Jedan od glavnih preduslova za kasniji uspešan rad u Photoshop-u je dobro poznavanje osnovnih tehnika, a navigacija svakako spada u jednu od njih. Tokom rada, ovu tehniku ćete najviše koristiti. Tajna u njenom uspešnom korišćenju leži, pored dobrog poznavanja alata za navigaciju, u poznavanju tastaturnih prečica. Budite uporni i nekoliko dana vežbajte da radite pomoću tastaturnih prečica, jer će vam kasnije novostečeno znanje veoma olakšati rad i omogućiti uštedu vremena.

 

Navigator Panel

Najlakši način za navigaciju kroz dokument jeste korišćenje panela Navigator. Po predefinisanim podešavanjima, on se ne prikazuje odmah, po pokretanju programa, nego ga morate uključiti iz menija: Window > Navigator.

Sadržaj samog panela je veoma jednostavan:

 

Najveći deo mesta u panelu predstavlja ekran, koji prikazuje umanjenu verziju trenutno aktivnog dokumenta.

Rezolucija ovog Photoshop-ovog dokumenta je 1024x768 piksela. Ako ga zumiramo na 100% njegove veličine, nećemo ga moći celog prikazati na ekranu.

Veličina 100% je Actual Size nekog dokumenta. Dokumente možete zumirati i na veće veličine, radi lakšeg rada na njima.

Crveni kvadrat (View Box) koji se nalazi na ekranu panela navigator pokazuje koji deo dokumenta je trenutno vidljiv na ekranu. Ako želite da prikažete neki drugi deo dokumenta pozicionirajte kursor unutar panela Navigator (kursor će se pretvoriti iz strelice u ručicu), pomerite crveni kvadrat (View Box) na deo slike koji želite da prikažete.

U donjem delu panela nalazi se tekstualno polje, koje služi za prikazivanje procenta uvećanja ili smanjenja prikaza trenutno aktivnog dokumenta u odnosu na njegovu stvarnu veličinu. U njega možete uneti željenu numeričku vrednost.
 
Pored njega nalazi se klizač. Prevlačenje klizača na levu stranu rezultiraće komandom Zoom Out, tj. imaćete utisak kao da se dokument udaljava, dok će prevlačenje klizača na desnu stranu rezultirati komandom Zoom In, tj. kao da se dokument približava.

Ako želite da promenite boju View Box-a iz crvene, kliknite kursorom na dugme za opcije panela (Panel Options...) i pred vama će se prikazati sledeći prozor:

 

Boja velikog kvadrata vam prikazuje trenutnu boju. Iz padajućeg menija Color izaberite boju koju želite, zatim kliknite na OK.
 
Prednost panela Navigator je što novim korisnicima dopušta da, bez poznavanja alata i tastaturnih prečica za navigaciju, obavljaju osnovne funkcije navigacije. Ipak napredniji rad u Photoshop-u zahteva poznavanje i drugih tehnika i alata.

 

Hand Tool

Alat koji se najčešće koristi je alatka Hand Tool (Space). On se nalazi pri dnu Toolbox-a. Važnost ove alatke potvrđuje to da je njena tastaturna prečica dobila najveće dugme na tastaturi za prečicu. Onog momenta kad zumirate neki dokument preko 100%, bićete primorani da je koristite u korist bolje navigacije.

Držeći Space, kliknite kursorom bilo gde unutar dokumenta i ne puštajući taster Space, pomerajte kursor u željenom pravcu. U slučaju da ne vidite neke delove dokumenta, možete ih povući na ovaj način, ako već vidite ceo dokument, morate preći u drugi Screen Mod (pogledajte u nastavku lekcije).

 

Zoom Tool

Pored alatke Hand Tool nalazi se alatka Zoom Tool (Z), koja je prikazana kao lupa. Klikom na alatku Zoom Tool, u Options baru će se pojaviti opcije za ovu alatku:

 

Da biste izvršili komandu Zoom In, kliknite kursorom na lupu sa znakom plus u sebi, a zatim kliknite unutar dokumenta. Ova komanda će rezultirati povećanjem dokumenta na vašem monitoru, bez vršenja ikakvih izmena na samom dokumentu.

Da biste izvršili komandu Zoom Out, kliknite kursorom na lupu sa znakom minus u sebi, a zatim kliknite unutar dokumenta. Ova komanda će rezultirati smanjivanjem dokumenta na vašem monitoru, bez vršenja ikakvih izmena na samom dokumentu.

Ovom alatkom se možete služiti i na sledeći način:

 • Kliknite na tastaturnu prečicu Z (aktiviraće se alatka Zoom In ili Zoom Out, u zavisnosti koja je poslednja izabrana u Options baru),
 • Klikom na taster Alt menjate trenutni Mode alata, iz In u Out i obrnuto.

 

Ako čekirate opciju Resize Window To Fit, prilikom zumiranja dokumenta, povećavaće se i smanjivati i njegov prozor, tj. Document Window. Ova opcija je po predefinisanim podešavanjima isključena.

 

Čekiranje opcije Zoom All Windows izvršava komandu u svim dokumentima, u slučaju da radite sa više njih.

 

Sledeća četiri dugmeta iz Options Bar-a su:

 

 • Actual Pixels (Ctrl+Alt+0) – zumira trenutni dokument na razmeru 1:1.
 • Fit Screen (Ctrl+0) – zumira trenutni dokument na veličinu ekrana, tako da je ceo dokument vidljiv.
 • Fill Screen Size - zumira dokument dok ne ispuni ceo ekran.
 • Print Size – zumira dokument na veličinu za štampanje (ova opcija veoma često ima izvesna odstupanja od stvarne).

 

 

Različiti načini prikazivanja dokumenta

Kada otvorite novi dokument u Photoshop-u CS5, on će se po predefinisanim podešavanjima otvoriti u Standard Screen Mode-u. To je Mode u kome je prikazan Document Window trenutnog dokumenta, sa podacima poput naziva dokumenta koji se nalazi u njegovom Title Bar-u, trenutnim procentom prikazivanja dokumenta na ekranu itd.

Photoshop, takođe pruža i različite načine prikazivanja dokumenta:

 

Komandi se pristupa tako što se, ili klikne njena ikonica u gornjem desnom delu komandne linije Screen Mode, ili preko tastaturne prečice F.

 • Standard Screen Mode – prikazuje dokument tako da mu je vidljiv njegov Title Bar, tj. dokument se prikazuje u prozoru.
 • Full Screen Mode With Menu Bar – Mode veoma sličan prethodnom, s tim što ćete sada držeći taster Space moći da pomerate dokument po radnoj površini.
 • Full Screen Mode – ovaj Mode je namenjen naprednim korisnicima, prilikom njegove upotrebe, Menu bar se skriva, tako da je neophodno poznavanje tastaturnih prečica.

 

Pritiskom na taster Tab u bilo kom Mode-u, možete privremeno sakriti panele sa ekrana i time sebi omogućiti više prostora za rad, dok ih ponovni pritisak na taster Tab vraća.
 
Ako želite da promenite boju radne površine unutar ekrana, pratite sledeće korake:

 • kliknite kursorom na Paint Bucket Tool u panelu sa alatima,

 

 

 • izaberite boju koju hoćete u Foreground Color,

 

 

 • pritisnite taster Shift,
 • kliknite unutar prozora dokumenta na sivu površinu.

 

Ako želite da vratite sivu boju, kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, izaberite od ponuđenih opcija Gray (siva).

 

Rad sa više dokumenata

Kada u Photoshop-u istovremeno otvorite više dokumenata, program će njihove nazive automatski poređati u deo neposredno iznad radne površine, a samo jedan će prikazati u radnoj površini. Ovo je novina u verziji CS5 i ovakav način prikaza se može izabrati sledećim koracima: Window > Arrange > Consolidate All ili peta ikonica u komandnom baru s desna, posle padajućeg menija Help - Arrange Documents.

 

Ako želite da promenite trenutno aktivni dokument, samo kliknite na Tab (jezičak) sa nazivom drugog dokumenta, on će momentalno postati novi aktivni dokument.

Ipak najlakši način za menjanje trenutno aktivnog dokumenta je tastaturna prečica Ctrl+Tab.
 
Ako želite da vidite sve dokumente na svom monitoru istovremeno (pod uslovom da imate manji broj dokumenata), idite na: Window > Arrange > Tile.

 

U aktivnom prozoru pomoću alatke Zoom povećajte procenat prikaza slike, takođe, koristeći alatku Hand, prikažite neki drugi deo slike. Sada idite u Window > Arrange > Match Zoom/Location/Zoom And Location.

Promene u načinu prikazivanja koje ste izvršili na aktivnom dokumentu prenose se i sinhronizuju na sve dokumente, u zavisnosti od komande koju ste izabrali:

 • Match Zoom – sinhronizuje Zoom ostalih dokumenata sa aktivnim dokumentom.
 • Match Location – sinhronizuje View Box ostalih dokumenata sa View Box-om aktivnog dokumenta.
 • Match Rotation – sinhronizuje rotaciju platna ostalih dokumenata sa rotacijom aktivnog dokumenta.
 • Match All – sinhronizuje sve ove parametre ostalih dokumenata sa aktivnim dokumentom.

 

Zum je smanjen, tako da ceo dokument može da se prikaže u prozoru dokumenta, zatim je primenjena komanda Match Zoom.

Da bi se ubrzao rad sa nekoliko dokumenata, neophodno je često menjati raspored otvorenih fajlova. U Photoshop-u CS5 na meni bar dodata je ikona koja predstavlja meni za organizaciju prikaza otvorenih dokumenata.

 

Na ovaj način, moguće je podešavati prikaz, zum i pozicije otvorenih dokumenata na ekranu. Sadržaj ovog menija je identičan onom u Window > Arrange.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Navigacija i rad sa više dokumenata 1
 • Navigacija i rad sa više dokumenata 2
 • Navigacija i rad sa više dokumenata 3