Tekst mod i program Terminal

Svaki Linux operativni sistem, pored grafičkog režima poseduje i tekstualni režim rada. Prelazak u taj režim se omogućava pritiskom na tastere CTRL+ALT+F1 (F2, F3, F4). Tada nam se nudi mogućnost prijavljivanja na sistem u tekst modu.

Da bi se koristio ovaj način rada, potrebno je poznavati komande operativnog sistema i Bash Shell-a. Neke od najčešće korišćenih komandi, sa primerima korišćenja su:

 • pwd (Print Working Directory) - komanda koja ispisuje naziv direktorijuma u kome se trenutno nalazimo.
 • cd (Change Directory) - promena aktivnog direktorijuma.
  Primer: cd /home.
 • Whoami - komanda koja ispisuje korišćeno korisničko ime.
 • rm (Remove) - komanda za brisanje fajla ili foldera.
  Primer:
  rm pismo.txt (briše fajl pismo.txt)
  rm –r pisma - briše direktorijum pisma
 • mv (Move) - komanda kojom menjamo mesto ili ime fajlu ili folderu.
  Primer:
  mv pisma /home/petar (premešta direktorijum pisma u direktorijum /home/petar)
  mv pisma tekstovi (menja naziv direktorijuma ili fajla pisma u tekstovi)
 • ps ax - komanda koja ispisuje listu aktivnih procesa i ID broj procesa.
 • Top - komanda koja prikazuje aktivne procese, njihov ID broj, zauzetost memorije i procesora, sortirane po iskorišćenju procesa.
 • Kill - komanda kojom prekidamo proces da određenim ID brojem.
  Primer:
  kill 12564 (prekidamo proces sa ID brojem 12564)
  kill -9 12564 (bezuslovno prekidamo proces sa ID brojem 12564)
 • ln (Create Link) - komanda kojom kreiramo simbolički (Soft) ili hard link. Primer:
  ln –s /home/music muzika (kreira soft link muzika u direktorijumu u kome se nalazimo, koji pokazuje na direktorijum /home/music)
  ln /home/pismo pismo_sa_mora (kreira hard link pismo_sa_mora u direktorijumu u kome se nalazimo, koji pokazuje na fajl /home/pismo)
 • exit ili logout - komanda kojom možemo da se izlogujemo.
 • eject - komanda kojom otvaramo vrata CD uređaja.
 • restart ili reboot - komanda kojom restartujemo kompjuter.
 • shutdown –h 0 - komanda kojom isključujemo kompjuter.

 

Da bi se vratili u grafički režim rada, potrebno je da pritisnemo kombinaciju tastera CTRL+F7/CTRL+F8.

Komandna linija se može dobiti i pokretanjem programa Terminal, koji se nalazi u Applications – Accessories meniju. Po završenom radu, dovoljno je da otkucamo komandu Exit i program će se sam zatvoriti.

 

Administratorske privilegije

Bilo da koristimo tekstualni režim rada ili program terminal, logovaćemo se na sistem sa svojim korisničkim imenom. Neke komande od nas zahtevaju administratorska prava, koja inicijalno nemamo, ali ih možemo dobiti korišćenjem komande:

sudo ime_programa

 

Pokretanjem komande uz sudo prefiks, biće nam zatražena lozinka i ukoliko je pravilno unesemo, pokrenućemo komandu kao Super User, Administrator – Root.

Primer za korišćenje ove komande bi bio pokretanje komande rm, koja briše neki fajl. Ako bi pokušali da obrišemo fajl čiji je vlasnik korisnik Root, ne bismo uspeli. Korišćenjem komande sa prefiksom sudo i unošenjem naše lozinke, obrisaćemo željeni fajl

sudo ime_fajla

 

Prilikom korišćenja ove komande, treba paziti šta radimo jer kao Root korisnik imamo sva prava nad sistemom i lako ga možemo oštetiti.

  

System Testing

System testing je program koji vrši seriju testova nad hardverom kompjutera i ispisuje detaljan raport u kome možemo da otkrijemo eventualnu nefunkcionalnost nekog od delova kompjutera.

Program System Testing se pokreće iz menija System – Administration. Prvi ekran koji će se pojaviti po pokretanju programa je pozdravni. Klikom na dugme Next, System testing će nam izlistati kategorije uređaja koje će da testira:

 •  Audio tests - test zvučne kartice.
 •  Disk tests - test hard diskova.
 •  Fingerprint reader test - test uređaja za čitanje otiska prsta.
 •  Firewire disk test - test diska priključenog na Firewire port.
 •  Kernel modesetting test - test kernela.
 •  Network test - test mrežnih konekcija.
 •  Peripheral test - test perifernih uređaja.
 •  Video test - test grafičke kartice.

 

Po izboru željenih testova, potrebno je da kliknemo na dugme Next, posle čega će program započeti testiranje izabranih komponenti sistema.

Na primer, kao rezultat testiranja hard diska, dobićemo brzinu diska u MB/sec.

Po završetku svih testova, generisaće se fajl sa rezultatima testiranja koji možemo da vidimo klikom na link View Report. Ukoliko nismo naveli mejl adresu na koju želimo da pošaljemo rezultate testova, program će ispisati odjavnu poruku i ponuditi izlaz iz programa.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Napredno korišćenje Ubuntu Linux-a 1
 • Napredno korišćenje Ubuntu Linux-a 2
 • Napredno korišćenje Ubuntu Linux-a 3