzija Adobe Premiere software-a i praktično ima istu funkcionalnost kao i Sync Lock funkcija.

 

 

Početnicima je možda manje pristupačna za rad zbog vizuelnog predstavljanja na Timeline-u, gde se šrafira ceo kanal koji je zaključan, pa im je bliža upotreba Tarck Lock funkcije. Ako smo zadovoljni izmontiranim delovima bez bojazni da nešto možemo "poremetiti", zaključavamo pojedine kanale i onda vršimo sve ispravke. Na kraju je potrebno ustanoviti da li je došlo do asinhroniteta u sekvenci i izvršiti ponovnu sinhronizaciju, tako što ćemo je uspostaviti pomeranjem sadržaja celokupnog kanala.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Očuvanje sinhroniteta 1
  • Očuvanje sinhroniteta 2
  • Očuvanje sinhroniteta 3